Tag Archives: Security

Patriot One Technologies – an update and summary on the last couple of months.

Greetings fellow shareholders and all you interested in Patriot One Technologies!

It has been an eventful month or so to say the least. Or has it?

Let us be honest. Yes, we have seen an all time high ($1.95) in the share price just to see an equally “high” downside. The interest in the stock saw an incredible surge in conjunction with the FCC approval and then again with the promotion of the Facebook group. But the fall in the share price has taken its due toll on the interest in the company. But if we set aside psychological aspects, has anything really changed? My answer would be yes! But not for the worse.

In order to share my view, one needs to be well briefed on what the company has communicated and in particular on their timeline and milestones. It might sound a bit harsh and disrespectful. That is certainly not my intention. I have the utmost respect for the fact that it is impossible for the vast majority to find the time to not only do research but also to analyse the available information. I have been able to brief myself on the stock and for that I am grateful.

I see a clear common thread in Patriot One Technologies´ strategy. They have been very honest and open with their plans and timeline for the development of the company. This is best illustrated by the presented milestone of 2017.

Key Milestones Targeted by Patriot One UPDATED

The company has fulfilled every single milestone so far. That is not hype, that is simply a fact. And it becomes even more clear when you listen to the many interviews with CEO Martin Cronin. The news presented in Q3 2017 has been completely in line with expectations. Which normally is very well received among investors, current as potential. But due to a large amount of hyping and over enthusiastic individuals posting one analysis greater than the other, many have come to expect immediate and huge news during 2017. This is certainly not the only explanation, but it sure is a big part of it.

The latest press release was not well received by many of the shareholders, looking for immediate and huge news. Many people expressed their disappointment and were quite upset. Before this press release there was great frustration over the absence of news and press releases from the company. But the fact of the matter is that the latest press release was excellent. The company communicated not only that everything is completely in line with the business plan, but also revealed some great news that I did not expect. I am referring to updates on the progress of product development (a mobile version of PATSCAN), installations and evaluation, the development, training and showroom centers, and the hiring of even more prominent leading experts. Please have a look at this article for more detailed analysis of this press release.

https://robertveritas.wordpress.com/2017/11/19/press-release-analysis/

The newsletter that was communicated recently is confirming that the company is really fulfilling their goals, milestones and timelines. In my view, we could not ask for a more detailed update. It contains valuable information and is simply a display of facts and confidence. Everything we need to know is right there. But if you´re looking for a multi billion sales order or announcement of a tier-1 partnership you will be disappointed for sure. But then bare in mind that events of that sort can not happen until everything else is in place. And that is exactly what the company is doing. Making sure that they have a solid product to market. I am confident that there is indeed a deal ready with both tier-1 and major resellers across the globe, waiting to be signed when PATSCAN is at get go. The earlier communicated pre-orders is really a confirmation on what is about to come.

I leave you with a quote (somewhat edited) that is also reflecting my obsolete taste in music.

Sad shareholders take it slow, and it’ll work itself out fine

All we need is just a little patience

 

All the best,

Robert

 

Vad signalerar Patriot One Technologies genom sitt senaste pressmeddelande?

https://patriot1tech.com/news/patriot-one-accelerates-expansion-development-plans-closing-11-5m-financing/

I detta inlägg presenterar jag en sammanfattning av vad bolaget förmedlade i sitt senaste pressmeddelande (se länk ovan) och mina tankar kring det. Jag vill gärna att ni noterar mina avslutande kommentarer och disclaimern längst ner i inlägget, som alltid.

Stort intresse och utökning av kassan

Enligt pressreleasen fanns det ett stort intresse från investerare i samband med den senaste kapitalanskaffningen.

“[…] terrific interest from the investment community,”

VD Martin Cronin, CEO.

Bolaget konstaterar också att kassan nu är $15M som ”möjliggör för oss att expandera produktionsinsatserna för att möta den globala efterfrågan av PATSCAN”.

