Category Archives: Stocks

Patriot One Technologies – har vi fortfarande ett starkt case trots de senaste dagarnas nedgång?

Det har varit en del oro med anledning av några dagars kursnedgång. Vi har också sett rimliga teorier och förklaringar om detta, både från amatörer, erfarna investerare i gruppen, professionella analytiker och från bolaget själv. Såvida vi inte ser ett ras till en rejäl bit under 1 CAD så tror jag att vi kan vara fortsatt trygga i vår investering, som vi läst på så mycket om och vars case är starkt utifrån den information som vi har att tillgå.

Jag tror att ett klargörande är oerhört viktigt när det gäller Patriot One Technologies, som jag samtidigt också hoppas kan förklara varför jag anser att den besvikelse och oro som en del har uttryckt de senaste dagarna inte är särskilt välförankrad i information som skulle kunna ge anledning till oro (självklart kan jag inte säga att det i framtiden aldrig kommer finnas risk för att aktien rasar – det kan man som bekant aldrig – men detta är inte ett sådant tillfälle).

Många kanske undrar vad det är som händer och varför vi inte hör något från bolaget gällande exempelvis flera stora order, lukrativa avtal med samarbetspartners etc. Men faktum är att bolaget har kommunicerat allt detta till marknaden redan. Informationen finns också här i gruppen. Men det är inte så lätt att hitta den, särskilt om man inte har tid. Därför känns det tacksamt att ha så engagerade medlemmar som hjälper till att plocka fram den.

Sammanfattning

 • Fram till godkännandet i Kanada (6 september 2017) och USA (2 oktober 2017) har Patriot One Technologies inte fått kommersialisera sina produkter. Det är så lagen ser ut så inget konstigt med det.
 • Patriot One Technologies VD Martin Cronin förklarar detta pedagogiskt i två olika intervjuer den 21 augusti 2017 resp. 26 september 2017. Se nedan. Han förklarar också vad bolaget måste göra innan storskalig försäljning drar igång, vilket också är bolagets strategi. I korthet handlar det om att Patriot One Technologies är selektiva i sitt urval av initiala kunder. Man väljer ut ett mindre antal early adopters/key customers som måste arbeta tillsammans med Patriot One Technologies och testa och utvärdera produkten.
“So, we’re having to identify some early adopter clients who we can work with who will be a key point of reference in the market and who have the level of sophistication to work with us to look at how best to deploy, make sure that we can learn any lessons from the field that we haven’t anticipated and that they as a client can really think about how they can deploy it.”

“So, the initial roll out is a relatively small number of sites with early adopter clients, so … they can learn how to implement the system. That will prepare us for a mass market roll out in 2018.”

 • Därefter inleds den stora kommersiella fasen Q1 2018. Alltså när early adopters/key customers har använt produkten i reella miljöer och användningsområden. T ex håller en polismyndighet på med detta just nu.
 • Produktionsmålet för 2017 är satt till 300 enheter.
 • Patriot One Technologies har pre-orders på 300 enheter, vilket enligt tidigare kommunikation varit bolagets försäljningsmål för 2017.
 • Patriot One Technologies utmaning är enligt VD Martin Cronin vilka kunder de ska välja, inte att skaffa kunder. Intresset är överväldigande och bolaget blir uppvaktade dagligen från köpare runtom i världen.
 • Patriot One Technologies har en produktionskapacitet på 300 enheter i månaden just nu, men kommer inom kort att öka den till mellan 1000 och 2000 enheter per månad och Martin Cronin förmedlar att företagets produktionsbehov för de kommande 12 månaderna därmed är täckt.
 • 2018 ska en ”mass market roll out” äga rum.
 • Patriot One Technologies milstolpar:

Key Milestones Targeted by Patriot One UPDATED

VD Martin Cronin om kunder, strategi, försäljning, produktion, logistik och milstolpar

Här presenteras två intervjuer. Sammanfattning ovan baseras i allt väsentligt på dessa två intervjuer.

Notering: Patriot One Technologies produkt är godkänd i både Kanada – 6 september 2017 – och USA – 2 oktober 2017

Intervju 1

http://tailwindsresearch.com/2017/08/patriot-one-ceo-interview/

Martin Cronin: We come out from that (IC approval) with hardware locked down and so that we’re ready to meet our next milestone, which is to make customer installation in the 4th quarter 2017.

Q: So, you start with customer installs in the 4th quarter. What sort of customers are you seeing and what sort of customer traction are you getting initially?

Martin Cronin: Our challenge really is who do we choose. We’ve had such overwhelming interest. Clearly this is a technology whose time has come. We’re getting approaches literally on a daily basis from right across the world. So, we’re having to identify some early adopter clients who we can work with who will be a key point of reference in the market and who have the level of sophistication to work with us to look at how best to deploy, make sure that we can learn any lessons from the field that we haven’t anticipated and that they as a client can really think about how they can deploy it.

So, the sort of clients that we are talking to is of course in government federal departments, in mass transportation, in tourism & hospitality, casinos, the health sector, higher education, retail… the list is almost endless and we know that we can’t just do it all in a drop of a hat, we can’t turn on the shift and just ship units out tomorrow. That will be a recipe for some failures in the market. We can’t afford to do that. So, we’re picking them very carefully. We’ll have some key reference clients here in Canada, some key clients in the US, we’ll be doing an installation in London, and we’ll likely be doing one in South Africa.

Q: So, you start with customer installs in the 4th quarter. What sort of customers are you seeing and what sort of customer traction are you getting initially?

Martin Cronin: Our challenge really is who do we choose. We’ve had such overwhelming interest. Clearly this is a technology whose time has come. We’re getting approaches. Literally on a daily basis from right across the world. So, we’re having to identify some early adopter clients who we can work with who will be a key point of reference in the market and who have the level of sophistication to work with us to look at how best to deploy, make sure that we can learn any lessons from the field that we haven’t anticipated and that they as a client can really think about how they can deploy it.

So, the sort of clients that we are talking to is of course in government federal departments, in mass transportation, in tourism & hospitality, casinos, the health sector, higher education, retail… the list is almost endless and we know that we can’t just do it all in a drop of a hat, we can’t turn on the shift and just ship units out tomorrow. That will be a recipe for some failures in the market. We can’t afford to do that. So, we’re picking them very carefully. We’ll have some key reference clients here in Canada, some key clients in the US, we’ll be doing an installation in London, and we’ll likely be doing one in South Africa.

Q: So, you talk about being sold out through the 4th quarter and possibly beyond. Can you talk a little bit about the production site, what the constraints and bottlenecks are and how you’re going at it from that standpoint?

Martin Cronin: Sure. Our supply chain is well locked down. We, in our business plan that we communicated to the market, said that we had a target of 300 units the end of this year. Those are all now pre-committed with clients. Our supply chain – the item with the longest lead time is the signal generator which is produced for us on a contract in the US. They can do currently 300 units a month which additional lead time with retooling. They can ramp that up to 1 000 or 2000 units a month. So, we have supply chain locked down for our immediate demands for the next 12 months and were already working on much higher volumes that we anticipate beyond that period.

Q: You have a number of demos out in the field. Can you talk about the status of these demo units and how things are going?

Late spring early summer we went out to a number of cities and did client demonstrations in the premises of clients who wanted the system. But also, they allowed us to bring other prospective customers. So, when we went in to a city like Orlando we would set up in a client’s premises and run another dozen or so clients through to see the technology in action and that led to these additional purchase orders which means that our volume is now fully committed. What we will be doing now… because until we have regulatory approval we can’t go and install and be always on in a client’s environment. So, the difference now is going through the certification process from here on and now these become permanent installations in client’s premises rather than a showcase demonstration.

Q: What are your major concerns going forward?

Well, once you’re on the field you’ll discover things that you haven’t anticipated, the unknowns. We have to make sure that we have robust enough field service strength to be able to get on top of those things immediately to ensure that that our customers get a really seamless installation process. For example, on one of these client demonstrations we took the unit out to the field in Minneapolis, set it up and the system was working beautifully and then all of a sudden, the system went haywire. What it was, was a large elevator which only moved once in a while behind a wall opposite. Nobody knew it was there and just once in a while it moved into the field, a giant metal box. This is radar. The radar seeks this giant metal object. So, it’s those sorts of things. Which is why I said that we’re not just boxing up these units, shipping them out the door and saying “away you go, good luck”. It’s about building a position of trust in the market.

Intervju 2

https://investingnews.com/daily/tech-investing/cybersecurity-investing/martin-cronin-patriot-one-technologies-expects-fcc-approved-us-imminently/

INN: I note that the company isn’t yet shipping commercial product yet, but plans to by the end of this year. What will the company do moving forward to meet demand for the product?

MC: The key catalyst for us is having regulatory approval. All electronic devices need to have regulatory approval, governing emissions to show that they’re safe for the public.

