Category Archives: Stocks

Toleranzia och Testa Center – ingen liten sak

Som bekant har Toleranzia erhållit ett anslag på 400 000 sek från SweLife för att ingå ett samarbetsprojekt avseende industriell framställning av läkemedelskandidaten TOL2 vid Testa Center i Uppsala. Projektet innebär att Toleranzia kommer att kunna validera tillverkningsprocessen för TOL2 i industriell skala samt producera material för utveckling av formuleringen av TOL2 för kliniska studier.

Testa Center – ingen liten sak

Testa Center är Sveriges testbädd och innovationscenter inom bioprocessteknologi. Bakom etableringen står regeringen, Vinnova och GE Healthcare. Även Swelife stödjer Testa Center med 8,4 miljoner kronor.

Testa Center ägs av GE Healthcare och ingår i GE Healthcare BioPharma, som är en del av GE Healthcares Life Sciences.

GE Healthcare BioPharma hade en omsättning på 3 miljarder dollar 2018.

GE Life Sciences hade en omsättning på 19.8 miljarder dollar.

GE Healthcare, ett multinationellt företag, är i sin tur ett dotterbolag till den amerikanska multinationella komcernen General Electric med en omsättning på 120 miljarder dollar.

Testa Center är således en del av ett etablerat och framgångsrikt nätverk inom Life Sciences.

Testa Center har en omfattande kompetens inom biologiska läkemedel och en toppmodern avancerad infrastruktur för tillverkning i industriell skala och tillhandahåller:

 • verifieringsmedel för ett antal vetenskapligt, medicinskt och affärsmässigt intressanta och välmotiverade projekt som ska använda anläggningen
 • Uppskalning och verifiering av tekniska lösningar eller biologiska projekt i en autentisk produktionsmiljö
 • Uppskalning av nyckelprocesser, tex produktion och rening av protein

https://www.mediconvillage.se/en/member/testa-center

https://www.uuinnovation.uu.se/strategiska-initiativ/testa-center/

Testa Center del i en gigantisk affär med Danaher värd 21,4 miljarder dollar

Testa Center är inte någon liten sak. Det är ett minst sagt välrenommerat företag och del av ett världsomfattande nätverk vars expertis är högt efterfrågad. Så högt att Danaher i februari 2019 köpte upp bolaget som en del i en större affär värd 21,4 miljarder dollar (närmare 200 miljarder svenska kronor) genom sitt köp av GE Healthcares BioPharma. Verksamhetsområdet kommer att ansluta till Danaher som ett fristående bolag.

Danaher är ett amerikanskt hälsovårdskonglomerat och ett Fortune 500-bolag som under fjolåret omsatte 20 miljarder dollar.

“Testa Center, as a non-profit company owned and operated by GE Healthcare in Uppsala, is part of the proposed transaction with Danaher Corporation.”

“In an announcement on February 25 2019, GE announced the proposed sale of parts of the current Life Sciences business to US-based Danaher Corporation.”

Stort erkännande av Toleranzia och TOL2 som är på snabb marsch mot klinik

Det nyligen finansierade samarbetet via anslag med Testa Center (400 000 sek via SweLife) är nu i fullt arbete för att i närtid erhålla validering av tillverkningsprocessen av vår sylvassa läkemedelskandidat TOL2.

Valideringsprocessen är en viktig pusselbit för tillverkning av TOL2 på industriell skala samt producera material för utveckling av formulering inför den kommanda fas 1/2a-studien, som enligt tidsplanen ska starta Q1 2020.

Samarbetet med det högt ansedda Testa Center, som nyligen ingick i ett gigantiskt uppköp av Danaher Corporation, är ett starkt erkännande av Toleranzia och TOL2. Jag skulle vilja citera Testa Centers uttalande om samarbetet med Toleranzia.

Double scale up this time. An important national breakthrough for Testa Center and for Toleranzia that will be able to validate the manufacturing process for the drug candidate TOL2.

Toleranzias samarbete med Testa Center är verkligen en stor sak. Det kommer ta TOL2 hela vägen till klinik med en validerad stark tillverkningsprocess i industriell skala och produktion av material för utvecklingen av formuleringen av TOL2 för kliniska studier. Detta är verkligen en stor sak. Och ett stort erkännande av Toleranzia och TOL2.

TOLERANZIAS HUVUDKANDIDAT TOL2 VISAR BOTANDE EFFEKT

TOL2 mot den muskulära sjukdomen Myasthenia Gravis (MG), har visat upp spektakulära data i såväl effekt som säkerhet. Botande effekt i kombination med att vara helt säker (toxikologi) så är kandidaten TOL2 i hittills presenterad pre-klinisk data anmärkningsvärd, och har gett eko och stora intressen från läkemedelsbolag.

Arbetet med att förbereda TOL2 till perfektion inför de kliniska studierna, som planeras starta under Q1 2020, har löpt på enastående bra.

För er som inte följt mig tidigare rekommenderar jag mina tidigare bloggar. Där har jag nyanserat befintlig information samt delgivit mina personliga tolkningar om vad jag ser i detta intressanta case.

ETT ÅR AV FANTASTISKA RESULTAT TAR TOL2 IN I KLINIK 2020

Låt oss titta på de resultat som Toleranzia levererat under det senaste året. Dessa resultat kommer ge oss en god förmåga att bedöma utsikterna för TOL2 att fortsätta på den inslagna vägen mot att bli den unika, effektiva, säkra och kostnadseffektiva kandidat mot sjukdomen myastenia gravis (MG) som Toleranzia bygger för.

Distributionsstudien visar att TOL2 snabbt och effektivt når de organ som är de viktigaste för toleransinducering och att TOL2 inte ansamlas i organ (som av patientsäkerhetsskäl inte bör påverkas).

Samtidigt, och lika viktigt, visar Toleranzia genom dessa resultat att TOL2 är sjukdomsspecifik och påverkar endast den del av immunsystemet som är kopplad till den enskilda sjukdomen. Övriga delar av immunförsvaret, som är centrala för vår hälsa, lämnas intakta. Till exempel förmågan att skydda mot infektionssjukdomar och förmågan att hindra cancerutveckling. Detta ska jämföras med befintliga behandlingsformer vars läkemedel inte förmår fungera målsökande, vilket har en stark negativ inverkan på patientens hälsa och välbefinnande eftersom dessa läkemedel har en generell icke målinriktad funktion vilket försämrar kroppens immunförsvar.

För en mer detaljerad analys av distributionsstudien rekommenderar jag dessa båda texter.

Toxikologi- och säkerhetsstudier & storskalig produktion

Toleranzias forskare har, i samarbete med extern expertis inom industriell proteintillverkning, framgångsrikt utvecklat en ny högeffektiv produktionsmetod för läkemedelskandidaten TOL2 i bakterier. Den nya produktionsmetoden producerar minst 10 (!) gånger mer än den ursprungliga metoden i jäst och har en rad tekniska fördelar och medger framtagning av större mängder protein med oförändrat hög kvalitet till avsevärt sänkta kostnader. Fortsatt framställning av TOL2 kommer därför att baseras på det nya systemet. Arbetet med att kontraktera en extern tillverkare pågår under ledning av Hejnaes Consult AB, ledande expert inom industriell proteintillverkning.

Kvaliteten och den förstklassiga behandlingseffekten av TOL2 tillverkat med de olika metoderna är helt likvärdiga.

Eftersom fördelarna med den nya produktionsmetoden är så stora, väljer bolaget att fortsättningsvis fokusera på att tillverka TOL2 i bakterier.

– Vi presenterar idag resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan våra interna forskare och extern expertis inom industriell produktion av proteinläkemedel. Den nya produktionsmetoden ger oss omedelbara fördelar i och med att framtagningen av TOL2 för den fortsatta prekliniska och kliniska utvecklingen förenklas och kan ske till en avsevärt lägre kostnad. På sikt betyder det också att marginalerna i en kommersiell produktion kommer att bli avsevärt mer attraktiva. Det fortsatta prekliniska arbetet löper på som planerat med TOL2 producerat med den nya metoden. För att dra full nytta av den nya produktionsmetoden för framtagning av GLP- och GMP-material räknar vi med en mindre tidsförskjutning som gör att inledningen av den kliniska studien i myastenia gravis-patienter flyttas in i 2020, kommenterar Toleranzias vd Charlotte Fribert.