Mina tankar

Bolaget är eftertraktat hos stora investerare. Canaccord är ett exempel. Detta är såklart alltid viktigt, inte minst för nystartade mindre bolag som står inför en expansion och kommersialisering av sin produkt. Här har vi alltså VD:n som är tydlig med att intresset varit väldigt stort bland investerare. Jag utgår från att det då även finns investerare som velat, men inte fått teckna. Jag tror att Martin Cronins tydliga poängtering av det stora intresset bland investerare är väldigt bra och viktigt, inte minst på grund av den gratis PR detta ger och att investerare pratar om Patriot1Tech – snacket går och sprider sig, så att säga.

15 miljoner dollar i kassan som ska gå till expansionen för att möta den globala efterfrågan av PATSCAN. Pengar finns. Global efterfrågan. Notera vilka ord som bolaget väljer att kommunicera. Man kunde valt många andra sätt att kommunicera detta på. Här väljer man att gå ut med att det finns en global efterfrågan. Detta mitt under pågående kommersialiseringsarbete. Att sticka ut hakan borde bekräfta att det fortfarande finns en stor global efterfrågan, något som bolaget tidigare också uttryckt.

Produktutveckling

Kapitalanskaffningen kommer också gå till den pågående utvecklingen av produkten. Efterfrågan av en mobil PATSCAN är hög bland polis och militär. Även mjukvaran kommer utvecklas för att utöka databasen över föremål systemet kan identifiera.

Mina tankar

Att bolaget redan är igång med produktutvecklingen och särskilt med utvecklingen av en mobil enhet till poliser och annan säkerhetspersonal tolkar jag som ett tecken på att bolaget ligger i framkant och är proaktiva. Det är viktigt att vara lyhörd inför vad marknaden efterfrågar. Att bolaget redan nu kan avsätta tid och resurser på ytterligare produkter såsom denna mobila enhet vittnar, enligt mig, om att bolaget redan har en stabil verksamhet gällande den nuvarande produkten.

Installation och utvärdering

Patriot1Tech bekräftar i pressreleasen att bolaget nu är i färd med utrullningen av installationer hos ”early adopter clients” för att testa mjukvaran under skarpa (verkliga) förhållanden. PATSCAN-systemet är i färd med att installeras i USA (Las Vegas) och i Kanada. Detta är i enlighet med vad som tidigare kommunicerats av ledningen och en bekräftelse på att detta går enligt plan. Enligt bolagets presentation av viktiga milstolpar anges under Q4 ”Initial delivery and installation at client locations.”

Här tycker jag att det är på sin plats att erinra vad VD Martin Cronin tidigare sagt:

“So, we’re having to identify some early adopter clients who we can work with who will be a key point of reference in the market and who have the level of sophistication to work with us to look at how best to deploy, make sure that we can learn any lessons from the field that we haven’t anticipated and that they as a client can really think about how they can deploy it.”

“So, the initial roll out is a relatively small number of sites with early adopter clients, so … they can learn how to implement the system. That will prepare us for a mass market roll out in 2018.”

https://robertveritas.wordpress.com/2017/10/27/patriot-one-technologies-analysis/

Patriot1Tech kommer att arrangera ett säkerhetsforum i Las Vegas

I december kommer Patriot1Tech att arrangera ett säkerhetsforum i Las Vegas på Westgate Las Vegas Resort & Casino, för säkerhetschefer inom olika branscher, bland annat underhållningsindustrin, fastighetsförvaltning och rättsvårdande myndigheter såsom polisen.

https://patriot1tech.com/2017-las-vegas-event/

Mina tankar

Strategiskt bra planerat. Att arrangera en konferens eller forum för cheferna inom säkerhet inom olika branscher ger bra PR för bolaget. Att det sker i Las Vegas tycker jag är riktigt bra. Dels på grund av masskjutningen nyligen, dels på grund av att det är där som bolaget kommer upprätta ett utvecklingscentrum (se nedan). Förhoppningsvis kommer detta generera nya kontakter, potentiella inköpare och kunder. Inte minst är det bra goodwillskapande verksamhet och PR för bolaget.

Det framgår tyvärr inte om bolaget kommer ha möjlighet att demonstrera produktsystemet. Men här vill jag påminna om att Patriot1Tech har tecknat ett avtal med just Westgate Las Vegas Resort & Casino om att testa teknologin och produkten med syftet att utvärdera integrationsmöjligheterna med existerande säkerhetslösningar.