We now have our Industry Canada approval and we expect to be FCC approved in the US imminently. That’s the catalyst to then allow us to go out and do commercial installations. That roll out is a very careful process because this is a machine learning system. It’s got to go out and learn its environment, it’s got to learn the effect of high temperature, low temperature, having elevators … having air conditioners, etc. Then all of that learning gets pushed out to our investors. So, the initial roll out is a relatively small number of sites with early adopter clients, so … they can learn how to implement the system. That will prepare us for a mass market roll out in 2018.

INN: I note that the company isn’t yet shipping commercial product yet, but plans to by the end of this year. What will the company do moving forward to meet demand for the product?

MC: The key capitalist for us is having regulatory approval. All electronic devices need to have regulatory approval, governing emissions to show that they’re safe for the public and that they don’t have to be with … systems.

We now have our Industry Canada approval and we expect to be FCC approved in the US imminently. That’s the catalyst to then allow us to go out and do commercial installations. That roll out is a very careful process because this is a machine learning system. It’s got to go out and learn its environment, it’s got to learn the effect of high temperature, low temperature, having elevators … having air conditioners, etc. Then all of that learning gets pushed out to our investors. So, the initial roll out is a relatively small number of sites with early adopter clients, so … they can learn how to implement the system. That will prepare us for a mass market roll out in 2018.

INN: In September, the company announced its PATSCAN CMR™concealed weapons detection system that received Industry Canada certification for commercial use. What has investor response been to this?

MC: This is one of the key catalysts… the FCC is seen as the big one because of the size of the US market. But, the good thing about getting the industry Canada certification, firstly, it allows us to operate in our home market in Canada, but also the regulations are identical in Canada and the US. So, having satisfied the Industry Canada approval process, we have a high degree of confidence that our FCC certification is imminent. And that, I think, is a big catalyst for the market.

INN: Looking forward, what is the company most looking forward to in the months ahead?

MC: I think it’s being out there in the real world, with real paying customers … installed in their premises, providing a game-changing technology. I think that’s what our investors need to see. The story is out there, people are aware of the technology. What they need to see now is that it’s in commercial premises with paying customers, so that’s what we’re very excited about undertaking in this quarter.

Disclaimer

Jag vill klargöra att detta är ett inlägg byggt på information kring det nämnda bolaget och mina egna teorier och funderingar. Allt som presenteras i detta blogginlägg ska därför ses som mina egna åsikter. Jag räknar aldrig i mina publicerade analyser eller inlägg eftersom jag tycker att var och en borde göra detta själva och bilda sig en egen uppfattning. Jag vill understryka att inlägget är samlad information och mina teorier om vad som kan komma att hända i framtiden. Jag äger själv aktier i Patriot One Technologies. Detta ska inte ses som råd. Du har själv ansvar för dina investeringar och att göra din egen analys innan du investerar. Jag får aldrig betalt för att skriva någonting på bloggen. Alla tankar och åsikter är mina egna.

Patriot One Technologies – lite information om försäljning

Produkten PATSCAN CMR – finns den ute på marknanden för försäljning?

Patriot One Technologies produkt PATSCAN känner vi alla förhoppningsvis redan till. Det har pratats en del om försäljning och vikten av att den kommer igång.

Vi vet sedan tidigare att bolaget redan förmedlat att de sedan insomras har ordrar som täcker hela årets produktion.

Vi vet också att Patriot One Technologies tecknat ett köpavtal med en återförsäljare till den amerikanska regeringen och militären.

http://tailwindsresearch.com/2017/05/patriot-one-obtains-purchase-agreement-with-reseller-serving-u-s-government-and-military/

Martin Cronim uttalade så sent som den 6 september 2017 följande

“Patriot One is in the enviable position of having secured sales commitments for more units than it had planned for 2017. The Company is now finalizing sub-manufacturing agreements to increase its 2018 production capability in order to meet growing demand.”

http://unitedeye.com/patriot-ones-industry-canada-approval-initiates-september-installations-of-weapons-detection-system-to-law-enforcement-customers/

Om JJB Federal. LLC

JJB Federal is a veteran-owned Information Technology Communications contracting company. Headquartered in Chesapeake, Virginia, JJB Federal serves the United States Government both domestically and internationally. The firm’s clients include the U.S. Dept. of the Navy, Dept. of Defense, Dept. of Education, and many other strategically important agencies. The JJB Federal team possess expertise encompassing all facets of the IT Infrastructure Industry, including Military Infrastructure. The company facilitates projects from inception to installation and deployment. Its services include project design, installation and maintenance of electronic security systems (ESS), as well as audio/visual, network infrastructure and information management systems. To learn more, visit www.jjbfed.com.

The company with which Patriot One Technologies has entered into the agreement has a history of supporting the federal government, and men and women in uniform, both at home and abroad. JJB Federal is a veteran-owned Information Technology Communications contracting company headquartered in Chesapeake, Virginia. The company’s clients include the U.S. Dept. of the Navy, Dept. of Defense, Dept. of Education, and other strategically important agencies.

The JJB Federal team and its sales division UnitedEye, Inc. possess expertise encompassing all facets of the IT Infrastructure Industry, including Military Infrastructure. The company facilitates projects from inception to installation and deployment. Its services include project design, installation and maintenance of electronic security systems (ESS), as well as audio/visual, network infrastructure and information management systems.

Så här säger JJB Federal om samarbetet och försäljningsavtalet med Patriot One Technologies

JJB Federal spokesman Marshal Plotner commented, “JJB Federal, LLC. and UnitedEye, Inc. have a history of supporting our federal government and men and women in uniform both at home and abroad. Our desire to serve our nation is seconded by our desire to protect it. This partnership with Patriot One gives us an increased and unique capacity to augment existing security measures and to offer new capabilities and security for the public. We see our relationship with Patriot One as the instrument with which to offer counter-threat protection in any location with entry and exit points where there is a mass gathering; educational institutions, financial institutions, public transit locations, domestic municipalities, just to name a few.”

He further added, “The emergence of Patriot One’s technology is a breakthrough in advanced threat detection that positively identifies those with intentions to cause harm; those who, up until this technology arrived would go undetected until the threat was imminent. With this heightened capability, we are now able to proactively react to an aggressor and, simultaneously, protect potential targets, bystanders and/or property. The added strength and advantage that Patriot One’s CMR1000 brings is crucial in disrupting violence and safeguarding the populace. To say this faculty is simply necessary is to greatly understate its impact!

http://www.smallcapnetwork.com/Patriot-One-Technologies-Agrees-to-Selling-Agreement-with-Government-Contracting-Company/s/via/55383/article/view/p/mid/1/id/23/

Patriot One Technologies VD Martin Cronin om affären

“We will be shipping several units to JJB Federal in support of demonstrations to U.S. government agencies. Our reseller agreement includes an initial commitment of 50 units, and we anticipate very strong federal interest and demand to follow.”

http://tailwindsresearch.com/2017/05/patriot-one-obtains-purchase-agreement-with-reseller-serving-u-s-government-and-military/

Och som avslutning

http://unitedeye.com/products/#securiy_sur

Vad som inte nämnts så mycket är att Patriot One Technologies produktsystem PATSCAN CMR ligger ute till försäljning. Och som framgår ovan så är det inte genom vilka återförsäljare som helst.

Patriot One Technologies – mer lovande aktie kommer jag förmodligen inte att hitta

Patriot One Technologies Inc (PAT). Här har vi en riktig guldklimp. Det är första gången jag hittar en aktie med ett sådant lågt börsvärde och med en sådan hög sannolikhet för uppgång. Och då skulle jag vilja säga rejäl uppgång.

Aktien noterades för en kort tid sedan på den kanadensiska börsen. Den har smugit i princip helt under radarn.

Jag brukar inte ta till sådana lovord men i detta fall gör jag ett undantag – läs på så kan jag garantera att du kommer att hänföras.

Inom kort kommer jag att publicera en mer detaljerad skildring av Patriot One Technologies Inc.

För stunden nöjer jag mig med att lägga ut en på intet sätt uttömmande sammanfattning av caset Patriot One Technologies och innehållsrika länkar.

Länksamling och introduktionsläsning

“That will prepare us for a mass market roll out in 2018” – Patriot One Technologies CEO, Martin Cronin.