Utvecklingsarbetet, i Toleranzias regi, tillsammans med Hejnaes Consult AB, en extern expert med mångårig erfarenhet av industriell tillverkning av proteinläkemedel från bland annat Novo Nordisk, har bedrivits samtidigt med att Toleranzias kontraktsproducent PX’ har arbetat med att utveckla den ursprungliga processen i jäst. I och med att de parallella aktiviteterna har bidragit till den nya processen har utvecklingsarbetet kunnat ske mycket kostnadseffektivt.

Denna pressrelease säger oss att Toleranzia har steppat upp insatserna för att attrahera kommande partners. Bolaget har alltså parallellt med de prekliniska studierna gjort en medveten och riktad insats för att effektivisera produktionsmetoden genom samarbetet med Hejnaes Consult AB.

I mina ögon är detta ytterligare en bekräftelse på att bolaget aktivt och målinriktat arbetar för att göra TOL2 till en kommersiellt attraktiv kandidat och bäddar för en stark förhandlingsposition när kommande partners kommer med konkreta erbjudanden. Jag skulle inte bli förvånad om bolaget sitter på sådan information om TOL2 som gör att man redan nu känner sig helt trygga i att satsa på att optimera TOL2 för marknad och partnerskap eller exit (som utvecklandet av den nya produktionsmetoden visar).

Informationen om den nya högeffektiva produktionsmetoden är således en väldigt intressant och viktig nyhet. Den utgör ett centralt steg mot den framtida kommersialiseringen av TOL2 och att attrahera framtida partners. Marginalerna med den högeffektiva och avsevärt billigare produktionen blir oerhört attraktiva och får potentiella partners att gnugga händerna.

Toleranzia meddelar resultaten från den viktiga immuntoxikologiska studien. Den visar entydigt att det inte föreligger någon förhöjd risk för oönskade immunologiska effekter i människa. Tillsammans med de tidigare presenterade säkerhets­farmakologiska och toxikologiska data pekar resultaten entydigt mot att TOL2 kommer att kunna utvecklas som ett mycket säkert och effektivt läkemedel.

Resultatet är också ytterligare en viktig pusselbit i att få kandidaten TOL2 godkänd som läkemedel och ta den till marknad.

Toleranzia meddelar att bolaget fortsätter vägen mot att få TOL2 godkänt för kliniska studier i människa. Nu inleds den preliminära toxikologiska studien, en korttidsstudie som kommer att undersöka den tänkta terapeutiska dosen samt en fem gånger högre dos med avseende på toxikologiska egenskaper.

ANALYS

TOL2 går in i kliniska studier med bästa möjliga resultat

Resultaten som redovisats ovan talar för sig själv. De visar entydigt att TOL2 går in i kliniska studier med bästa möjliga förutsättningar i ryggen.

I och med att TOL2 under inledningen av 2020 ska in i kliniska studier och det med enastående resultat i ryggen, är det från en investerares perspektiv triggande där en mycket stor uppsida ligger i potten.

Nyckeln

Den storskaliga produktionen av en sylvass kommersiellt gångbar kandidat kommer inom kort att inledas. Som framgått i denna text är produktionsmetoden redan framtagen och validerad och arbetet med att kontraktera en extern tillverkare pågår.

Det är inte långsökt att spekulera att Toleranzia sitter i förarsätet vad gäller kontrakteringen och med omsorg kan välja (och vraka) den externa tillverkare som passar bolaget och kandidaten bäst. Således kommer den externa tillverkaren stå för den storskaliga produktionen av kandidaten TOL2 och producera material enligt GMP (good manufacturing practice) för den första kliniska studien. ”Produktion enligt GMP” innebär att produktionen uppfyller de kvalitetskrav som myndigheter har för kommersialisering av produkten. Som redan nämnts används den nya produktionsmetoden redan och det fortsatta prekliniska arbetet med kandidaten TOL2 löper på som planerat där kandidaten TOL2 alltså produceras med den nya metoden. En kandidat som också ska locka investerare att även vilja vara med när TOL2 ska in i klinik, vilket sker redan i inledningen av 2020. Personligen utgår jag från att kandidaten har den exceptionella höjd som redan visats i djurmodell.

Just produktionen, säkerheten och toxikologin är det som jag vet andra investerare också bevakar då dessa milstolpar får anses som de viktigaste ur ett investeringsperspektiv för att vara med på resan över klinisk FAS1/2a. Som vi har sett under Q1 och Q2 så lär flera uppdateringar presenteras marknaden från bolaget. Utöver det så kanske bolaget överraskar i form av något avtal eller anslag.


MILSTOLPAR & TRIGGERS

2018

 • Storskalig produktion av TOL2 inleds
 • Toxikologi- och säkerhetsstudier inleds
 • Framgångsrik distributionsstudie med TOL2 publiceras


2019

 • Q1 – Ny högeffektiv produktionsmetod (10x) sätts i drift
 • Framgångsrik immuntoxikologisk studie publiceras – ingen förhöjd risk i människa
 • Preliminär toxikologisk studie inleds
 • Mycket positiva resultat från den preliminära toxikologiska studien publiceras
 • Ämnet som förmedlar tolerans ökar signifikant efter behandling med TOL


TRIGGERS

Tänkbar tidsordning samt scenario av triggers kommande tid

 1. Partnerskap med ett globalt läkemedelsbolag
 2. Särläkemedelsstatus för TOL2 (EU)
 3. Beviljat anslag på upp till 18 Msek från HORIZON
 4. Ny indikation/läkemedelskandidat
 5. Klinisk Fas1/2A-studie

Bild6


SÄRLÄKEMEDELSSTATUS I EU

Särläkemedelsstatus för TOL2 i Europa är att vänta och kan mycket väl vara runt hörnet. För ett särläkemedelsbolag som Toleranzia är detta ett mycket viktigt erkännande tillika patent/status. 

Här ska det noteras att TOL2 redan erhållit särläkemedelsstatus i USA.

“Det positiva beskedet från FDA är väldigt glädjande. Möjligheten att erhålla sju års marknadsexklusivitet i USA, vår i särklass viktigaste marknad, är oerhört betydelsefull för oss. Särläkemedelsstatus innebär också viktiga fördelar under utvecklingsfasen såsom kostnadslättnader och potentiellt en snabbare process för att ta en effektiv och säker behandling mot myastenia gravis till marknaden. Att vi nu erhållit särläkemedelsstatus för ytterligare ett av Toleranzias tolerogener innebär en betydande förstärkning av vår kommersiella ställning inom vår huvudindikation – myastenia gravis.”

Toleranzias vd Charlotte Fribert

Fördelarna i USA och EU vid särläkemedelsstatus

Bild17

Källa: https://www.iqvia.com/en/institute/reports/orphan-drugs-in-the-united-states

Bild19


Fördelar i EU, fastslagna i europeisk lagstiftning

EU

För läkemedelspreparat som erhållit särläkemedelsstatus erbjuds vetenskaplig och adminis­trativ rådgivning och lättnader i försäljningstillstånds- och övriga läkemedelstillsyns­avgifter. Särskilt då det gäller små och medelstora aktörer är rabatterna betydliga. Efter att försäljnings­tillstånd beviljas garanteras särläkemedlet dessutom ett tio år långt skydd mot generiska preparat för behandlingen av den aktuella sällsynta sjukdomen.