Jag bedömer det som högst osannolikt att Patriot1tech skulle välja att förlägga forumet på platsen där deras produkt är installerad och används, om man inte är säker på att produkten fungerar bra. Här vill jag påminna om pressmeddelandet från den 23 mars 2017: “Patriot One announces evaluation and purchase agreement with iconic Las Vegas property, Westgate Las Vegas Resort & Casino, to install concealed weapons detection system” där det framgår att Westgate ska få produkten installerad och testa den på sin anläggning och integrera den med sitt befintliga  säkerhetssystem. Notera att Westgates ledning i samband härmed uttryckte att detta förhoppningsvis är den första av många installationer på deras anläggningar runtom i USA. Westgate Las Vegas Resort & Casino har länge varit ett ikoniskt landmärke och kedjan har anläggningar på 28 orter runtom i USA. Patriot1Techs VD Martin Cronin uttalade sig så här: ”As a first class showcase for our company, we thank the Westgate team for their vision and leadership in providing us the opportunity to deploy the installation in front of a key audience.”

https://patriot1tech.com/news/patriot-one-announces-evaluation-purchase-agreement-iconic-las-vegas-property/

Utvecklings-, tränings- och utställningscenter

Patriot1Tech har redan två utvecklingscenter i Ottawa och Burlington i Kanada. Under Q4 2017 kommer bolaget att upprätta ytterligare två utvecklingscenter i USA (Las Vegas) och Storbritannien (London). Planeringen av dessa center görs tillsammans med bolagets key strategic partners.

Patriot1Tech kommer också att öppna två utställningscentra (”showroom facility”) för PATSCAN. Ett i Burlington, Kanada och ett i British Columbia, Kanada. Här kommer investerare, potentiella kunder kunna se och testa PATSCAN och mjukvaran i flertalet olika miljöer och scenarier. Centret i British Columbia kommer även att vara en träningsanläggning där kunder kommer kunna utbildas i hur man använder produkten.

Mina tankar

Detta är enligt mig en mycket viktig milstolpe och ett stort steg i både utvecklings- och kommersialiseringsprocessen för Patriot1Tech. Bolaget kommer alltså att upprätta inte bara ett utan flera utvecklingscentra, varav ett kommer finnas i London, Storbritannien och ett i Las Vegas, USA. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att bolaget har goda grunder för detta beslut. Att lägga resurser och energi på att upprätta inte bara utvecklings- och utställningscentra, utan även och träningsanläggningar för kunder är enligt mig en viktig signal till marknaden och inte minst aktieägarna att bolaget är övertygade om att kundunderlaget finns och att man kommer att säkerställa flera stora ordrar och försäljningsavtal med key strategic partners, vilket är både en förutsättning och garanti för framgång. Så detta ser jag som starkt positivt.

Utökning av personalstyrkan med ledande globala experter

Patriot1Tech har anställt ytterligare två ingenjörer med expertis inom vapendetektering och cognitive microwave radar. Dessa ska leda utvecklingscentret i London. De besitter även mer än två dussin patent inom området. Detta innebär att bolaget nu har sex av världens ledande experter anställda, vilket är unikt inom branschen.

Mina tankar

Detta är svårt att göra en djupare analys av. Jag skulle vilja veta mer om vilka patent de för med sig såklart. Men att man väljer att upprätta ett utvecklingscentrum i London och anställa ytterligare två världsledande experter inom området är ett gott tecken och en bekräftelse på att bolaget kommer att etablera sig även i Storbritannien och att man har en key strategic partner där.

Avslutande kommentarer och disclaimer

Jag låter förmodligen oerhört positiv. Givetvis ska allt jag skriver läsas utifrån vad det är. Jag är aktieägare i bolaget och har självklart ett intresse i att det går bra för bolaget. Min målsättning är att alltid vara så neutral och objektiv som jag kan vara där jag försöker presentera de fakta som finns. Därefter försöker jag lägga till mina tankar och jag försöker göra en skiljelinje mellan vad vi faktiskt vet och vad som är mina tolkningar. Men jag är inte perfekt på något sätt så ibland kan detta såklart vara otydligt. Men jag vill gärna dela med mig av mina analyser och vilka bolag jag identifierar som intressanta. Det är hela syftet med min blogg och jag har förstått att det är många som uppskattar att läsa min blogg. Jag har sedan starten i slutet av augusti haft över 11 000 läsningar av mina artiklar, vilket gör mig oerhört glad.