*Starka samarbetspartners – March Networks som ägs av Infinova
http://www.securitysales.com/integration/march-networks-patriot-one-weapon-detection/

*Kunder inom Law Enforcement
https://patriot1tech.com/news/patriot-ones-industry-canada-approval-initiates-september-installations-weapons-detection-system-law-enforcement-customers/

*Unik produkt
https://patriot1tech.com/solutions/overview/

*Helt rätt i tid (tyvärr)
http://edition.cnn.com/2017/10/03/us/las-vegas-shooting-investigation/index.html

https://patriot1tech.com/news/las-vegas-shooting-security-experts-hotels-can-prevent-another-tragedy/

*Kommersialisering drar igång Q4 och Mass Market Roll-Out 2018!
https://investingnews.com/daily/tech-investing/cybersecurity-investing/martin-cronin-patriot-one-technologies-expects-fcc-approved-us-imminently/

https://patriot1tech.com/news/patriot-one-delivers-message-president/

*Hög efterfrågan & Försäljning redan igång i Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika
http://m.4-traders.com/PATRIOT-ONE-TECHNOLOGIES-10562958/news/Patriot-One-Technologies-Marks-3-Months-of-Global-PATSCAN-Sales-with-2-7M-in-Signed-Agreements-24642011/

*Godkännande i både USA och Kanada
https://patriot1tech.com/news/patriot-one-receives-fcc-approval-patscan-cmr-paving-way-commercial-roll/

*Patent
“We have filed patents in multiple jurisdictions and we will vigorously defend them. Nevertheless there are also significant technical barriers to a competitor emerging in any short time frame. There are many years of highly complex, world class development behind our solutions.”
Podcast: Patriot One Technologies Inc. CEO Martin Cronin on new threat-detection technology

*Partnerskap med Tom Ridges företag Ridge Global. Tom Ridge är f d chef för Homeland Security!
https://www.cantechletter.com/2017/01/patriot-one-technologies-ceo-martin-cronin-talks-cantech-letter/

*Väldigt bred, erfaren, kompetent och välrenommerad ledningsgrupp.
https://patriot1tech.com/company/leadership/

Finns som sagt en del på plats redan hos Patriot One Technologies. 😊

Finns oerhört mycket mer spännande information i de flesta av länkarna ovan, utöver kopplingen till de rubriker jag själv valt.

Vi hörs snart igen!

/robertVERITAS

hemCheck: Free Float & Uppköpsmöjligheter

Del 1 – Free Float Shares i hemCheck

Det har skrivits och spekulerats en del på olika forum (placera, redeye m.fl.) om två saker som jag nu följer upp.

 • att väldigt många av hemChecks aktier är låsta (inte köpbara)
 • att större industriella aktörer redan börjat visa intresse för bolaget

Fakta om hemChecks aktier – så här såg det ut inför noteringen

Informationen nedan är hämtad från hemChecks prospekt inför noteringen på First North.

 • Bolagets fyra största aktieägare äger cirka 72,1 procent av aktierna i Bolaget. Om dessa, inom ramen för lock-up-avtal, bestämmer sig för att avyttra sitt innehav i marknaden, eller om marknaden skulle uppfatta att en sådan avyttring kan komma att bli aktuell, kan det komma att påverka aktiekursen negativt (s. 12).

snip_20171009121522

 • Stockholm Karlstad Invest AB, Mathias Karlsson, Olcon Engineering AB, Almi Invest Norra Mellansverige AB, Annelie Brolinson, och Axelero AB tecknat så kallade lock-up-avtal som innebär att de förbinder sig, med vissa undantag såsom via avyttring utanför marknaden efter godkännande från Corpura, att inte avyttra någon del av sina respektive aktieinnehav i Bolaget under de närmaste tolv månaderna, räknat från första handelsdag på First North. Corpura har möjlighet att ge undantag från lock-up-åtagandena (s. 14).
 • Fredrik Sjövall, Hjalmar Didrikson, Måns Alfvén och Annelie Brolinson har förbundit sig, med vissa undantag såsom via avyttring utanför marknaden efter godkännande från Corpura, att inte avyttra någon del av sina respektive aktieinnehav i Bolaget under de närmaste tolv månaderna, räknat från första handelsdag på First North. Corpura har möjlighet att ge undantag från lock-up-åtagandena. Härutöver föreligger inga begränsningar för personer i styrelsen eller ledande befattningshavare att avyttra sina aktier i Bolaget (s. 54).
 • Efter genomförd IPO har det skett en ökning av antalet aktier i bolaget. Då ser den senaste publicerade ägarbilden ut så här:

Ägarlista 30 juni 2017

Slutsats

Ja, de flesta av aktierna i hemCheck var vid noteringen låsta till bolagets största aktieägare. Efter noteringen kan vi konstatera att det fortfarande rör sig om ett stort antal aktier som är låsta. Det rör sig alltså om cirka 60 % av aktierna. Vi kan också konstatera att det finns lock-up-avtal som kan hålla majoriteten av dessa låsta till mars 2018. 

Varför kan det vara av intresse att så många aktier i hemCheck är låsta?

Jag tror att det kan innebära att när lock-up tiden löpt ut, dvs i mars 2018, kommer det att finnas stora industriella aktörer som vill in i hemCheck (förutsatt att det går fortsatt bra för bolaget såklart). Detta kan naturligtvis ske på olika sätt. Over-The-Counter (OTC) där den nya aktören kommer överens om ett pris och genomför transaktionen OTC. Skulle detta köp inte OTC så kommer det sannolikt att leda till en relativt stor uppgång av aktiekursen eftersom både handeln och efterfrågan kommer öka. Jag tror att en sådan transaktion skulle trycka upp kursen en hel del, vilket är normalt när en stor industriell aktör gör stora köp av aktier. Ofta passar dessa stora aktörer på att få volym i första hand i samband med en kapitalanskaffning såsom en riktad emission. Därefter ökar typiskt sett dessa aktörer sitt innehav över börsen.

Det är ju också så att när större aktörer går in så börjar man först plocka åt sig volym och sedan nästan alltid ökar över börsen.

Del 2 – uppköp?

hemChecks enda konkurrent – hur gick det och kan man dra några paralleller?

Jag tyckte att informationen i mitt första blogginlägg om hemCheck var väldigt tunt gällande konkurrenterna. Inom bioteknikbranschen kan man ofta dra viktiga lärdomar och göra bedömningar av det egna bolagets framtid och framgång genom att studera hur det har fått för konkurrenterna. Det är väl snarare hyfsat allmängiltigt när det kommer till aktier.

Hur gick det hemChecks enda konkurrent HemoCue?

I hemChecks prospekt anges följande:

”Den produkt på marknaden som ligger närmast HELGE™ är HemoCue® Plasma/Low Hb. HemoCues® produkt är dock inte optimerad för att användas inom samma låga, men kliniskt relevanta, mätintervall som HELGE™ och nämnda system kräver att blodprovet centrifugeras innan mätningen sker för att få bort blodkropparna och därigenom kunna mäta på plasma. HemoCues® produkt kräver också kringutrustning och tar betydligt mer tid i anspråk än HELGE™.” (s. 33).

Läs mer om HemoCues Plasma/Low HB här. Läs mer om Helge här. Jag tänker inte göra någon analys av HemoCue utan nöjer mig med att HemoCues system kräver fler moment och kringutrustning och tar helt enkelt längre tid. hemChecks produktkoncept har också konkurrensfördelen att ha omgående patientnära detektion av hemolys, vilket gör bolaget unikt.

HemoCue förvärvas första gången av Quest Diagnostics för 3 miljarder SEK

2007 såldes EQT-ägda HemoCue till Quest Diagnostics för närmare 3 miljarder SEK.

Quest diagnostics

Koppling till hemCheck?

Hjalmar Didrikson är grundare och styrelseledamot i hemCheck. 2006-2010 arbetade han som Senior Director / Investment Professional på EQT. Det som är relevant för hemCheck är att det nämns på olika forum och på redeye att Hjalmar Didrikson var den som drev igenom den lyckade försäljningen. Det finns mycket att läsa om Hjalmar Didrikson och hans track record är imponerande och hans investeringsfilosofi att köpa upp bolag i utvecklingsfas och utveckla det, för att sedan sälja vidare med vinst. hemCheck passar bra in i denna filosofi, enligt min bedömning.

EQT.png

HemoCue förvärvas en andra gång – nu av Radiometer som ägs av Danaher

HemoCue såldes sedan en andra gång. Denna gång var det Radiometer, som ägs av Danaher.

Priset: 300 miljoner USD.

Radiometer och Danaher

Mina funderingar och spekulationer

Det hela kan väldigt förenklat uttryckas så här.

HemoCue hade en liknande produkt med den viktiga skillnaden att den förefaller vara sämre på så sätt att den kräver förbehandling av blodprovet (genom centrifugering), kräver kringutrustning och tar betydligt mer tid i anspråk. Helge används i samband med blodprovtagningen/omedelbart efter.

HemoCue har blivit uppköpta vid två tillfällen av stora globala aktörer, för stora summor.

Hjalmar Didrikson är en investerare av rang och har kopplingar till båda bolagen. Han var inblandad i försäljningen av HemoCue som kostade 3 miljarder SEK. Hjalmar Didrikson är medgrundare till hemCheck och förste investerare i bolaget. Han är också medgrundare till investmentbolaget Alfvén & Didrikson där han beskrivs bland annat som ”with a background from UBS and EQT, he is now crazy about A&D and its investee companies.” A & D står för Aquisition and Divestiture/Förvärv och avyttring. Det är ganska rimligt att fundera kring om han inte har liknande planer för hemCheck.