Källor:
https://www.life-time.se/patient/eu-regelverk-for-sarlakemedel-har-gett-manga-nya-lakemedel-mot-sallsynta-sjukdomar/
http://info.evaluategroup.com/rs/607-YGS-364/images/EPOD17.pdf
http://sic.fimea.fi/web/sv/arkiv/2016/4_2016/sallsynta-sjukdomar/utvecklingen-av-sarlakemedel-stods-i-europa

18 MSEK I FORSKNINGSSTÖD FRÅN HORIZON 2020

Bild14

Toleranzia lämnade efter sommaren 2018 in en ansökan till EU inom ramen för det EU-finansierade programmet Horizon 2020 SME instrument fas 1. Finansiella bidrag inom detta program är avsedda att användas till att vidareutveckla företagets affärsplan och att ansöka om ett mer omfattande projektstöd inom ramen för Horizon 2020 SME instrument fas 2. I utvärderingen av Toleranzias ansökan, erhölls höga poäng i alla bedömningskategorier från EUs experter vilket resulterade i att ansökan tilldelades kvalitetsstämpeln ”Seal of Excellence” från EU för sin ansökan ”An effective and safe targeted therapy for treatment of myasthenia gravis”. Med stöd av denna bedömning från EU har Vinnova nu beslutat att tilldela Toleranzia en halv miljon kronor, vilket tillför bolaget nödvändiga resurser för att effektivt kunna genomföra en ansökan med hög kvalitet inom fas 2 programmet. Denna ansökan kan, om den godkänns, tillföra Toleranzia upp till ca 18 MSEK i extra projektstöd.

Charlotte Fribert


Stöd från EU:s Horizon SME instrument fas 1 och 2 är stora och värdehöjande triggers

Nedan följer en sammanställning av vad detta stöd medför och som klart och tydligt visar vilka fördelar det för med sig. Särskilt avsnittet under ”Outcomes”.

Bild15

Bild16

Källa: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument

400 000 SEK I FORSKNINGSSTÖD FRÅN SWELIFE

Bild32

Projektet innebär att Toleranzia kommer att kunna validera tillverkningsprocessen för TOL2 i industriell skala.

Toleranzia har sedan tidigare utvecklat en mikrobiell tillverkningsprocess för TOL2. Med hjälp av finansieringen från Swelife kommer bolaget att kunna validera processen i större skala vid Testa Centers anläggning i Uppsala samt producera material för utveckling av formuleringen av TOL2 för kliniska studier. Testa Center har en omfattande kompetens inom biologiska läkemedel och en toppmodern avancerad infrastruktur för tillverkning i industriell skala.

– Vi är väldigt glada för att ha blivit utvalda till att erhålla finansiering från Swelife, vilket är ett viktigt erkännande av TOL2 projektet.  Nu kan vi i samarbete med Testa Center validera tillverkningsprocessen för TOL2 och producera TOL2 för det viktiga formuleringsarbetet, säger Toleranzias vd Charlotte Fribert.

Testa Center är en ny statsstödd testbädd för verifiering av innovativa projekt och verktyg som används för industriell tillverkning av biologiska produkter i en autentisk produktionsmiljö.


FRAMTAGNING AV NY INDIKATION

ny indikation

”Parallellt har vi identifierat och påbörjat preklinisk utveckling av en ny läkemedelskandidat inom ytterligare en autoimmun sjukdom där det medicinska behovet fortfarande är mycket stort.”

Källa: Bokslutskommuniké 13 februari 2018

Parallellt med arbetet med TOL2, utvärderar Toleranzia för närvarande olika möjligheter till utveckling av ett läkemedel för behandling av ytterligare en autoimmun sjukdom. Målsättningen är att den nya indikationen ska presenteras inför att TOL2 går in i klinisk utvecklingsfas.

Enligt den av bolaget kommunicerade tidsplanen ska denna nya indikation presenteras under den senare halvan av 2019.

Vd Charlotte Fribert om den nya indikationen

”Vårt verksamhetsfokus ligger i nuläget, som vi tydliggjort, helt och hållet på myastenia gravis och utvecklingen av TOL2 som en säker och effektiv behandling. Men, jämte detta fokuserade arbete söker vi också införliva nya molekyler mot andra autoimmuna sjukdomar för att bredda vår pipeline inför att TOL2 går in i klinisk utvecklingsfas. Runt omkring oss sker väldigt mycket relevant forskning och utveckling och vi bedriver kontinuerligt ”business intelligence” och följer utvecklingen i omvärlden. I vissa fall kan det leda till att vi genomför preliminära studier för att utvärdera en identifierad möjlighet. Vår ambition är att kombinera vår interna nyvunna know-how med omvärldens, för att skapa ”cutting edge technologies” för att bygga tolerogener som ligger i vetenskaplig framkant och som kan utgöra lovande nya molekyler mot en ny sjukdomsindikation.”

Källa: Mejlväxling med Charlotte Fribert

Toleranzia rustar således för att ha en ny indikation redo att utveckla vidare inför att bolagets huvudkandidat TOL2 går in i kliniska utvecklingsfas. Skulle denna indikation visa prekliniska resultat som liknar resultaten för TOL2 så har bolaget ytterligare en mycket stark läkemedelskandidat. Värt att betona är att bolaget alltså redan påbörjat preklinisk utveckling av denna nya kandidat.

Toleranzia har alltså ett mycket starkt utgångsläge i förhandlingarna med de stora läkemedelsbolagen.


PARTNERSKAP OCH UTLICENSIERINGSAVTAL

Bild33.JPG

”Vi genererar ett stort intresse från potentiella tagare – det vill säga olika läkemedelsföretag. Vi har också inlett diskussioner under sekretessavtal med några av dem”. Orden är Vd Charlotte Friberts och uttalades under Toleranzias presentation på Redeye Investor After Work Göteborg så sent som den 21 februari 2019.

En alldeles uppenbar tolkning är att Toleranzia genererar ett starkt intresse, men framför allt betyder faktumet att man ingått diskussioner under sekretessavtal med potentiella tagare att det står bolag i kö för att ingå en affär med Toleranzia. Att Charlotte Fribert dessutom offentliggör att detta pågår är inget annat än en stark indikation på att Toleranzia är övertygade om att en affär kommer att ske och att forskningsresultaten från TOL2 är oerhört starka och tydliga.

Bild20.JPG

“BIO‐Europe är Europas största partneringkonferens för den globala bioteknikindustrin. Deltagare från i stort sett hela bioteknikens värdekedja kommer till konferensen för att identifiera investerings‐ och samarbetsmöjligheter och knyta strategiska relationer.”

Toleranzia har varit tydliga och systematiska med att målet är att ingå ett kommersiellt samarbetsavtal med ledande läkemedelsbolag. Dels för finansieringen av den senare kliniska utvecklingen, dels för lanseringen av läkemedelskandidaten TOL2. Bolaget har också kommunicerat detta mål till marknaden vid flera tillfällen (läs mer här).

Så sent som i november 2018 upprepade bolaget detta mål i samband med offentliggörandet av sitt deltagande i partneringkonferensen BIO-Europe 2018. Dels är konferensen i sig av stor betydelse, dels bekräftar Toleranzias deltagande och kommunikation till aktieägare och marknaden att bolaget arbetar tydligt och systematiskt med att fullfölja sin affärsplan om partnerskap.

Bild21

Mot denna bakgrund blir bolagets närvaro vid BIO-Europe särskilt intressant och förtroendeingivande i mina ögon. Det visar på att bolaget fortsatt arbetar parallellt och långsiktigt (proaktivt) med att uppnå sin uttalade affärsplan, samtidigt som man lägger full kraft på det rent medicinska. Ett strategiskt styrkebesked.

Därutöver har Toleranzia deltagit i och kommer att delta i följande konferenser.

Antigen-Specific Immune Tolerance Drug Development Summit Europe, London, 10 – 12 december 2019

Bild29.JPG

Källa: https://news.cision.com/se/toleranzia-ab/r/toleranzias-vd-charlotte-fribert-talar-pa-internationell-vetenskaplig-konferens-om-toleransterapi,c2689670

Antigen-Specific Immune Tolerance Drug Development Summit World, Boston, 26 – 28 mars 2019

Bild30

Bild31


GU VENTURES

Bild22

GU Ventures placerar sig i UBI Globals ranking som en av de 20 främsta inkubatorer i världen i kategorin “Top Business Incubator – Managed by University”, vilken utgjorde en av fyra kategorier i rankingen. GU Ventures rankas 2a i Norden, 4a i Europa och som nr 17 i världen bland deltagande universitetsdrivna inkubatorer.

Holdingbolaget GU Ventures (GUV) är en affärspartner för innovationer inom bland annat Life Science där samtliga projekt har en direkt anknytning till Göteborgs universitet. 55% av GU Ventures inkubatorbolag är inom Life Science med majoriteten inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik.