Precis som vanligt vill jag klargöra att detta är ett inlägg byggt på information kring det nämnda bolaget och mina egna teorier och funderingar. Allt som presenteras i detta blogginlägg ska därför ses som mina egna åsikter. Jag räknar aldrig i mina publicerade analyser eller inlägg eftersom jag tycker att var och en borde göra detta själva och bilda sig en egen uppfattning. Jag vill understryka att inlägget är samlad information och mina teorier om vad som kan komma att hända i framtiden. Jag äger själv aktier i Patriot One Technologies. Detta ska inte ses som råd. Du har själv ansvar för dina investeringar och att göra din egen analys innan du investerar. Jag får aldrig betalt för att skriva någonting på bloggen. Alla tankar och åsikter är mina egna.

Patriot One Technologies – har vi fortfarande ett starkt case trots de senaste dagarnas nedgång?

Det har varit en del oro med anledning av några dagars kursnedgång. Vi har också sett rimliga teorier och förklaringar om detta, både från amatörer, erfarna investerare i gruppen, professionella analytiker och från bolaget själv. Såvida vi inte ser ett ras till en rejäl bit under 1 CAD så tror jag att vi kan vara fortsatt trygga i vår investering, som vi läst på så mycket om och vars case är starkt utifrån den information som vi har att tillgå.

Jag tror att ett klargörande är oerhört viktigt när det gäller Patriot One Technologies, som jag samtidigt också hoppas kan förklara varför jag anser att den besvikelse och oro som en del har uttryckt de senaste dagarna inte är särskilt välförankrad i information som skulle kunna ge anledning till oro (självklart kan jag inte säga att det i framtiden aldrig kommer finnas risk för att aktien rasar – det kan man som bekant aldrig – men detta är inte ett sådant tillfälle).

Många kanske undrar vad det är som händer och varför vi inte hör något från bolaget gällande exempelvis flera stora order, lukrativa avtal med samarbetspartners etc. Men faktum är att bolaget har kommunicerat allt detta till marknaden redan. Informationen finns också här i gruppen. Men det är inte så lätt att hitta den, särskilt om man inte har tid. Därför känns det tacksamt att ha så engagerade medlemmar som hjälper till att plocka fram den.

Sammanfattning

  • Fram till godkännandet i Kanada (6 september 2017) och USA (2 oktober 2017) har Patriot One Technologies inte fått kommersialisera sina produkter. Det är så lagen ser ut så inget konstigt med det.
  • Patriot One Technologies VD Martin Cronin förklarar detta pedagogiskt i två olika intervjuer den 21 augusti 2017 resp. 26 september 2017. Se nedan. Han förklarar också vad bolaget måste göra innan storskalig försäljning drar igång, vilket också är bolagets strategi. I korthet handlar det om att Patriot One Technologies är selektiva i sitt urval av initiala kunder. Man väljer ut ett mindre antal early adopters/key customers som måste arbeta tillsammans med Patriot One Technologies och testa och utvärdera produkten.
“So, we’re having to identify some early adopter clients who we can work with who will be a key point of reference in the market and who have the level of sophistication to work with us to look at how best to deploy, make sure that we can learn any lessons from the field that we haven’t anticipated and that they as a client can really think about how they can deploy it.”

“So, the initial roll out is a relatively small number of sites with early adopter clients, so … they can learn how to implement the system. That will prepare us for a mass market roll out in 2018.”