Det är välkänt att stora företag inom healtcare-sektorn har som uttalad strategi för tillväxt att bland annat förvärva mindre bolag. Sverige är i dessa sammanhang särskilt attraktivt, vilket framgår av bland annat denna artikel.

HemoCue är en så nära konkurrent till hemCheck man kan komma. Så om jag får lov att spekulera (vilket jag tycker mig få eftersom det är min egen blogg) så skulle jag nog säga att möjligheten att hemCheck kan bli föremål för förvärv av en större aktör inte alls är långsökt. Jag har nämnt Danaher här.

SHL Group AB – kandidat till att förvärva hemCheck?

Anledningen till att jag bestämde mig för att följa upp antalet tillgängliga resp. låsta aktier är följande. Jag har läst in mig en del på SHL Group som alltså äger 4,6 % av hemCheck.

Varför väljer SHL Group AB att gå in i hemCheck?

Så här funderar jag. Varför väljer SHL Group AB överhuvudtaget att gå in i hemCheck med enbart 4.6 % av bolagets aktier?

Jag kan inte föreställa mig att SHL Group AB investerade i hemCheck för att göra en bra aktieaffär – dvs teckna aktier billigt och sälja dyrt när tillfälle ges. De är helt enkelt för stora för det och är inte en del av deras affärsstrategi. SHL Group AB är inte heller ett investmentbolag. Jag kan inte heller tänka mig att SHL Group AB går in i bolaget för att visa solidaritet med hemCheck för att man är bekant med och har gjort affärer med bolaget.

Jag skulle tro att SHL Group AB har gått in i hemCheck av någon/några av dessa anledningar.

 • SHL Group AB tänker sig ett kommande djupare samarbete med hemCheck vad gäller tillverkningen och distributionen av produktkonceptet Helge.
 • Ett annat scenario, som jag tror mer på, är att SHL Group har större planer än så. Jag tror att SHL Group AB mycket väl kan vara intresserade av att förvärva hemCheck. SHL Group AB är ett världsledande globalt bolag som designar, utvecklar och tillverkar sina egna produkter och system och har 80 % av världens 25 största läkemedels- och bioteknikföretag som kunder. Jag har oerhört svårt att se att en sådan aktör skulle gå in ett bolag som hemCheck om man inte hade stora planer.
 • Dessutom kan jag också spekulera kring anledningen till att SHL Group AB endast tecknade för motsvarande 4.6 % av aktierna (3 miljoner kronor). Kan det vara så att SHL Group ville teckna för betydligt mer initialt men att det av någon anledning inte var möjligt vid tidpunkten? Eller att det inte var strategiskt lämpligt varken för hemCheck eller för SHL Group AB vid tidpunkten för teckningen? Här ska man komma ihåg att Per Björkman (Managing Director, SHL Group AB) uppgett att han känner flera i hemChecks ledning och har ”haft att göra med hemCheck innan de gick in i bolaget”. Det kan vara så att SHL Group kommer köpa på sig rätt rejält när lock-up-avtalen löper ut. Jag kan som sagt inte se varför ett sådant världsledande bolag med egen utveckling, tillverkning och försäljning och med 80 % av världens 25 största läkemedels- och bioteknikföretag som kunder skulle gå in i hemCheck om det inte vore för att de har stora planer.

Vad kan vi hitta i den information som hemCheck själva har publicerat?

Nedan följer två utdrag ur hemChecks årsrapport 2016 och ett utdrag ur prospektet.

”Försäljningen av hemChecks produkter kommer att ske direkt alternativt indirekt genom att ingå avtal med samarbetspartners och distributörer på lokal och regional nivå. Affärsmodellen baseras också på en kostnadseffektiv organisation och starka relationer med kontraktstillverkare och distributörer.” (s. 7).

”2018-2019 Under perioden genomförs förberedande arbete inför en introduktion på den internationella marknaden genom att identifiera distributörer och kommersiella partners. Under perioden är även målsättningen att introducera hemChecks produktkoncept på utvalda internationella marknader. Dessutom kommer produktionskapaciteten kontinuerligt att skalas upp” (s. 12).

”I framtiden skulle de aktörer som förser marknaden med provtagningsmaterial kunna bli konkurrenter till Bolaget, om de väljer att utveckla ett eget koncept för patientnära detektion av hemolys. Bolaget känner dock inte till att det finns några sådana utvecklingsprojekt” (s. 33).

Mina tankar om SHL Group AB

Utifrån de två första utdragen tycker jag att SHL Group AB passar väl in i den affärsvision som hemCheck presenterar i sin årsredovisning om försäljning, samarbetspartners, distributörer, starka relationer med kontrakterade tillverkare och kommersiella partners. Dessutom har SHL Group AB tillverkningsanläggningar även i USA och många av deras kunder är just amerikanska företag. Även om detta naturligtvis är ren spekulation så ser jag det som ett realistiskt scenario att med ett förvärv av hemCheck av SHL Group AB.

Becton Dickinson (BD) – kandidat till att förvärva hemCheck?

Gällande det tredje och sista stycket från hemChecks prospekt kan man först och främst konstatera att de aktörer som förser marknaden med provtagningsmaterial är Becton Dickinson (BD). Läs mer om bolaget i inforutan nedan. BD:s tillväxtstrategi är bland annat att göra strategiska förvärv och expandera företagets produktportfölj. Läs mer om deras förvärv genom att klicka på ”tillväxtstrategi”. BD har förvärvat flera mindre bolag där irländska GenCell är ett exempel på förvärv av mindre bolag med hög potential där man ser uppskalning och utveckling för bolaget framöver. Utifrån BD:s profil och affärsidé ser jag att även det är ett realistiskt scenario att man skulle kunna vara intresserade av ett förvärv av hemCheck, även om hemCheck skriver att BD skulle kunna välja att utveckla ett eget koncept.

BD

Generell information om förvärv

För generell information om hur ett förvärv/uppköp går till, olika motiv till uppköp och mycket mer intressant kan ni klicka här. Jag klipper dock in två stycken som kan vara relevanta i hemChecks fall.

 • Acquisitions are often made as part of a company’s growth strategy when it is more beneficial to take over an existing firm’s operations than it is to expanding on its own. Large companies eventually find it difficult to keep growing without losing efficiency. Whether because the company is becoming too bureaucratic or it runs into physical or logistical resource constraints, eventually its marginal productivity peaks. To find higher growth and new profits, the large firm may look for promising young companies to acquire and incorporate into its revenue stream.
 • If a new technology emerges that could increase productivity, a company may decide that it is most cost-efficient to purchase a competitor that already has the technology. Research and development may be too difficult or take too much time, so the company offers to buy the existing assets of a company that has already gone through that process.

Disclaimer

Jag vill förtydliga att detta är ett inlägg byggt på information kring de nämnda bolagen och mina egna teorier och funderingar. Allt som presenteras i detta blogginlägg ska därför ses som mina egna åsikter. Jag räknar aldrig i mina publicerade analyser eller inlägg eftersom jag tycker att var och en borde göra detta själva och bilda sig en egen uppfattning. Jag vill understryka att inlägget är samlad information och mina teorier om vad som kan komma att hända i framtiden. Jag äger själv aktier i hemCheck. Detta ska inte ses som råd. Du har själv ansvar för dina investeringar och att göra din egen analys innan du investerar. Jag får aldrig betalt för att skriva någonting på bloggen. Alla tankar och åsikter är mina egna.

hemCheck och kalium-blodprov

Låt mig inleda med en kort sammanfatrning av vad hemCheck gör.

Hemolys är alltså när röda blodkroppar går sönder i samband blodprovtagning inom sjukvården. När detta händer så kan man inte analysera blodprovet. hemCheck levererar lösningen på detta stora problem inom sjukvården globalt.

Jag har hittat en äldre artikel som belyser problemen med hemolys när man tar blodprov för att kontrollera mängden kalium i blodet. Av artikeln framgår bland annat följande.

Av alla rutinmässiga blodprov är mätning av Kalium en av de mest känsliga för effekten av hemolys. Hemolys i blodprovet gör att resultatet av blodprovet blir felaktigt.

Blodprover som lämnats för mätning av kalium avvisas ofta för analys eftersom de visar signifikanssignalen för hemolys.

https://acutecaretesting.org/en/journal-scans/correcting-potassium-concentration-of-hemolyzed-samples

Hur kommer hemCheck in i bilden?

Utifrån det som skrivits ovan kommer läkaren att antingen missa eller ställa en felaktig diagnos. Såvida man inte testar blidprovet för hemolys. Det är här hemCheck kommer in i bilden.