Toleranzia är ett av GUV:s inkubatorbolag. Klementina Österberg, GU Ventures verkställande direktör, är också aktieägare i Toleranzia med en ägardel 1.72% av bolaget.

GU Ventures riktar sig till idégivare och entreprenörer med disruptiva och banbrytande idéer som kan effektivisera en bransch, behandla eller bota sjukdomar, skapa nya affärsmodeller, bidra till att lösa samhälleliga utmaningar eller på annat sätt förbättra världen. 

De idéer GU Ventures arbetar med ska vara unika, hållbara och kommersiellt gångbara internationellt så att de kan växa till lönsamma verksamheter med global påverkan.

Under de senaste 10 åren har GU Ventures bolag omsatt över 1,8 miljarder kronor och har sammanlagt attraherat över 800 mkr i kapital. Utav dessa har GU Ventures investerat ca 70 mkr i de 140 affärskoncepten.  har alltså attraherat ytterligare kapital motsvarande 10 gånger GU Ventures egen investering, det vill säga 667 mkr.

GU Ventures har genom året gjort ett flertal framgångsrika affärer, då de har bl.a. avyttrat aktier till ett belopp om ca 60 mkr och det finns ett fortsatt stort realiserbart värde i portföljen. Här kan du läsa om exempel på GU Ventures projekt och bolag samt tidigare genomförda EXITS.

GU Ventures = Framgångsrika företag

Ett av GU Holdings huvuduppdrag är att kontinuerligt bidra till kommersialisering av forskningsresultat. När ett antal nyinvesteringar görs under året är det viktigt att i lika hög grad avyttra aktier i mer mogna bolag i portföljen. GU Ventures har därför en exitfokuserad portföljstrategi där t.ex. kontinuerliga kontakter hålls med potentiella tagare. Vår målsättning är dock att vara en långsiktig delägare så länge det är möjligt.

För att säkerställa utvecklingen av portföljen, har GU Ventures en genomarbetad investeringsprocess, en flexibel och kostnadseffektiv arbetsmetod, ett stort nätverk av saminvesterare samt en affärsmässig kompetens. Med dessa verktyg har GU Ventures lyckats skapa företag som nått en värdetillväxt, och genererat god avkastning.

Ett exempel är Oiido AB, som såldes till amerikanska 3M.


FYRA INSYNSKÖP I TOLERANZIA

Bild2

Nyligen (19 mars 2019) genomförde Toleranzias styrelseledamot i Toleranzia Kristian Sandberg ett insynsköp på 23810 aktier till kurs 4.2 kr. Detta har följts av ytterligare tre insynsköp av styrelseledamöter i Toleranzia. Särskilt noterbart är att ingen av dem sedan tidigare äger några aktier i bolaget.

Således finns skäl att finna dessa köp särskilt intressanta och man bör fundera kring den senaste utvecklingen i bolaget och vad som komma kan. En given fråga alla bör fundera över är tajmingen för dessa insynsköp. Om detta har jag skrivit en separat blogg som ni bör läsa. Ni finner den här.

Noterbart är också att samtliga större aktieägare i Toleranzia ökat sina ägor även till denna aktieägaruppdatering – och på ett par håll ganska rejält vilket också det är glädjande.

We believe we’ve found the Holy Grail

I’ve been recommending Phase Holographic Imaging for a while now and it’s been in my portfolio just as long. Read about this great discovery for humanity, using the HoloMonitor developed by @PhaseHolo.

#HolyGrail #Cancer #Alzheimers #PhaseHolographic #HoloMonitor

/robertVERITAS


We believe we’ve found the Holy Grail
May 22, 2018

Phase Holographic Imaging

“We believe we’ve found the Holy Grail” Associate Professor Derek Richard, at Queensland University of Technology in Australia, has, with help from HoloMonitor M4, found a way to turn back time and make old cells young again. Watch the video and learn why “this could change the way we live and when we die” and how the research could change the way we treat heart disease, cholesterol, arthritis, Alzheimer’s, and cancer – and even replace chemotherapy when treating cancer (Seven News Australia, 2018).

https://phiab.com/8493-2/index

FYRA INSYNSKÖP I TOLERANZIA – ANALYS

Fyra Insynsköp i Toleranzia – Analys

Nyligen (19 mars 2019) genomförde Toleranzias styrelseledamot i Toleranzia Kristian Sandberg ett insynsköp på 23810 aktier till kurs 4.2 kr. Detta har följts av ytterligare tre insynsköp av styrelseledamöter i Toleranzia. Särskilt noterbart är att ingen av dem sedan tidigare äger några aktier i bolaget.

Således finns skäl att finna dessa köp särskilt intressanta och man bör fundera kring den senaste utvecklingen i bolaget och vad som komma kan. En given fråga alla bör fundera över är tajmingen för dessa insynsköp. Men låt oss först titta närmare på insynsköpen.

De fyra insynsköpen

Maarten Kraan har i denna blockaffär utanför handelsplatsen totalt 47 620 stycken aktier, till en kostnad av 200 000 SEK. En affär som i sammanhanget kan ses som en rejäl post eftersom det också är Maarten Kraans första aktieköp i bolaget.

Kristian Sandberg är köpare av 23 810 stycken aktier till en kostnad av 100 000 SEK.

Anders Milton köpte totalt 14 345 stycken aktier. Kostnaden landade på lite drygt 60 000 SEK.

Eva Lindgren har den 29 mars köp exakt samma antal aktier som Anders Milton, det vill säga 14 345 stycken. Kostnaden är 60 000 SEK.

Noterbart är att samtliga av ovan nämnda aktieköp som är genomförda av ledamöterna i Toleranzia är till samma priskostnad (styckepris) i vad som kan antas i ett större blockköp till kursen 4.20 kr i slutet av mars månad.

Noterbart är också att samtliga större aktieägare i Toleranzia ökat sina ägor även till denna aktieägaruppdatering – och på ett par håll ganska rejält vilket också det är glädjande.

I vilket sammanhang sker insynsköpen?

Toleranzia har tagit flera spektakulära steg sedan min senaste blogg om bolaget. Det finns goda skäl att ha dessa steg i beaktande när man funderar över varför insynsköpen sker just nu. Så låt oss titta närmare på vad som hänt i bolaget före insynsköpen genomfördes.

Följande har hänt sedan mina senaste bloggar om Toleranzia. Jag rekommenderar er att läsa dessa för bakgrundsinfo.

https://robertveritas.wordpress.com/2018/11/17/toleranzia-har-nu-lagt-grunden-for-kliniska-studier/

https://robertveritas.wordpress.com/2018/11/02/toleranzia-pa-plats-under-bio-europe-2018/

https://robertveritas.wordpress.com/2018/10/29/toleranzia-rapporterar-en-framgangsrik-distributionsstudie-med-tol2/

Denna pressrelease säger oss att Toleranzia har steppat upp insatserna för att attrahera kommande partners. Bolaget har parallellt med de prekliniska studierna gjort en medveten och riktad insats genom samarbetet med Hejnaes Consult AB, ledande expert inom industriell proteintillverkning, för att effektivisera produktionsmetoden. I mina ögon är detta ännu en bekräftelse på att bolaget aktivt och målinriktat gör TOL2 till en kommersiellt attraktiv kandidat och bäddar för en stark förhandlingsposition när kommande partners kommer med konkreta erbjudanden. Jag skulle inte bli förvånad om bolaget sitter på sådan information om TOL2 som gör att man redan nu känner sig helt trygga i att satsa på att optimera TOL2 för marknad och partnerskap eller exit (som utvecklandet av den nya produktionmetoden).

Informationen om den nya högeffektiva produktionsmetoden är således en väldigt intressant och viktig nyhet då den utgör ett centralt steg i den framtida kommersialiseringen av TOL2 och för att attrahera framtida partners. Marginalerna med den högeffektiva och avsevärt billigare produktionen blir oerhört attraktiva och får potentiella partners att gnugga händerna.