  • Därefter inleds den stora kommersiella fasen Q1 2018. Alltså när early adopters/key customers har använt produkten i reella miljöer och användningsområden. T ex håller en polismyndighet på med detta just nu.
  • Produktionsmålet för 2017 är satt till 300 enheter.
  • Patriot One Technologies har pre-orders på 300 enheter, vilket enligt tidigare kommunikation varit bolagets försäljningsmål för 2017.
  • Patriot One Technologies utmaning är enligt VD Martin Cronin vilka kunder de ska välja, inte att skaffa kunder. Intresset är överväldigande och bolaget blir uppvaktade dagligen från köpare runtom i världen.
  • Patriot One Technologies har en produktionskapacitet på 300 enheter i månaden just nu, men kommer inom kort att öka den till mellan 1000 och 2000 enheter per månad och Martin Cronin förmedlar att företagets produktionsbehov för de kommande 12 månaderna därmed är täckt.
  • 2018 ska en ”mass market roll out” äga rum.
  • Patriot One Technologies milstolpar:

Key Milestones Targeted by Patriot One UPDATED

VD Martin Cronin om kunder, strategi, försäljning, produktion, logistik och milstolpar

Här presenteras två intervjuer. Sammanfattning ovan baseras i allt väsentligt på dessa två intervjuer.

Notering: Patriot One Technologies produkt är godkänd i både Kanada – 6 september 2017 – och USA – 2 oktober 2017

Intervju 1

http://tailwindsresearch.com/2017/08/patriot-one-ceo-interview/

Martin Cronin: We come out from that (IC approval) with hardware locked down and so that we’re ready to meet our next milestone, which is to make customer installation in the 4th quarter 2017.

Q: So, you start with customer installs in the 4th quarter. What sort of customers are you seeing and what sort of customer traction are you getting initially?

Martin Cronin: Our challenge really is who do we choose. We’ve had such overwhelming interest. Clearly this is a technology whose time has come. We’re getting approaches literally on a daily basis from right across the world. So, we’re having to identify some early adopter clients who we can work with who will be a key point of reference in the market and who have the level of sophistication to work with us to look at how best to deploy, make sure that we can learn any lessons from the field that we haven’t anticipated and that they as a client can really think about how they can deploy it.

So, the sort of clients that we are talking to is of course in government federal departments, in mass transportation, in tourism & hospitality, casinos, the health sector, higher education, retail… the list is almost endless and we know that we can’t just do it all in a drop of a hat, we can’t turn on the shift and just ship units out tomorrow. That will be a recipe for some failures in the market. We can’t afford to do that. So, we’re picking them very carefully. We’ll have some key reference clients here in Canada, some key clients in the US, we’ll be doing an installation in London, and we’ll likely be doing one in South Africa.

Q: So, you start with customer installs in the 4th quarter. What sort of customers are you seeing and what sort of customer traction are you getting initially?

Martin Cronin: Our challenge really is who do we choose. We’ve had such overwhelming interest. Clearly this is a technology whose time has come. We’re getting approaches. Literally on a daily basis from right across the world. So, we’re having to identify some early adopter clients who we can work with who will be a key point of reference in the market and who have the level of sophistication to work with us to look at how best to deploy, make sure that we can learn any lessons from the field that we haven’t anticipated and that they as a client can really think about how they can deploy it.

So, the sort of clients that we are talking to is of course in government federal departments, in mass transportation, in tourism & hospitality, casinos, the health sector, higher education, retail… the list is almost endless and we know that we can’t just do it all in a drop of a hat, we can’t turn on the shift and just ship units out tomorrow. That will be a recipe for some failures in the market. We can’t afford to do that. So, we’re picking them very carefully. We’ll have some key reference clients here in Canada, some key clients in the US, we’ll be doing an installation in London, and we’ll likely be doing one in South Africa.

Q: So, you talk about being sold out through the 4th quarter and possibly beyond. Can you talk a little bit about the production site, what the constraints and bottlenecks are and how you’re going at it from that standpoint?

Martin Cronin: Sure. Our supply chain is well locked down. We, in our business plan that we communicated to the market, said that we had a target of 300 units the end of this year. Those are all now pre-committed with clients. Our supply chain – the item with the longest lead time is the signal generator which is produced for us on a contract in the US. They can do currently 300 units a month which additional lead time with retooling. They can ramp that up to 1 000 or 2000 units a month. So, we have supply chain locked down for our immediate demands for the next 12 months and were already working on much higher volumes that we anticipate beyond that period.