Som framgått av texten ovan kan vi konstatera att det är oerhört viktigt att blodprover som testar mängden kalium är oerhört viktigt för människors liv och hälsa. Det är ytterst avgörande att dessa prov visar ett korrekt resultat.

hemChecks produktkoncept Helge upptäcker hemolyserade blodprover på några sekunder direkt i samband med själva blodprovtagningen. Detta sker naturligtvis INNAN blodprovet sänds till laboratoriet. Hemolyserade blodprover kan därmed omedelbart tas om, tills ett korrekt prov erhålls och kan sändas till laboratoriet.

Vad säger då vår svenska sjukvård om vikten av blodprov som testar kaliumhalten? Och hur ofta tas sådana blodprov?

För att förstå omfattningen och vikten av kalium-blodprov tar vi en titt på vad kalium är, hur det påverkar kroppen och när testet tas.

Blodprov som visar halten kalium i blodet är ett av de allra vanligaste proven. Det finns flera anledningar till att provet tas. Det är särskilt vanligt att du får lämna provet om läkaren misstänker att du har någon njursjukdom eller att du behandlas med vissa blodtrycksläkemedel.

Kaliumprovet är känsligt. Det innebär att det är viktigt att provtagningen går till på rätt sätt och att provet hanteras på rätt sätt efter provtagningen. Om något har gått fel vid provtagningen eller om provet har hanterats fel kan du få ett högre kaliumvärde än vad du egentligen har.

Ett kaliumprov ingår bland de prover som ofta tas vid olika slags läkarundersökningar både vid akuta sjukdomar och om en behandling ska följas upp. Provet tas till exempel om läkaren misstänker att du har någon njursjukdom eller högt blodtryck.

Kaliumhalten i blodet kontrolleras också regelbundet om du använder vissa läkemedel. Framför allt gäller det läkemedel som används vid hjärtsjukdom eller högt blodtryck. En del sådana läkemedel kan sänka halten av kalium i blodet, medan andra kan höja den.

Ditt kaliumvärde mäts regelbundet om du behandlas på sjukhus och får vätska och salter direkt i blodet med dropp.

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Undersokningar/Kalium/

Avslutande kommentar

Min bedömning att hemCheck har alla möjligheter att bli globalt framgångsrika med sitt produktkoncept Helge.

Det tas cirka 1,5 miljarder blodprover årligen som är relevanta för hemCheck, det vill säga där blodanalysen påverkas av om blodet har hemolyserats.

Men låt oss inte bli giriga. Vi kan nöja oss med att hemCheck riktar in sig på akutmottagningar inom EU och USA, som enligt bolaget självt utgör hemChecks kärnmarknad. Där tas ca 65 miljoner blodprover årligen som är relevanta för Helge. Jag nöjer mig med detta. Nåväl, åtminstone initialt.

hemCheck – en introduktion

Här presenterar jag en övergripande introduktion till bolaget hemCheck. Ett intressant och spännande bolag som jag nyligen har investerat i.

Kommentar: På vissa ställen i texten är jag något raljerande över sjukvården. Detta ska dock läsas med glimten i ögat i kombination med en dos av allvar.

Vad är hemCheck?

Effektiv blodprovstagning

hemCheck utvecklar och kommersialiserar det unika produktkonceptet, Helge.

Helge används för att upptäcka (detektion) hemolys. Hemolys är helt enkelt när röda blodkroppar går sönder i samband blodprovtagning inom sjukvården. När detta händer så kan man inte analysera blodprovet.

Varför spelar hemolys någon roll?

Vi har förmodligen alla varit med om att det första sjukvården gör efter att ha träffat en läkare är att ta blodprov.  Nästan oavsett vad det är för besvär man säger sig lida av. Sedan får man sitta och vänta flera timmar i avvaktan på att laboratoriet ska analysera blodprovet. Det har också hänt att man snällt fått masa sig tillbaka in till provtagningen för ny provtagning eftersom det första tydligen inte gick att använda…

Det finns dock en anledning till att sjukvården inte gör något innan man har ett resultat från blodprovet. Faktum är att en stor del av alla medicinska beslut som tas inom sjukvården grundar sig på dessa laboratorieanalyser av våra blodprover.  Felaktiga eller uteblivna provsvar kan leda till felaktiga medicinska beslut med stora konsekvenser för patienter och i värsta fall stort lidande eller död. Detta leder självklart till sämre vård, risker för patienter och höga kostnader för sjukvården.

Är då hemolys vanligt förekommande?

Varje år uteblir cirka 45 miljoner provsvar globalt på grund av hemolys.

Hur bidrar hemChecks produktkoncept Helge till att göra sjukvården för oss patienter bättre?

Den vanligaste orsaken till att provsvar från blodtagning inte kan ges till läkare runt om i världen är att det har hemolyserats. Detta leder till förseningar på mellan 30-60 minuter – tid som kan vara helt avgörande för din hälsa.

I dagsläget upptäcks inte hemolys förrän blodprovet är på laboratoriet. Detta leder till förseningar av olika slag. Bara att du får sitta och vänta i det mysiga väntrummet längre kan man tycka är illa nog. Men det medför att läkaren inte kan ställa rätt diagnos i ett tidigt läge. Vi kan alltså få en försening i att ställa korrekt diagnos. Och att ställa en diagnos inte bara korrekt utan också snabbt kan vara avgörande för vår hälsa.

Vi vet ju också att stora neddragningar har gjorts inom vården sedan en längre tid tillbaka och personalen, inklusive läkarna, är pressade att snabbt ställa diagnoser för att hinna med nästa patient. Dessa förseningar leder naturligtvis också till ökade kostnader för sjukvården. Blodprovtagning är inte gratis.

Helge är en användarvänlig produkt som upptäcker hemolyserade blodprover på några sekunder direkt i samband med själva blodprovtagningen. Så direkt när du sitter där med sjuksköterskan och blir stucken kan hen nästan direkt se om blodprovet måste tas om eller inte. Detta sker naturligtvis INNAN blodprovet sänds till laboratoriet. Hemolyserade blodprover kan därmed omedelbart tas om, tills ett korrekt prov erhålls och kan sändas till laboratoriet. Och du som patient slipper vänta i det trevliga väntrummet bara för att konstatera att du ändå måste börja om från noll när det visar sig att ditt blodprov inte dög.

Marknaden

Det tas cirka 1,5 miljarder blodprover årligen som är relevanta för hemCheck, det vill säga där blodanalysen påverkas av om blodet har hemolyserats.
Förekomsten är högst på akutmottagningar där behovet av snabba provsvar är högt. Hemolyserade blodprover kan där överstiga 10% av alla blodprov.

Marknadsundersökning

Hemolys uppfattas som ett stort problem både på akutmottagningar och hos laboratorier eftersom det försenar resultatet av blodprovstagningen med 30-60 min, försämrar patientflödet, leder till onödigt lidande för patienter och ökade kostnader för sjukvården. Detta enligt hemChecks egna marknadsundersökningar (jag skulle nog säga att dessa är hyfsat tillförlitliga eftersom hemCheck såklart baserat viktiga strategiska beslut, såsom att satsa på detta affärsområde, på dessa siffror och velat kolla av huruvida det finns en efterfrågan för deras produkt och hur stor den i så fall är.)

Även om det finns mer sofistikerade analyser som ligger till grund för behovet av att upptäcka Hemolys så kan vi här konstatera att det går att förstå med enkelt sunt förnuft.

Konkurrenter?

I dagsläget finns inga kända kommersiella tekniker eller produkter för omgående patientnära detektion av hemolys. Studier har också visat att olika utbildningsinsatser för att minska hemolysfrekvensen mister sin effekt över tid, särskilt på akutmottagningar där personalomsättningen är relativt hög.

Vilka marknader satsar hemCheck på?

Akutmottagningar inom EU och USA utgör hemChecks kärnmarknad. Där tas ca 65 miljoner blodprover årligen som är relevanta för Helge.

Övriga avdelningar inom slutenvården och öppenvårdsenheter som skickar blodprover till centrala laboratorier för analys samt blodbanker och kliniska studiesituationer är andra kundsegment som kan bli viktiga för hemCheck. Särskilt i de fall där korrekta svar behövs snabbt, analyserna som ska genomföras är särskilt kostsamma
och/eller risken för hemolys bedöms hög.

Kostnaden för ett hemolyserat (förstört) blodprov

Kostnader för ett felaktigt/uteblivet blodprov har uppskattats till 100 EUR per styck.

Kostnaden för ett hemolyserat blodprov beror framförallt på vårdkostnaderna som uppstår på grund av den fördröjda behandlingen som det orsakar.

Jag har varit inne på detta redan. Det kan exempelvis röra sig om en längre sjukhusvistelse, ett sämre patientflöde som gör att läkaren inte kan genomföra alla dagens arbetsuppgifter, kostnaderna för ett nytt blodprov etc.