Toleranzia meddelar resultaten från den viktiga immuntoxikologiska studien. Den visar entydigt att det inte föreligger någon förhöjd risk för oönskade immunologiska effekter i människa. Tillsammans med de tidigare presenterade säkerhets­farmakologiska och toxikologiska data pekar resultaten entydigt mot att TOL2 kommer att kunna utvecklas som ett mycket säkert och effektivt läkemedel.

Resultatet är också ytterligare en viktig pusselbit i att få TOL2 godkänt som läkemedel och ta det till marknad.

Toleranzia meddelar att bolaget fortsätter vägen mot att få TOL2 godkänt för kliniska studier i människa. Nu inleds den preliminära toxikologiska studien som är en korttidsstudie och kommer att undersöka den tänkta terapeutiska dosen samt en fem gånger högre dos med avseende på toxikologiska egenskaper.

Källa: https://news.cision.com/se/toleranzia-ab/r/toleranzia-ab-redovisar-positiva-resultat-i-preliminar-toxikologisk-studie,c2789171

Analys

 1. Toleranzia är övertygade om ett kommande partnerskap. Bolaget fortsätter att visa att man systematiskt och aktivt genomför steg för att ha en stark förhandlingsposition när konkreta erbjudanden läggs på bordet.
 2. Vägen mot kliniska studier går starkt framåt med övertygande och entydigt positiva resultat.
 3. Nyligen genomförda insynsköp av fyra (!) styrelseledamoter som inte sedan tidigare äger några aktier, vittnar om att vägen framåt för Toleranzia är minst sagt lovande.

Toleranzia har nu lagt grunden för kliniska studier

Av robertVERITAS

16 november 2018

IMG_20181117_001544

Toleranzia publicerade idag sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2018. Därför finns det goda skäl att gå igenom var bolaget befinner sig och kanske ännu viktigare vart Toleranzia är på väg.

Toleranzia presenterar starka studieresultat

Toleranzia har både inlett och avslutat den viktiga och grundläggande distributionsstudien. Studien utgör det första delmomentet av de viktiga och grundläggande toxikologiska och säkerhetsfarmakologiska studierna av bolagets huvudläkemedelskandidat TOL2 som ska ge underlag för bolagets ansökan om klinisk prövning på människa. Det kan konstateras att Toleranzia visar tydliga resultat av högsta klass.

Detta första delmoment består av kartläggning av hur TOL2 distribueras i kroppen. Studien visar att TOL2 snabbt och effektivt når de organ som är de viktigaste för toleransinducering och att TOL2 inte ansamlas i organ som av patientsäkerhetsskäl inte bör påverkas.

Starkare resultat går inte att få i en sådan typ av studie, vilket torde glädja alla aktieägare. Därtill uppvisar bolagets prekliniska studier av TOL2 mycket goda resultat med stor behandlingseffekt utan biverkningar och med botande effekt (läs mer nedan). Distributionsstudien visar att TOL2 snabbt och effektivt når de organ som är de viktigaste för toleransinducering och att TOL2 inte ansamlas i organ som av patientsäkerhetsskäl inte bör påverkas.

Samtidigt, och lika viktigt, visar Toleranzia att TOL2 inte ansamlas i hjärta, hjärna eller lungor, vilket är mycket bra. Toleranzias toleransinducerande terapi är sjukdomsspecifik och påverkar endast den del av immunsystemet som är kopplad till den enskilda sjukdomen, medan övriga delar av immunförsvaret som är centrala för vår hälsa lämnas intakta, såsom förmågan att skydda mot infektionssjukdomar och förmågan att hindra cancerutveckling. Detta ska jämföras med befintliga behandlingformer vars läkemedel inte förmår fungera målsökande (vilket har en stark negativ inverkan på patientens hälsa och välbefinnande eftersom dessa läkemedel har en generell icke målinriktad funktion vilket försämrar kroppens immunförsvar generellt).

Efter endast sex timmar fanns 85 procent av all den TOL2 som uppmättes ansamlad i levern. Samtidigt fanns det inga betydande mängder i vare sig hjärta, hjärna eller lungor.

Toleranzias VD Charlotte Fribert uttalar sig om resultaten av distributionsstudien. 

hqdefault

“Att så höga nivåer på kort tid ansamlas i levern är väldigt betydelsefullt då detta organ har en central roll när det gäller kroppens förmåga att skapa tolerans. Resultaten från studien stärker oss i vår tilltro till vårt koncept både när det gäller effekt och säkerhet. De är också viktiga för oss att ha med när vi nu arbetar vidare med de toxikologiska och säkerhetsfarmakologiska studierna av TOL2, som skall ge underlag för vår ansökan om klinisk prövning på människa.”

Prekliniska studier med mycket goda resultat

Tillsammans med en forskargrupp vid Hellenic Pasteur Institute i Aten har Toleranzia genomfört prekliniska studier med TOL2 i en djurmodell av myastenia gravis. Den uppvisade mycket goda egenskaper. Behandlingseffekten var stor utan tecken på biverkningar och TOL2 har botande effekt på sjukdomen.

f04ee817103897bc892df75c95646528 (1)

VD Charlotte Friberts reflektioner i delårsrapporten

I rapporten kommenterar Charlotte Fribert var Toleranzia befinner sig och var bolaget är på väg.

“En framgångsrik period i Toleranzias utveckling. Det tredje kvartalet har varit både hektiskt och framgångsrikt för Toleranzia. Vårt team arbetar tillsammans med våra externa samarbetspartners fokuserat och intensivt för att ta vår läkemedelskandidat TOL2 genom de prekliniska aktiviteterna och vidare till kliniska studier på människor.

Kort efter kvartalets utgång kunde vi passera en viktig milstolpe på vägen mot kliniska studier i patienter med myastenia gravis. Då avslutades den viktiga distributionsstudie som vi, tillsammans med Hellenic Pasteur Institute i Aten, genomfört med TOL2 i djurmodellen för myastenia gravis. I studien hade vi märkt TOL2 med en radioaktiv isotop, något som gör det möjligt att följa hur läkemedelskandidaten sprids i kroppen efter att den injicerats, och, än viktigare, var den ansamlas i kroppen. Målet är att TOL2 främst ska nå lever och mjälte, de organ som är de viktigaste när det gäller toleransinducering.

Jag är glad över att kunna säga att studien gav oss tydliga resultat som visar att TOL2 snabbt och effektivt når de avsedda organen. Samtidigt, och lika viktigt, kunde vi visa att TOL2 inte ansamlas i hjärta, hjärna eller lungor, vilket är mycket bra, eftersom vi av patientsäkerhetsskäl inte vill påverka dessa organ. Efter sex timmar fanns 85 procent av all den TOL2 som uppmättes ansamlad i levern. Samtidigt fanns det inga betydande mängder i vare sig hjärta, hjärna eller lungor.

Att så höga nivåer på kort tid ansamlas i levern är väldigt betydelsefullt då detta organ har en central roll när det gäller kroppens förmåga att skapa tolerans. Resultaten från studien stärker oss i vår tilltro till vårt koncept både när det gäller effekt och säkerhet. De är också viktiga för oss att ha med när vi nu arbetar vidare med de toxikologiska och säkerhetsfarmakologiska studierna av TOL2, som skall ge underlag för vår ansökan om klinisk prövning på människa.

Vi lever i en föränderlig värld och det är viktigt att upprätthålla kontakterna med kommande partners inom den globala läkemedelsindustrin. Därför deltog vår Chief Business Officer Björn Löwenadler, tillsammans med vår styrelseledamot Anders Waas, i den för branschen så viktiga partnering­konferensen BIO-Europe 2018, som hölls i Köpenhamn i början av november. På BIO-Europe, som brukar vara mycket givande, samlas tusentals personer och företag varje år för att diskutera och identifiera samarbetsmöjligheter. Vårt TOL2-projekt rönte stort intresse från flera stora läkemedels­bolag och ett antal nya intressanta kontakter knöts.

Vi lägger mer resurser på att öka insatserna för att nå en förbättrad kommunikation, både med våra ägare och med finansmarknadens olika aktörer. Vi har därför valt att inleda ett samarbete med Oysterberry Communication AB. Bolaget kan bli en nyckelpartner för oss i frågor som rör finansiell och strategisk kommunikation och investerarrelationer. Jag ser fram emot det samarbetet, precis som jag ser fram emot att fortsätta arbeta med Toleranzias team och styrelse när vi nu, steg för steg, fortsätter den spännande resan mot ett färdigt läkemedel.”

