Tag Archives: kalium

hemCheck och kalium-blodprov

Låt mig inleda med en kort sammanfatrning av vad hemCheck gör.

Hemolys är alltså när röda blodkroppar går sönder i samband blodprovtagning inom sjukvården. När detta händer så kan man inte analysera blodprovet. hemCheck levererar lösningen på detta stora problem inom sjukvården globalt.

Jag har hittat en äldre artikel som belyser problemen med hemolys när man tar blodprov för att kontrollera mängden kalium i blodet. Av artikeln framgår bland annat följande.

Av alla rutinmässiga blodprov är mätning av Kalium en av de mest känsliga för effekten av hemolys. Hemolys i blodprovet gör att resultatet av blodprovet blir felaktigt.

Blodprover som lämnats för mätning av kalium avvisas ofta för analys eftersom de visar signifikanssignalen för hemolys.

https://acutecaretesting.org/en/journal-scans/correcting-potassium-concentration-of-hemolyzed-samples

Hur kommer hemCheck in i bilden?

Utifrån det som skrivits ovan kommer läkaren att antingen missa eller ställa en felaktig diagnos. Såvida man inte testar blidprovet för hemolys. Det är här hemCheck kommer in i bilden.

Som framgått av texten ovan kan vi konstatera att det är oerhört viktigt att blodprover som testar mängden kalium är oerhört viktigt för människors liv och hälsa. Det är ytterst avgörande att dessa prov visar ett korrekt resultat.

hemChecks produktkoncept Helge upptäcker hemolyserade blodprover på några sekunder direkt i samband med själva blodprovtagningen. Detta sker naturligtvis INNAN blodprovet sänds till laboratoriet. Hemolyserade blodprover kan därmed omedelbart tas om, tills ett korrekt prov erhålls och kan sändas till laboratoriet.

Vad säger då vår svenska sjukvård om vikten av blodprov som testar kaliumhalten? Och hur ofta tas sådana blodprov?

För att förstå omfattningen och vikten av kalium-blodprov tar vi en titt på vad kalium är, hur det påverkar kroppen och när testet tas.

Blodprov som visar halten kalium i blodet är ett av de allra vanligaste proven. Det finns flera anledningar till att provet tas. Det är särskilt vanligt att du får lämna provet om läkaren misstänker att du har någon njursjukdom eller att du behandlas med vissa blodtrycksläkemedel.

Kaliumprovet är känsligt. Det innebär att det är viktigt att provtagningen går till på rätt sätt och att provet hanteras på rätt sätt efter provtagningen. Om något har gått fel vid provtagningen eller om provet har hanterats fel kan du få ett högre kaliumvärde än vad du egentligen har.

Ett kaliumprov ingår bland de prover som ofta tas vid olika slags läkarundersökningar både vid akuta sjukdomar och om en behandling ska följas upp. Provet tas till exempel om läkaren misstänker att du har någon njursjukdom eller högt blodtryck.

Kaliumhalten i blodet kontrolleras också regelbundet om du använder vissa läkemedel. Framför allt gäller det läkemedel som används vid hjärtsjukdom eller högt blodtryck. En del sådana läkemedel kan sänka halten av kalium i blodet, medan andra kan höja den.

Ditt kaliumvärde mäts regelbundet om du behandlas på sjukhus och får vätska och salter direkt i blodet med dropp.

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Undersokningar/Kalium/

Avslutande kommentar

Min bedömning att hemCheck har alla möjligheter att bli globalt framgångsrika med sitt produktkoncept Helge.

Det tas cirka 1,5 miljarder blodprover årligen som är relevanta för hemCheck, det vill säga där blodanalysen påverkas av om blodet har hemolyserats.

Men låt oss inte bli giriga. Vi kan nöja oss med att hemCheck riktar in sig på akutmottagningar inom EU och USA, som enligt bolaget självt utgör hemChecks kärnmarknad. Där tas ca 65 miljoner blodprover årligen som är relevanta för Helge. Jag nöjer mig med detta. Nåväl, åtminstone initialt.