Q: You have a number of demos out in the field. Can you talk about the status of these demo units and how things are going?

Late spring early summer we went out to a number of cities and did client demonstrations in the premises of clients who wanted the system. But also, they allowed us to bring other prospective customers. So, when we went in to a city like Orlando we would set up in a client’s premises and run another dozen or so clients through to see the technology in action and that led to these additional purchase orders which means that our volume is now fully committed. What we will be doing now… because until we have regulatory approval we can’t go and install and be always on in a client’s environment. So, the difference now is going through the certification process from here on and now these become permanent installations in client’s premises rather than a showcase demonstration.

Q: What are your major concerns going forward?

Well, once you’re on the field you’ll discover things that you haven’t anticipated, the unknowns. We have to make sure that we have robust enough field service strength to be able to get on top of those things immediately to ensure that that our customers get a really seamless installation process. For example, on one of these client demonstrations we took the unit out to the field in Minneapolis, set it up and the system was working beautifully and then all of a sudden, the system went haywire. What it was, was a large elevator which only moved once in a while behind a wall opposite. Nobody knew it was there and just once in a while it moved into the field, a giant metal box. This is radar. The radar seeks this giant metal object. So, it’s those sorts of things. Which is why I said that we’re not just boxing up these units, shipping them out the door and saying “away you go, good luck”. It’s about building a position of trust in the market.

Intervju 2

https://investingnews.com/daily/tech-investing/cybersecurity-investing/martin-cronin-patriot-one-technologies-expects-fcc-approved-us-imminently/

INN: I note that the company isn’t yet shipping commercial product yet, but plans to by the end of this year. What will the company do moving forward to meet demand for the product?

MC: The key catalyst for us is having regulatory approval. All electronic devices need to have regulatory approval, governing emissions to show that they’re safe for the public.

We now have our Industry Canada approval and we expect to be FCC approved in the US imminently. That’s the catalyst to then allow us to go out and do commercial installations. That roll out is a very careful process because this is a machine learning system. It’s got to go out and learn its environment, it’s got to learn the effect of high temperature, low temperature, having elevators … having air conditioners, etc. Then all of that learning gets pushed out to our investors. So, the initial roll out is a relatively small number of sites with early adopter clients, so … they can learn how to implement the system. That will prepare us for a mass market roll out in 2018.

INN: I note that the company isn’t yet shipping commercial product yet, but plans to by the end of this year. What will the company do moving forward to meet demand for the product?

MC: The key capitalist for us is having regulatory approval. All electronic devices need to have regulatory approval, governing emissions to show that they’re safe for the public and that they don’t have to be with … systems.

We now have our Industry Canada approval and we expect to be FCC approved in the US imminently. That’s the catalyst to then allow us to go out and do commercial installations. That roll out is a very careful process because this is a machine learning system. It’s got to go out and learn its environment, it’s got to learn the effect of high temperature, low temperature, having elevators … having air conditioners, etc. Then all of that learning gets pushed out to our investors. So, the initial roll out is a relatively small number of sites with early adopter clients, so … they can learn how to implement the system. That will prepare us for a mass market roll out in 2018.

INN: In September, the company announced its PATSCAN CMR™concealed weapons detection system that received Industry Canada certification for commercial use. What has investor response been to this?

MC: This is one of the key catalysts… the FCC is seen as the big one because of the size of the US market. But, the good thing about getting the industry Canada certification, firstly, it allows us to operate in our home market in Canada, but also the regulations are identical in Canada and the US. So, having satisfied the Industry Canada approval process, we have a high degree of confidence that our FCC certification is imminent. And that, I think, is a big catalyst for the market.

INN: Looking forward, what is the company most looking forward to in the months ahead?

MC: I think it’s being out there in the real world, with real paying customers … installed in their premises, providing a game-changing technology. I think that’s what our investors need to see. The story is out there, people are aware of the technology. What they need to see now is that it’s in commercial premises with paying customers, so that’s what we’re very excited about undertaking in this quarter.