Avslutande ord

Det kan konstateras att Toleranzia har skapat sig goda förutsättningar att gå in i kliniska studier på människa. De prekliniska resultaten, resultaten av distributionsstudien och den generellt mycket höga sannolikheten för särläkemedel att nå marknaden (mer än 25 procent av samtliga särläkemedelskandidater går hela vägen från fas I-studier till marknadslansering) gör att bolaget torde vara en attraktiv placering för en investerare.

Av @robertVERITAS

 

Phase Holographic Imaging – uppdaterad analys

Phase Holographic Imaging

För er som redan följer min blogg är det ingen överraskning att Phase Holographic Imaging är ett bolag som jag har i min portfölj och som jag tror starkt på. Jag har publicerat ett antal analyser av bolaget som ni kan läsa här på min blogg samt på redeye.se. Det har skett en hel del i bolaget sedan min senaste publikation så det är på sin plats med en kortare uppdatering.

Glädjande nog kan det konstateras att jag fick rätt i min prognos att bolagets försäljning skulle komma att öka. Phase Holographic Imaging har de två senaste kvartalen haft sin högsta omsättning någonsin.

Men mest glädjande är bolagets konsekventa agerande och att bolaget når de mål som sätts upp genom affärsstrategin. I min förra analys, med huvudfokus på försäljningen, återkommer jag flera gånger till just detta. Då bedömdes just detta som en av bolagets grundläggande styrkor. Phase Holographic Imaging har en uttalad strategi om en exit – att bli uppköpta. Det är ett styrkebesked att samtliga steg man tar handlar om att bygga alla de små och stora byggstenar som krävs, bit för bit. Ännu starkare är kanske bolagets förmåga att anpassa sig och göra justeringar längs vägen. Detta visar att bolaget gör saker och ting med eftertanke och besitter en god analytisk förmåga som förmår bolaget att göra korrigeringar för att stärka bolaget under resans gång. Försäljningen är ett tydligt sådant exempel. Jag blir än mer imponerad av Peter Egelbergs (karakteristiska) kaxiga uttalande nyligen, som vittnar om att bolaget inte bara har som mål att bli uppköpt. Det visar att bolaget ska sitta i förarsätet och få inte bara rätt köpare utan också att man själv ska diktera villkoren för en framtida försäljning.

“Ett bolag med en svag kassa är ett svagt bolag även i förhandling med potentiella köpare. Vi kan inte diktera villkoren för en framtida försäljning genom att sina kassan och vara passiva. Vi måste driva verksamheten framåt, utveckla den och vara väl förberedda när rätt köpare dyker upp.”
VD Peter Egelberg

Svd Börsplus publicerade den 1 november 2018 en analys av Phase Holographic Imaging. Med anledning av detta tycker jag att det är väl på sin plats att återuppliva min analys om bolagets försäljning, vilken jag publicerade den 3 januari 2018. Det finns flera beröringspunkter mellan de båda analyserna, vilket jag finner glädjande. Inte för att jag undervärderar min egen förmåga utan för att det åtminstone är en indikation på att andra analytiker delar flera av mina positiva slutsatser om bolaget.

Sammanfattning av mina skäl att fortsätta tro starkt på Phase Holographic Imaging

Jag ser starkt positivt på bolaget och har blivit mer stärkt i denna bedömning sett till årets händelser. Här följer en punktlista över händelser som jag anser att investerare bör ta fasta på. Listan är inte uttömmande, men det är inte heller avsikten i denna kortare publikation.

 • Phase Holographic Imaging har de två senaste kvartalen haft sin högsta omsättning någonsin.
 • Styrelsen godkände nyligen bolagets mest ambitiösa marknadsexpansion hittills. Genom den genomförda företrädesemissionen ska Phase Holographic Imaging utöka närvaron på nyckelmarknader, nå positivt kassaflöde och attrahera fler ledande branschaktörer.
 • Kassan är på över 40 MSEK. Ytterligare 18 MSEK som kan inkomma i maj 2019 genom inlösen av teckningsoptioner.
 • Den pågående satsningen på utökad direktnärvaro på nyckelmarknader. Bolaget etablerar på så sätt HoloMonitor som huvudprodukten i distributörens produktsortiment. Genom att på plats hjälpa distributören sälja de första HoloMonitor-instrumenten utbildar Phase Holographic Imaging distributörens säljare samtidigt som man visar att de på ett enkelt sätt kan tjäna pengar på HoloMonitor. Phase Holographic Imaging har med utmärkt resultat jobbat på detta sätt med bolagets australienska distributör.
 • Ett starkt ökande antal välrenommerade institutioner som publicerar banbrytande resultat med hjälp av HoloMonitor. Läs mer om varför detta är centralt i min första presentation av bolaget.
 • Genom utökat deltagande vid mässor och vetenskapliga konferenser ska marknadsföringen effektiviseras.
 • Institutionerna har oberoende av PHI publicerat ett 80-tal vetenskapliga publikationer som bygger på forskningsresultat från bolagets instrument. Dessa publikationer och omfattande feedback från kunder och samarbetspartners har lett till att bolaget nu har lagt den grund som är helt avgörande för att nå en snabbt växande och lönsam försäljning.
 • Efter att under våren blivit väl testad och mottagen av utvalda kunder släpptes bolagets nya mjukvaruramverk HoloMonitor App Suite planenligt för kundleverans i juli.
 • Samarbetsavtalet mellan Phase Holographic Imaging (PHI) och BioSpherix.
 • Kommande lansering av HoloMonitor App Suite 2.0 som innebär en utökning av App Suite till att även omfatta Software as a Service (SaaS). SaaS är ett licensieringsförfarande för mjukvara använt av bl.a. Microsoft Office, där användaren prenumererar på mjukvaran och får tillgång till denna genom att logga in på en central server.
 • Om möjligt ett än tydligare fokus på att bana väg för ett uppköp av bolaget.
 • BioStocks intervju med VD Peter Egelberg i juni 2018.
“Rekryteringen för att stärka marknadsorganisationen har inletts och färdigställandet av App Suite 2.0 är väl framme. Om inget oväntat inträffar ser vi att vi kommer att gå för full maskin efter nyår, då vi planerar att lansera App Suite 2.0 tillsammans med ett utökat sortiment av applikationsmoduler.”
Källa: https://phiab.se/reports/2019/Del%C3%A5rsrapport1-2018-19.pdf

Några avlutande kommentarer om bolagsledningen, produkten och SvD Börsplus analys

Bolagsledning

Först och främst – Phase Holographic Imaging är ett starkt och målinriktat bolag med VD Peter Egelberg i spetsen. Peter grundade bolaget och driver det än idag med ett driv och engagemang som är svåra att överträffa. Som jag varit inne på tidigare har Peter Egelberg grundat inte mindre än tre andra bolag som sedermera blivit uppköpta. Han är med andra ord en stark värde- och bolagsbyggare.

Styrelsen består av starka profiler med bred kompetens. Några styrelseledamöter har en direkt koppling till några av de uppköpskandidater som det spekuleras kring, bland annat Thermo Fisher. Totalt är styrelsen sju man stark med kompetenser och erfarenheter som mer påminner om storbolag än småbolag. Här finns inget övrigt att önska.

Produkt

I min första publikation om Phase Holographic Imaging belystes att HoloMonitor är unik och varför. SvD Börsplus delar denna bedömning och skriver bland annat att nyttan med bolagets teknologi är bevisad med flera vetenskapliga publikationer och med många instrument i drift

“Det finns konkurrenter som till exempel Sartorius och Agilent. Dessa är också tänkbara distributörer och köpare av Phase Holographic Imaging. Dessa bolags produkter är baserade på konventionell teknik och är därför begränsade till att i hög hastighet analysera ett stort antal cellpopulationer. HoloMonitor möjliggör även analys av enskilda celler. På så sätt är teknikerna kompletterande. Att konkurrenter kommer att närma sig PHI tror vi bara är en tidsfråga. Dock ser vi det mer som ett kvitto på vart teknologin ska ta vägen än ett reellt hot mot PHI. PHI har flera beviljade patent och ytterligare pågående ansökningar ibland annat USA, Kina, Japan och Europa. Så gott vi kan bedöma ser patentportföljen stark ut.

