Tag Archives: Sammanfattning

Sammanfattning och analys av Q&A:n med Xbranes ledning

Spherotide och Kina

*Martin Åmark finner ingen anledning att frångå tidsplanen för ett avtal med Kina angående Spherotide. Han tydliggör att han har förtroende för att ett signerat avtal kommer finnas på plats i år.

*Licensintäkter för enbart avtalet i sig beräknas generera ca 70 miljoner kronor till Xbrane.

*350 miljoner kronor årligen i försäljningsintäkter för produkten, varav en del tillfaller Xbrane (produkten säljs till partner för ett transferpris)

*Försäljningen av originalprodukten i Kina uppgår till ca 100 MUSD årligen.

Ny enorm marknad för Xlucane

*En stor marknad har plötsligt öppnat upp sig för Xlucane. FDA godkände i våras originalläkemedlet Lucentis för behandling av ögonsjukdomen diabetesretinopati (DR) med en årlig marknad på hisnande 6.5 miljarder dollar. Enbart i USA!

Utlicensieringsavtalen

*Utlicensieringsavtalen för Spherotide och Xlucane i övriga regioner (än Kina) har kommit långt.

*Förhandlingarna befinner sig i due diligence. Förutsatt att den faller ut rätt så ska slutförhandlingar av avtalet göras.

Stora generika- och biosimilarbolag som partners

*Det ligger mycket nära till hands att dra slutsatsen att de partners som Xbrane förhandlar med är stora generika- biosimilarbolag som redan har en etablerad logistik och kompetens för försäljning och ett stort nätverk av kontakter med läkare etc. Detta vittnar om att Xbrane är väl pålästa och strategiska då de förstår vikten av marknadsföring och kontakter med läkare som skriver ut läkemedlen (se bl a denna artikeln: https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/02/11/big-pharmaceutical-companies-are-spending-far-more-on-marketing-than-research/?utm_term=.7c6148822d5c).

Mellanöstern

*Marknaden för Spherotide bedöms vara 500 miljoner dollar globalt och 30 miljoner dollar i Mellanöstern. Årligen.

*Det finns inga konkurrenter till Spherotide i Mellanöstern (förutom originaltillverkaren).

*Microrelin® är den mest kostnadseffektiva hormonbehandlingen mot prostatacancer och endometrios i Mellanöstern.

Fas III-studier

*Martin Åmark bekräftar att planen är att fas III-studier för både Xlucane och Spherotide ska påbörjas 2018.

Xbrane är unikt

*Xbrane är det enda noterade biosimilarbolaget i Sverige och är därmed unika på börsen och för investerare.

Risk/reward och chance-to-success

*Risk/reward i bolaget är mycket attraktiv. För biosimilar är chance-to-success ungefär 50-75 procent. Detta ska jämföras med att nya läkemedel har en chance-to-success på endast 10 procent. När det gäller generikaläkemedel har dessa en chance-to-success på hela 90 procent.

Prissättningen

Prissättningen för biosimilarer uppgår till 70-80 procent av priset på originalläkemedlet. Generika säljs med ca 10 procents rabatt gentemot originalläkemedlet. Risk/reward sett till chance-to-success och prisrabatt mot originalläkemedlet är därför oerhört attraktivt för biosimilarer.

Avslutande ord från Martin Åmark och Susanna Helgesen

”Det närmaste året väntas vara både spännande och händelserikt för bolaget och de aktieägare som väljer att följa oss. Bolaget befinner sig mitt uppe i en mycket spännande och avgörande fas gällande utlicensieringsavtalen. Hur framtida försäljning, marknadspenetration och kapitalbehov väntas utvecklas kommer till stor del dikteras av de avtal som ingås under kommande året. Av den anledningen väntas 2017/2018 vara mycket avgörande för Spherotide och Xlucanes framtid. Och det är en framtid som Martin Åmark och Susanna Helgesen ser fram emot med en hög dos av tillförsikt och styrka.

Min egen avslutande kommentar

Jag tycker att det framför allt är en sak som sticker ut mer än allt annat. Det är att det är tydligt att ledningen i Xbrane arbetar utifrån en väl genomtänkt och utarbetad strategi. Det genomsyrar allt från formuleringen av affärsidén till genomförandet av den. Något jag gillar starkt är att Xbrane, genom att initialt se till att etablera sig och sälja på de marknader originalläkemedlen saknar patent (Iran och Mellanöstern), skapar sig bolaget en god kassa till att klara sig utmärkt fram till att utlicensieringsavtalen och marknadsgodkännande för de största marknaderna faller in. Detta vittnar om att ledningen besitter en gedigen efterforsknings- och analytisk förmåga.