Vinsterna som användandet av Helge innebär

Om 5% av alla blodprover blir förstörda kommer användandet av Helge att sänka sjukvårdskostnaderna med 160 miljoner EUR per år, inom EU och USA.

Detta genom att, som vi redan varit inne på, förbättra patientflödena och därmed sänka sjukvårdskostnaderna vid akutmottagningar inom EU och USA.

Feedback från sjukvårdens egna tester av Helge

HemCheck har fått mycket positiv respons från de vårdgivare som testat eller hört talas om Helge och intresset för produkten är högt.

hemCheck planerar att ingå samarbetsavtal med lokala och regionala distributörer för att på ett enkelt sätt nå ut till så många kunder som möjligt med det färdiga produktkonceptet.

Avslutande kommentar

Av den information jag ovan angett tycker jag att det är väl värt att spendera en del av sitt kapital i aktier i hemCheck. Jag gillar att besparingarna som användningen av Helge medför är så pass stora. Sjukvården brottas med stora problem inte bara i Sverige. En besparing på 1.6 miljarder kronor årligen för den europeiska och amerikanska sjukvården är ganska stor summa. Framför allt när vi vet att sjukvården tvingas vrida och vända på varenda krona, antingen för att hålla sig inom budgetens ramar eller för att maximera vinsterna för ägarna. Detta ger incitament för sjukvårdsledningen att investera i produkter som inte bara medför ekonomiska besparingar utan även skapar ett mervärde för patienterna och personalen.

65 miljoner blodprov årligen. Det är den globala marknaden som hemCheck satsar på. I dagsläget saknas konkurrerande produkter och tekniker som är på ett kommersiellt stadie. Detta torde innebära ett ganska rejält försprång för hemCheck.

Efterfrågan på produkten inom sjukvården är av allt att döma hög och det finns både ett behov och efterfrågan för den. Det är lätt att förstå varför utifrån det som presenterats i denna text.

Som avslutning länkar jag till Fisher BioServices instruktion för hur personal inom sjukvården kan göra för att undvika hemolys vid blodprovstagning.

http://blog.fisherbioservices.com/avoiding-hemolysis-in-blood-sample-collection-and-processing

Det är en blogg som är publicerad på Fisher BioServices hemsida, skriven av Abdul Ally, Area Director of Laboratory and Operations Science vid Fisher BioServices. Det är alltså en välinsatt person som författat texten. Texten gör att man inser att ett undvikande av hemolys är en komplicerad process som tar lång tid och att det är väldigt svårt att alltid göra rätt – således kommer sjukvården att fortsätta få felaktiga blodprov. Se exemplen nedan. I varje fall så länge det saknas alternativ, vilket det gör.. Detta gör det lättare att förstå varför Helge kan komma att bli en riktig global succé – det skulle spara väldigt mycket tid i en redan tidskrävande process.

Här är instruktionen i sin helhet. Ganska lång.

Preventing hemolysis during Specimen Collection

Use a 20-22 gauge needle for routine collection; too small a needle results in excess vacuum force, while too large a needle can cause shear stress on the cell walls. 

Draw the sample from the antecubital region of the arm; drawing from other sites—sometimes a necessity in the emergency room—has been shown to result in a higher degree of hemolysis.

Warm up the puncture site; warming increases the blood flow and prevents the need to “milk” the site, a significant cause of hemolysis.

Do not leave the tourniquet on for longer than one minute; prolonged tourniquet time causes the interstitial fluid to leak into the tissue, promoting hemolysis.

Alcohol damages cell walls; allow the venipuncture site to completely air dry after cleaning it with alcohol.

Place the needle correctly in the vein; if the bevel of the needle is crowded by the inner wall of the vein, the partial occlusion exerts a dramatic shear force on the cells. This is typically indicated by too slow a blood flow.

When using a syringe, pull the plunger gently; pulling too quickly exerts excess pressure—well beyond that of a standardized evacuated tube—and will shear the cell walls.

Similarly, pushing hard on the syringe plunger while transferring blood to another tube exerts a destructive level of pressure, and can also cause loss of the sample if the stopper comes off.

Avoid drawing from catheters and lines; these are designed to deliver fluids to the patient, not drawn from the patient. Drawing blood samples from these systems involve shear forces and turbulence that makes hemolysis unavoidable.

Fill tubes to correct volume; under-filling of tubes containing anticoagulant results in a higher than recommended concentration of the additive, which promotes hemolysis. Use a smaller tube for difficult draws.  

Hemolysis and Specimen Handling

Mix additives with the specimens gently; vigorous mixing or shaking can break the cells.

For tubes with a clot activator, gently invert the specimen five times to ensure complete mixing, and allow the activator to work for a full 30 minutes with the tube in a vertical position.

For serum tubes without a clot activator, don’t invert—just allow the sample to clot for 60 minutes with the tube in a vertical position.

Sodium citrate tubes for coagulation testing should be inverted only three or four times.

All other anticoagulant tubes should be gently inverted eight to 10 times.

Clotting time cannot be rushed; centrifugation of the sample too soon will result in hemolysis.

Don’t centrifuge specimens at a higher speed or for longer than necessary.

Protect the specimens during shipping; exposure to inappropriate temperatures and significant jarring will cause hemolysis in transit.

Om Fisher BioServices

Fisher BioServices is a brand of Thermo Fisher Scientific, the world leader in serving science, and member of the BioPharma Services Division.
Specialistområden:

Biorepository & Biobanking, Laboratory Services, Clinical Trial Sample Management, Sample Collection Kit, Cold-Chain Logistics, Cellular Therapy Solutions, Biologic-API Management, Cryogenic Transport Solutions, Biorepository Relocation, Sample Back-up Storage

Källa: https://www.linkedin.com/company/fisher-bioservices

Jag kommer naturligtvis att publicera mer information om och analyser av hemCheck framöver. Jag har som sagt själv köpt in mig i hemCheck nyligen. Jag tror att detta kan vara början på en mycket spännande resa.

 

Disclaimer:
Som vanligt är detta min egen bedömning. Det är inget råd eller uppmuntran. Läsaren måste själv göra sin egen bedömning och själv ta ansvar för sina eventuella investeringsbeslut.

 

 

 

 

Amgen and Simcere Pharmaceutical

Amgen (BigPharma) och kinesiska Simcere Pharmaceutical Group meddelade för 6 dagar sedan att de har ingått ett exklusivitetsavtal om att samutveckla och kommersialisera fyra biosimilarer i Kina.

https://www.firstwordpharma.com/node/1508435

Positivt för Xbrane
*Amgens biosimilarer är inga konkurrenter till Xbranes biosimilar Xlucane (helt andra sjukdomar).

*Affären visar att stora kinesiska läkemedelsbolag är på jakt efter partners inom biosimilarer. Jag tror detta bara är början och att vi kommer att se flera liknande avtal mellan utländska företag och kibesiska. Kom ihåg studien på östasiatiska patienter som jag nämnde i en tidigare post.

*Det finns goda möjligheter att Xbrane får till ett liknande avtal för Xlucane.

*Amgen har 10 biosimilarer i sin produktportfölj. Endast en är godkänd av FDA och EMA. Amgen har genomfört fas 3-studier för 2 av sina biosimilarer och är igång med 2. Dessa fas 3-studier har kunnat genomföras tack vare ingånga samarbetsavtal för utveckling och kommersialisering av biosimilaren i fråga med ett externt företag:
“Amgen and Allergan plc. (then Watson Pharmaceuticals, Inc.) formed a collaboration to develop and commercialize, on a worldwide basis, four oncology antibody biosimilar medicines.”

http://www.amgen.com/media/news-releases/2017/09/amgen-and-allergan-present-phase-3-data-on-biosimilar-trastuzumab-candidate-abp-980-at-the-european-society-for-medical-oncology-2017-congress/

Lite off topic
Xbrane har vid flera tillfällen klargjort att det är sådana samarbeten (utveckling och kommersialisering) som man letar efter. Glöm inte här att Xbrane just nu alltså för pågående förhandlingar med ett par stora läkemedelsbolag och har dessutom signerat övergripande kommersiella villkor med ett par potentiella partners som nu genomför en aktiv utvärdering av produkterna.

Men är det inte negativt för Xbrane att andra biosimilartillverkare hinner “före”?
Rimlig och klok fråga. Svaret är Nej. Tvärtom skulle jag vilja säga. Amgens biosimilarer är avsedda för behandling av helt andra sjukdomar än Xbranes. Se här:

http://www.amgenbiosimilars.com/our-products/our-pipeline/

Dessutom visar detta att kinesiska läkemedelsbolag värderar biosimilarer högt och vill in på marknaden genom att teckna avtal med utländska läkemedelsbolag som har starka produkter som inte alls behöver ha fått ett marknadsgodkännande när avtalet tecknas. Man har helt enkelt gjort en aktiv utvärdering av produkterna, gillat det man såg och därefter tecknat avtal.
Disclaimer:
Som vanligt är detta min egen bedömning. Det är inget råd eller uppmuntran. Läsaren måste själv göra sin egen bedömning och själv ta ansvar för sina eventuella investeringsbeslut.