Nyttan med PHI:s teknologi är bevisad med flera vetenskapliga publikationer och med många instrument i drift. Det finns konkurrenter som till exempel Sartorius och Agilent. Dessa är också tänkbara distributörer och köpare av PHI. Dessa bolags produkter är baserade på konventionell teknik och är därför begränsade till att i hög hastighet analysera ett stort antal cellpopulationer. HoloMonitor möjliggör även analys av enskilda celler. På så sätt är teknikerna kompletterande. Att konkurrenter kommer att närma sig PHI tror vi bara är en tidsfråga. Dock ser vi det mer som ett kvitto på vart teknologin ska ta vägen än ett reellt hot mot PHI. PHI har flera beviljade patent och ytterligare pågående ansökningar ibland annat USA, Kina, Japan och Europa. Så gott vi kan bedöma ser patentportföljen stark ut.”

Framtid

Jag har följt Phase Holographic Imaging en längre tid och spenderat åtskilliga timmar med att detaljstudera bolaget. Det har gett mig ett bra helhetsperspektiv och förmåga att se sammanhang och kopplingar som jag annars förmodligen skulle ha missat. Varje gång jag tittar tillbaka på mina analyser och läser ny information om bolaget så återkommer mina tankar alltid till en sak;

Bolagets ihärdighet och förmåga att bit för bit bygga alla de små och stora byggstenar som krävs för att nå framgång, vilket i Phase Holographic Imagings fall är att bli uppköpta. Det finns en långsiktighet. Det finns ett tydligt värdebyggande. I detta ligger även bolagets förmåga att anpassa sig och göra justeringar längs vägen. Detta visar att bolaget är ytterst självreflekterande och självrannsakande och skapar en stark förmåga att göra korrigeringar under resans gång. Vid en noggrann genomgång av bolagets kommunikation av den ständigt aktuella och omdebatterade försäljningen av produkterna framstår det med önskvärd tydlighet hur bolaget bit för bit lagt alla nödvändiga pusselbitar för att när tiden är mogen sätta in stora resurser för att kicka igång försäljningen. Den tiden är nu kommen. Nu börjar den centrala pusselbitens uppbyggnad och det är upp till bevis för Phase Holographic Imaging. Jag kan inte se någon anledning till att denna viktiga byggsten ska misslyckas. Viktigt att ha i åtanke är att man inte bygger en sådan byggsten på en dag. Men jag är övertygad om att Phase Holographic Imaging kommer att lyckas.

PHASE HOLOGRAPHIC IMAGING (PHI) – VIKTIGT ATT KÄNNA TILL OM FÖRSÄLJNINGSSIFFRORNA INNAN DU INVESTERAR I BOLAGET

I januari 2018 publicerade jag denna (se nedan) analys av Phase Holographic Imaging. Fokus för min analys är bolagets försäljning.

I ljuset av SvD:s nyligen (1 november 2018) publicerade analys av Phase Holographic Imaging är det aktuellt att åter läsa min analys. Jag skulle vilja säga att den bedömning som jag gör i min analys delas i stora delar av SvD och jag tycker att bolaget självt visat styrka genom den fokus man nu lägger på försäljningen och marknadsföringen.

Jag kan också varmt rekommendera nya såväl som gamla investerare att läsa min första publikation gällande Phase Holographic Imaging. Den ger en bra bild av vad bolaget är, var det befinner sig och vilken unik produkt Phase Holographic Imaging sitter på (denna syn delas också av SvD).

 


Analys av bolagets försäljning av robertVERITAS

PHASE HOLOGRAPHIC IMAGING (PHI)

Phase Holographic Imaging – viktigt att känna till om försäljningssiffrorna innan du investerar i bolaget

För en introduktion till bolaget, kan ni läsa min Investor Presentation på min blogg. Direktlänk till presentationen finns här.

SIFFROR LJUGER INTE

Phase Holographic Imagings två senaste kvartalsrapporter har inte levererat vad gäller försäljningen av instrumenten. Det råder i princip konsensus om detta bland investerare i bolaget. Aktiekursen har från en topp på över 70 SEK fallit tillbaka till knappt över 30 SEK. Försäljningen är alltså inte bra. Då är det klart att frågor ställs och några tappar tilltron till bolaget och säljer. Försäljning är en viktig pelare i att bygga börsvärde, utan tvivel. Siffrorna talar sitt tydliga språk.

Nettoomsättning maj – oktober 2017: 839 TSEK

Så siffrorna säger oss alltså att PHI:s nettoomsättning uppgår till 660 TSEK för perioden maj – juni 2017.

Denna siffra följdes av 179 TSEK för perioden augusti – oktober 2017.

Som jämförelse kan vi ta en tid på hur nettoomsättningen på årsbasis sett ut de senaste åren.

Tabell 1

Phase Holographic Imagings räkenskapsår sträcker sig över perioden 1 maj – 30 april.

Om man skulle räkna rent linjärt på hur stor nettoomsättningen kommer bli för räkenskapsåret 2017/2018 blir siffran ca 1.7 MSEK (839*2=1 678 TSEK). Detta betyder att bolagets nettoomsättning skulle falla tillbaka till den siffra som gällde för fyra år sedan.

Så, de redovisade siffrorna bekräftar att försäljningen i PHI är under all kritik. Och siffror ljuger som bekant inte.

ELLER…?

Försäljning november – 15 december 2017: 831 TSEK

Tabell 2

Tabell 2 ger en annan bild av försäljningen än tabell 1.

SLUTSATSER AV SIFFRORNA

Vi kan konstatera att försäljningen för de senaste 1.5 månaderna uppgår till hela 831 TSEK. Phase Holographic Imaging har alltså på en och halv månad (november – 15 december 2017) fakturerat för i princip lika mycket som för perioden maj – oktober 2017. Den sista en och halv månaden har bolaget således sålt för lika mycket som man tidigare behövde sex månader för att åstadkomma. Min slutsats av detta är att försäljningen har kommit igång ordentligt.

Men som sagt, siffror kan vara vanskliga att förstå och tolka. Därför räcker det inte med att titta på enbart siffror. Jag vill få klarhet i om det är en slump att vi nu ser en markant ökning av försäljningen, eller om det är ett resultat av en genomarbetad strategi, plan och av ett grundläggande arbete som nu ger resultat. Slumpmässigt kan förmodligen de allra flesta lyckas få till en tillfällig ökning av försäljningssiffrorna, men det är bara de framgångsrika bolagen som lyckas enligt sin strategi och plan (vilket också skapar en förutsägbarhet för aktieägarna och det vill vi ha).

Så låt oss titta närmare på Phase Holographic Imagings strategi och vad bolaget kommunicerat till marknaden.

HAR BOLAGET KOMMUNICERAT EN FÖRVÄNTAD BLYGSAM FÖRSÄLJNING FÖR PERIODEN JANUARI – OKTOBER 2017?

Vi ska naturligtvis inte nöja oss med att konstatera att försäljningen kommit igång ordentligt årets sista två månader. Självklart vill vi veta vad som ligger bakom resen av periodens blygsamma siffror.

Finansiella rapporter från 2015 fram till idag

Jag vill gärna veta att de bolag jag investerar i är kunniga, öppna och raka i sin kommunikation till aktieägarna. Därför vill jag veta om vi aktieägare fått information som ger indikationer på att låga försäljningssiffror skulle kunna komma att bli verklighet. Med låga försäljningssiffror menar jag enbart perioden januari – oktober 2017. Vi har ovan konstaterat att försäljningen under perioden november – 15 december 2017 är mycket högre.

MIN ANALYS

Röd tråd i bolagets kommunikation om försäljningen

Syftet med att jag valt att publicera utdrag ur bolagets finansiella rapporter är att jag vill påvisa att det funnits en röd tråd i bolagets kommunikation till oss aktieägare om försäljningen och vilka förväntningar vi ska ha och i vilka perioder. Min slutsats är att den publicerade försäljningen under 2017 inte borde komma som en överraskning och den borde inte heller få så stort fokus som varit fallet och som sannolikt lett till ett ras i aktiekursen. Nedan förklarar jag varför jag kommit fram till denna slutsats.