Disclaimer

Jag vill klargöra att detta är ett inlägg byggt på information kring det nämnda bolaget och mina egna teorier och funderingar. Allt som presenteras i detta blogginlägg ska därför ses som mina egna åsikter. Jag räknar aldrig i mina publicerade analyser eller inlägg eftersom jag tycker att var och en borde göra detta själva och bilda sig en egen uppfattning. Jag vill understryka att inlägget är samlad information och mina teorier om vad som kan komma att hända i framtiden. Jag äger själv aktier i Patriot One Technologies. Detta ska inte ses som råd. Du har själv ansvar för dina investeringar och att göra din egen analys innan du investerar. Jag får aldrig betalt för att skriva någonting på bloggen. Alla tankar och åsikter är mina egna.

Patriot One Technologies – mer lovande aktie kommer jag förmodligen inte att hitta

Patriot One Technologies Inc (PAT). Här har vi en riktig guldklimp. Det är första gången jag hittar en aktie med ett sådant lågt börsvärde och med en sådan hög sannolikhet för uppgång. Och då skulle jag vilja säga rejäl uppgång.

Aktien noterades för en kort tid sedan på den kanadensiska börsen. Den har smugit i princip helt under radarn.

Jag brukar inte ta till sådana lovord men i detta fall gör jag ett undantag – läs på så kan jag garantera att du kommer att hänföras.

Inom kort kommer jag att publicera en mer detaljerad skildring av Patriot One Technologies Inc.

För stunden nöjer jag mig med att lägga ut en på intet sätt uttömmande sammanfattning av caset Patriot One Technologies och innehållsrika länkar.

Länksamling och introduktionsläsning

“That will prepare us for a mass market roll out in 2018” – Patriot One Technologies CEO, Martin Cronin.

*Starka samarbetspartners – March Networks som ägs av Infinova
http://www.securitysales.com/integration/march-networks-patriot-one-weapon-detection/

*Kunder inom Law Enforcement
https://patriot1tech.com/news/patriot-ones-industry-canada-approval-initiates-september-installations-weapons-detection-system-law-enforcement-customers/

*Unik produkt
https://patriot1tech.com/solutions/overview/

*Helt rätt i tid (tyvärr)
http://edition.cnn.com/2017/10/03/us/las-vegas-shooting-investigation/index.html

https://patriot1tech.com/news/las-vegas-shooting-security-experts-hotels-can-prevent-another-tragedy/

*Kommersialisering drar igång Q4 och Mass Market Roll-Out 2018!
https://investingnews.com/daily/tech-investing/cybersecurity-investing/martin-cronin-patriot-one-technologies-expects-fcc-approved-us-imminently/

https://patriot1tech.com/news/patriot-one-delivers-message-president/

*Hög efterfrågan & Försäljning redan igång i Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika
http://m.4-traders.com/PATRIOT-ONE-TECHNOLOGIES-10562958/news/Patriot-One-Technologies-Marks-3-Months-of-Global-PATSCAN-Sales-with-2-7M-in-Signed-Agreements-24642011/

*Godkännande i både USA och Kanada
https://patriot1tech.com/news/patriot-one-receives-fcc-approval-patscan-cmr-paving-way-commercial-roll/

*Patent
“We have filed patents in multiple jurisdictions and we will vigorously defend them. Nevertheless there are also significant technical barriers to a competitor emerging in any short time frame. There are many years of highly complex, world class development behind our solutions.”
Podcast: Patriot One Technologies Inc. CEO Martin Cronin on new threat-detection technology

*Partnerskap med Tom Ridges företag Ridge Global. Tom Ridge är f d chef för Homeland Security!
https://www.cantechletter.com/2017/01/patriot-one-technologies-ceo-martin-cronin-talks-cantech-letter/

*Väldigt bred, erfaren, kompetent och välrenommerad ledningsgrupp.
https://patriot1tech.com/company/leadership/

Finns som sagt en del på plats redan hos Patriot One Technologies. 😊

Finns oerhört mycket mer spännande information i de flesta av länkarna ovan, utöver kopplingen till de rubriker jag själv valt.

Vi hörs snart igen!

/robertVERITAS