Inhalation Sciences och PreciseInhale

​PreciseInhale och dess tillämpningsområden

*PreciseInhale möjliggör en snabbare och mer kostnadseffektiv utveckling av nya inhalationsläkemedel för lungrelaterade folksjukdomar som astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

Vissa läkemedel ska inhaleras, vilket betyder att man andas in dem genom munnen. De inhaleras med hjälp av speciella hjälpmedel, så kallade inhalatorer. När man andas in läkemedel har det verksamma ämnet effekt direkt i luftrören och lungorna. Läkemedlen används bland annat mot astma och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom.
https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Medicin-som-man-andas-in-genom-munnen/

Sjukdomar i andningsvägarna är en stor börda, både för patienter och för samhället. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är för närvarande den fjärde största orsaken till dödsfall globalt sett, och uppskattningsvis 300 miljoner människor lider av astma.

*PreciseInhale möjliggör utveckling av inhalationsläkemedel inom många fler terapiområden, t.ex. migrän, impotents, diabetes och influensa.

*Ett stort tillämpningsområde är även miljöforskning där PreciseInhale t.ex. används för att under kontrollerade former simulera hur olika dammtyper, nano-partiklar eller nya materialtyper påverkar våra lungor.


Så enkelt uttryckt är…

*PreciseInhale är det bästa laboratoriesystemet för att i laboratoriemiljö (d.v.s. inte test på människor) visa ett inhalationsläkemedels effekt på en sjukdom. PreciseInhale visar var i lungan läkemedlet hamnar, hur snabbt det löser sig och hur säkert det är. Alla dessa faktorer är nödvändiga och avgörande för forskare som tar fram nya läkemedel. Forskarna vill såklart veta detta så tidigt som möjligt – d.v.s. redan i laboratoriemiljö. Inte först efter flera år av utveckling och enorma investeringskostnader. Detta för att inte riskera att ha lagt ut 3 miljarder dollar (ja, det är genomsnittskostnaden för framtagandet av ett nytt läkemedel) på ett läkemedel som visar sig inte hålla måttet. Och risken för det är stor. Bara 1 av 10 läkemedel i utveckling hamnar på apotekens hyllor.

*PreciseInhale är också det bästa laboratoriesystemet för att visa hur olika luftburna partiklar påverkar våra kroppar.


CE-märkt


*PreciseInhale är CE märkt för pre-klinisk användning och används idag av världsledande aktörer inom såväl läkemedelsutveckling som miljörelaterad forskning.
Att en produkt är CE-märkt betyder att en tillverkare eller importör intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

Inhalation Sciences strategi

Strategin är att initialt satsa på KOL. Lite lustig förkortning i sammanhanget, men i detta avseende menar jag Key Opinion Leaders = Highly respected medical experts within their domain, by which their thoughts and actions have a greater (asymmetric) effect on their peers with regards to adopting a new idea, product or service. In other words, Key Opinion Leaders have an impact on the diffusion of innovation”.
http://www.pharmawisdom.com/Key-Opinion-Leaders-in-Pharmag.html
Strategin bygger på att sälja in produkten till de viktigaste och mest inflytelserika inom branscherna. När övriga aktörer ser att KOL använder produkten kommer de att vilja ha den. Enkelt uttryckt. Detta är en beprövad och väldigt framgångsrik strategi. Framför allt är det en strategi som alla företag önskar att de kunde realisera. Psykologin i det hela är ju självklar och lätt att förstå för alla. Här har Inhalation Sciences fått en fantastisk start och med den framgångsrika och patenterade tekniken är det min bedömning att resan bara börjat för Inhalation Sciences.

Denna bedömning styrks av den vetenskapliga artikeln som publicerats i välrenommerade Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, som visar att PreciseInhale levererar resultat med bättre precision än alternativa tekniker. Här är studien som ligger till grund för artikeln:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/articles/28768120/

Kunder

Tittar man på Inhalation Sciences kunder får man konstatera att de lyckats rätt bra med att sälja in PreciseInhale till Key Opinion Leaders. Bara att läsa på om dessa så förstår ni. Den senaste KOL är ingen mindre än AstraZeneca.

Slutsats

Inhalation Sciences laboratoriesystem PreciseInhale är det bästa på marknaden.

Bolaget har lyckats knyta till sig Key Opinion Leaders som kunder.

PreciseInhale kan användas oerhört tidigt i utvecklingen av nya läkemedel och spårar därför oerhörda summor.

I en publicerad vetenskaplig artikel visar Chiesi Farmaceutici S.p.A. att PreciseInhale levererar resultat med bättre precision än alternativa tekniker. Artikeln som är publicerad i Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, visar hur PreciseInhale generar kritiska farmakokinetiska data i tidig preklinisk utvecklingsfas.

Möjligheterna till en fortsatt bra utveckling av företaget och försäljning av produkterna förefaller enligt mig vara väldigt stora. På samma sätt tror jag därför på en fortsatt positiv utveckling för aktiekursen.

Xbrane Biopharma och Kina

Xlucane och Kina
När det gäller Spherotide vet vi att Xbrane har kommit långt i förhandlingarna med ett kinesiskt företag gällande utlicensieringsavtal i Kina. Men vad det inte pratats direkt om är ett utlicensieringsavtal gällande Xlucane i Kina. Nedan följer en analys och spekulation som är helt och hållet min egen.

Xbrane rangordnar Kina som den näst högsta marknaden när det kommer till potentiella intäkter för Xlucane. Så vad vet vi då om möjligheterna i Kina och acceptansen, studier etc gällande användning av produkter som Xlucane? Inte mycket har publicerats. Jag har hittat en hel del som jag själv tycker är väldigt intressant och som man måste känna till när man värderar Xbrane.

Detta har gjort mig ganska övertygad om att Xbrane Biopharma sitter på en riktigt bra hand i de pågående förhandlingarna om utlicensieringsavtal gällande Xlucane och att Xbrane har ett väldigt bra trumfkort/påtryckningsmedel – med det menar jag att det torde vara väldigt efterfrågat bland företag att redan nu sluta utlicensieringsavtal med Xbrane om Xlucane (vi vet ju redan att sådana avtal sluts långt före marknadsgodkännande). I detta sammanhang är det viktigt att veta att jag utfår från att den kinesiska marknaden är väldigt stor och att Xbrane själva som sagt värderar den högst efter Europa och USA.

Min analys

12 mars 2014 publicerades en studie av behandling med Ranibizumab (den aktiva substansen i Lucentis) hos patienter med Patologisk Myopi med Choroidal NeoVaskularisation (PM med CNV). Här har vi alltså en FAS III-studie som visar att behandling med Ranibizumab (Xlucane, Lucentis etc) får ett bättre resultat än jämförande behandlingsmetod.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24326106)

Denna pivotala FAS III-studie ligger till grund för EMAs (EU) godkännande av Lucentis för indikationen (sjukdomen) PM med CNV. Här framgår bland annat följande, vilket då alltså visar att det är den ovan nämnda studien som ligger till grund för godkännandet i EU:

“RADIANCE – F2301 – A 12-month, Phase III, randomized, double-masked, multicenter, active-controlled study to evaluate efficacy and safety of two different dosing regimens of 0.5 mg ranibizumab vs verteporfin PDT in patients with visual impairment due to choroidal neovascularization secondary to pathologic myopia.”
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso—sjukvard/Monografier-varderingar/Monografier-Humanlakemedel/Humanlakemedel-Arkiv/Lucentis-ranibizumab–ny-indikation/

Den 27 september 2017, dvs helt nyligen, publicerades ytterligare en studie (i ansedda NCBI och Retina) som påvisade de långsiktiga positiva effekterna av behandling av sjukdomen Patologisk Myopi med Choroidal NeoVaskularisation (PM med CNV) hos östasiatiska patienter med Ranibizumab, en uppföljning av patienterna i den ovan nämnda studien.
http://journals.lww.com/retinajournal/Abstract/publishahead/LONG_TERM_OUTCOMES_OF_RANIBIZUMAB_TREATMENT_OF.96776.aspx

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28961671

Östasien = Kina, Japan, Sydkorea, Nordkorea, Mongoliet och Taiwan.

Lucentis erhöll FDA-godkännande i feb 2017 för behandling av Patologisk Myopi med choroidal neovaskularisation (PM med CNV).
https://www.reviewofophthalmology.com/article/lucentis-approved-for-myopic-choroidal-neovascularization

Slutsats: Det är ju bara en tidsfråga innan biosimilarer som Xlucane kommer godkännas och säljas i Kina. Kinesiska företag slåss förmodligen om denna attraktiva marknad och vill få till utlicensieringsavtal. Fas III-studier har redan gjorts om Ranibizumab på östasiatiska patienter som visar att den är inte bara säker utan även mer effektiv än andra behandlingsmetoder. Jag är övertygad om att Xbrane inte bara kommer att signera ett utlicensieringsavtal för Xlucane inom kort utan också om att avtalet kommer vara väldigt attraktivt för Xbrane.

Det nya i resonemanget är vad jag grävt fram om Kina. Den globala marknaden för Ranibizumab (Lucentis, Xlucande etc) är ju enorm som vi redan känner till. Men den kinesiska marknaden verkar alltså enskilt vara väldigt stor och Fas III-studier har genomförts av östasiatiska patienter med väldigt goda resultat. Detta bådar i mina ögon väldigt gott för Xbrane.

Men detta är min bedömning och jag kan självklart ha missat något. Då är det bara att skriva i kommentarsfältet.

ICSID del II – Statistik, fall och faktiska utfall (Afrikanska Stater)

Inledning

Vänligen läs mitt tidigare inlägg om ICSID för en detaljerad redogörelse av hur en ICSID-process ser ut.

Både Gambia och Senegal har skrivit under ICSID-konventionen.

Det står klart att dispyter mellan Gambia och internationella investerare kommer att hanteras av ICSID.

Gambia och African Petroleum Corporation har också varit inblandade i en liknande dispyt tidigare, också då gällande licenserna A1 och A4.

Under de senaste decennierna har internationella tribunaler tagit upp många av energisektorns problem och aspekter. Dessa har inkluderat fordringar enligt bilaterala avtal och sedvanlig internationell lag som handlar om expropriationer, orättvis och ojämlik behandling och det internationella brottet olaga eller
orättvis rättegång eller påföljd (denial of justice).

Afrikanska stater inblandade i 135 st av samtliga ICSID-fall

Av samtliga fall som varit föremål för behandling av ICSID har afrikanska länder varit inblandade i 22% av dem. Detta motsvarar 135 fall.

Gambia och Senegal har varit inblandade i 4 st fall vardera.

Av dessa 135 fall avgjordes 91 % under ICSID Convention Arbitration (när det inblandade landet är medlem i och/eller har ratificerat ICSID-konventionen.)

De 135 dispyterna som involverat en afrikansk stat har uppstått inom många olika ekonomiska sektorer.

Dispyter gällande olje-, gas- och gruvutvinning utgör hela 45 st av de 135 fallen

Den enskilt största sektorn som drabbats av dispyter i de afrikanska staterna är olje-, gas- och gruvindustrin. Dessa fall utgör hela 45 av de 135 fallen (33%). Av samtliga ICSID-fall under 2014 är motsvarande siffra 35%.

3. Fördelningen av områden
The 135 disputes involving an African State arose in the context of a variety of economic sectors

107 av de 135 dispyterna initierades av utländska investerare

Av de 135 dispyterna initierades 28 st (21%) av afrikanska investerare.

I de resterande 107 fallen initierades dispyterna av icke-afrikanska investerare, såsom African Petroleum Corporation Limited.

57 av 135 fall löstes genom att parterna kom överens, eller genom att processen avbröts, före ett beslut av ICSID

57 st (42%) av dispyterna nådde en lösning genom att inblandade parter kom överens eller genom att processen av en av anledningarna nedan avbröts (Dispute settled or proceeding otherwise discontinued) före ett beslut av ICSID-tribunalen.

Så här ser fördelningen ut (se begreppsförklaringar i slutet av texten).

34 st – processen avbröts på båda parternas begäran (discontinued)

11 st – processen avbröts på den ena partens begäran (discontinued)

7 st – Överenskommelse genom att båda parterna lämnar in en gemensam lösning och begär att ICSID ska bifalla detta utslag (Settlement agreement embodied in an award at parties’ request).

4 st – Processen avbryts pga misslyckande med att betala in den nödvändiga avgiften för processen (Proceeding discontinued for lack of payment of the required advances).

1 st – Processen avbryts för att någon av parterna inte uppfyller kraven om att agera inom sex månader (Proceeding discontinued for failure of parties to act).

4.png
Arbitration Proceedings under the ICSID Convention and Additional Facility Rules involving an African State Party – Outcomes:
7.png
Disputes Settled or Proceedings Otherwise Discontinued under the ICSID Convention and Additional Facility Rules involving an African State Party – Basis

 

78 av 135 fall avgjordes genom ett beslut av ICSID

De resterande 78 fallen (58%) avgjordes genom ett slutgiltigt beslut från en ICSID-tribunal. Här ser fördelningen ut så här:

I 17 st (22%) av besluten avgjordes pga att ICSID avfärdade jurisdiktionen (dispyten behandlades inte eftersom dispyten inte ansågs falla under ICSID-konventionen)

I 17 st (22%) av fallen beslutade ICSID att avfärda alla krav

I 44 st (56%) av fallen beslutade ICSID att bifalla hela eller delar av kraven

6.png
Disputes Decided by Arbitral Tribunals under the ICSID Convention and Additional Facility Rules involving an African State Party – Findings

Sammanställning av samtliga skiljeförfaranden som involverar en afrikansk stat (*ICSID-beslut/Tribunal Rulings, överenskommelser/Settlement och avslutning/Discontinuances)

I bilden nedan skildras alltså en sammanställning av hur samtliga 135 fall som involverat en afrikansk stat har slutat.

5.png
Arbitration Proceedings under the ICSID Convention and Additional Facility Rules involving a State Party involving an African State – Tribunal Rulings, Settlement & Discontinuances

 

Begreppsförklaringar (på engelska)

An arbitration award (or arbitral award) is a determination on the merits by an arbitration tribunal in an arbitration, and is analogous to a judgment in a court of law. It is referred to as an 'award' even where all of the claimant's claims fail (and thus no money needs to be paid by either party), or the award is of a non-monetary nature.

Settlement and Discontinuance
At any time before the award is rendered, parties may jointly request that the Tribunal discontinue the proceeding if they settle the dispute or for any other reason (Arbitration Rule 43). The Tribunal (or the Secretary-General if the Tribunal is not yet constituted) can issue an order taking note of the discontinuance of the proceeding (Arbitration Rule 43(1)). Alternatively, the parties can ask the Tribunal to render an award embodying the settlement agreement (Arbitration Rule 43(2)).  If so, the full and signed text of their settlement agreement must be filed with the Secretary-General.

Discontinuance at Request of a Party
If one party requests the discontinuance of the proceeding, the other party will be invited to state whether it agrees with the discontinuance (Arbitration Rule 44). If that party objects, the proceeding will continue. However, if that party agrees or does not object within the fixed time limit, the party will be presumed to have consented to the discontinuance.  Accordingly, the Tribunal or the Secretary-General will issue an order taking note of the discontinuance of the proceeding.

Discontinuance for Failure of Parties to Act
The proceeding is discontinued when the parties fail to take any steps for a period exceeding six consecutive months or such other period as the parties may agree with the approval of the Tribunal(Arbitration Rule 45). Usually, the parties are given notice approximately one month before the expiration of the six-month period. The notice allows the parties to act if they wish to avoid the discontinuance. If the parties take no action to continue the proceedings, the Tribunal or the Secretary-General may issue an order of discontinuance. This rule does not apply if a stay of the proceeding is agreed.

Discontinuance for Lack of Payment of Required Advances
Except in annulment proceedings, both parties are responsible for paying the advances to meet the costs of the proceeding unless the parties agree or the Tribunal decides otherwise (Administrative and Financial Regulation 14(3)(d)). Failure to do so may lead to the discontinuance of the proceeding.

If the amounts requested are not paid in full within 30 days of a request, the Secretary-General informs both parties of the default and gives either of them an opportunity to make the outstanding payment.

If any part of the required payment remains outstanding 15 days after notice of default is given, the Secretary-General may ask that the Tribunal stay the proceeding.

If any proceeding is stayed for non-payment for a consecutive period in excess of six months, the Secretary-General may ask that the Tribunal discontinue the proceeding (Administrative and Financial Regulation 14(3)).

The Tribunal’s decision to discontinue the proceeding will take the form of an order.

Effect of the Discontinuance
An order taking note of the discontinuance of the proceeding does not dispose of any of the claims raised by the parties.  The claims can therefore be raised again in subsequent proceedings.

Unlike the order, an award embodying the parties’ settlement agreement pursuant to Arbitration Rule 43(2) is an award under Article 53(1) of the ICSID Convention for the purposes of recognition and enforcement.

Källahttps://icsid.worldbank.org/en/Pages/process/Discontinuance-of-Proceedings.aspx