Den 22 augusti 2016

Den 22 augusti 2016 skriver bolaget bland annat att man har som målsättning att vidareutveckla HoloMonitor-­tekniken, mjukvaran (apparna) och engångsartiklar. Detta för att bredda teknikens användningsområde och skapa löpande intäkter från driftsatta instrument samt att fortsätta produktionsutvecklingsarbetet för att genom avropstillverkning i större serier uppnå en bruttomarginal om 80 % mot slutkund respektive 65 – 70 % mot distributör. Bolaget anger också att man avser att etablera allt fler Centers of Excellence, etablera bolagets teknik i USA för att synliggöra och stärka PHI:s position på den strategiskt viktiga amerikanska marknaden.

Min slutsats är att denna kommunikation tydligt signalerar till oss aktieägare att försäljningen är viktig för bolaget, men att tidpunkten för att lägga full fokus på denna ännu inte är kommen.

Den 30 november 2016

Den 30 november 2016 kommunicerar Phase Holographic Imaging att produktionen nu har övergått i serieproduktion och att produktionskapaciteten möjliggör att nå bolagets mål om 300 driftsatta instrument 2018. Försäljning av assays/appar för cellanalys lanseras och som följd av detta förstärks organisationen för att utveckla och marknadsföra dessa appar. Under perioden övergår HoloMonitor M4.5 från produktutveckling till produkt­underhåll och extern avropstillverkning.

Min slutsats av denna rapport är att bolaget förmedlar att man nu kan börja fokusera på försäljningen av instrumenten. Detta eftersom produktutvecklingen för desamma anses färdig. Vad gäller försäljningen av appar (mjukvara) förväntar jag mig inte att denna ska komma igång än på ett tag eftersom bolaget förmedlar att man kommer anställa personal för att utveckla apparna.

Den 13 mars 2017

Den 13 mars 2017 kommunicerar Phase Holographic Imaging att man har förstärkt mjukvaruavdelningen för att skapa en serie av mjukvarumoduler (appar) som blir en värdefull och återkommande intäktskälla. En tredje mjukvaruutvecklare rekryterades veckan före rapporten för att stärka mjukvaru­avdelningen i utvecklingsarbetet av nämnda appar. En marknadschef tillsätts, likaså en säljare för den nordiska marknaden. I rapporten skriver Phase Holographic Imaging rakt och tydligt följande. “Full serieproduktion först i slutet av 2016, vilket fördröjde bolagets intensifierade försäljningsaktiviteter.”

Min slutsats efter denna rapport är att jag inte förväntar mig en nämnvärd ökad försäljning under nästkommande period. En marknadschef har nyss tillsatts. Det är alltså en ny tjänst som inte tidigare fanns. Det tar tid att etablera en sådan avdelning. Bolaget skriver tydligt att de intensifierade försäljningsaktiviteterna fördröjts. Vad gäller försäljningen av appar (mjukvara) förväntar jag mig inte att denna ska komma igång än på ett tag av samma anledning som den jag nämnde ovan.

Den 4 september 2017

Den 4 september 2017 förmedlar Phase Holographic Imaging att marknadsorganisationen förstärktes vid årsskiftet, en markant ökning av offertförfrågningar, att säljprocessen för bolagets produkter tar månader i anspråk samt att marknads- och försäljningsarbetet begränsades avsiktligt till dess att produktkvalitet och leveransförmåga säkerställts, vilket nu alltså har skett.

Min slutsats efter denna rapport är ganska klar. Bolaget förmedlar att det tar ett antal månader att sälja bolagets produkter och att man medvetet begränsat försäljningsaktiviteterna. Anledningen till detta förklaras också i rapporten; HoloMonitor är en ny typ av produkt som inte är på förhand känd av kunden. Detta innebär att finansieringen är en del av införsäljningstiden, vilket i allmänhet inte är fallet för etablerade produkttyper då inköpet redan är planerat och budgeterat vid första kundkontakten. Försäljningen kommer därför inte bli särskilt hög kommande kvartal. Förklaringen är helt i linje med vad bolaget tidigare kommunicerat. Jag tar också fasta på att Phase Holographic Imaging här förmedlar en markant ökning av offertförfrågningar. Detta gör att jag förväntar mig att se en högre försäljning efter att de nämnda månaderna av säljprocess omvandlar dessa offertförfrågningar till fakturerad försäljning. En viktig signal som Phase Holographic Imaging förmedlar nu är att försäljningen och marknadsföringen åter kommer hamna i fokus.

Den 11 september 2017

Den 11 september 2017 kommunicerar Phase Holographic Imaging att den första assayn i en serie av mjukvaruassays kommer att lanseras under hösten, att samtliga optionsinnehavare har begärt inlösen av samtliga optioner, att ytterligare instrument har driftsatts vid Malmö högskola (2 enheter) och Umeå universitet och att ytterligare 10 vetenskapliga artiklar publicerats. Bolaget förmedlar också följande. “Med säkerställd produktion och driftsäkerhet, ett växande antal offertförfrågningar och en våg av vetenskapliga publikationer ser vi med tillförsikt på kommande försäljning, även om trögheter i marknaden resulterade i att vi försäljningsmässigt inte riktigt nådde dit vi ville under bokslutsårets första kvartal maj – juli.” Bolaget skriver också “Assays skapar merförsäljning: En assay beskriver med ett protokoll hur ett visst test skall genomföras och tillhandahåller de tillbehör som är specifika för testet. Linas matkasse är en assay för att laga middag. Den innehåller protokollet (receptet) och de tillbehör (ingredienser) du inte förväntas ha hemma. Precis som Linas matkasse är en assay en förbrukningsvara. Med en assay kan endast ett begränsat antal tester genomföras. Detta ger bolag som tillhandahåller laboratorieinstrument två intäktskällor: dels själva instrumentförsäljningen, men även löpande merförsäljning genom att sälja assays.

Min slutsats är att bolaget här lanserar en helt ny återkommande och regelbunden intäktskälla i form av assays (mjukvaruappar). Bolaget kommer släppa olika assays med olika använgingsområden. Phase Holographic Imaging har varit smarta och gjort assyas till en förbrukningsartikel, vilket alltså innebär att kunderna behöver köpa ytterligare assyas när den första är förbrukad. Strategiskt och smart eftersom man på så sätt kan låsa kunderna till bolaget. Detta är en stark intäktskälla för bolaget och kommer generera regelbundna mjukvaruintäkter efter att kunden väl köpt hårdvaran (instrumentet). I övrigt är det samma slutsatser jag drar som jag angett om rapporten från den 4 september 2017.

Den 18 december 2017

Den 18 december 2017 förmedlar Phase Holographic Imaging att den självpåtaget återhållsamma marknadsföringen fram till inledningen av 2017, i kombination med en genomsnittlig införsäljningstid om cirka sex månader, är förklaringen till periodens låga försäljning. Bolaget uppger samtidigt att vårens offerter först nu omvandlas till order och att faktureringen i november och under inledningen av december uppgår till 831 TSEK och att bruttomarginalen nu är uppe i 70 % ackumulerat. Vidare konstateras att bolaget inte behöver utveckla HoloMonitor M5. Framsteg i mjukvaruutvecklingen gör det möjligt att integrera den tilltänkta M5:ans avbildningsfunktioner i M4:an. Därmed kan kunder med befintlig HoloMonitor M4 kombinera avbildningsteknikerna genom att enbart köpa till ytterligare HoloMonitor-mjukvara.

Min slutsats är att detta är en väldigt stark rapport, förmodligen den starkaste hittills. Försäljningen är inte på något sätt överraskande. Det är helt i linje med vad bolaget kommunicerat sedan december 2016 och har löpt som en röd tråd under samtliga rapporter under 2017. Det framgår av min redogörelse i denna text. Bolaget har pedagogiskt och förklarande lyft fram strategin gällande försäljningen och varit tydliga med hur man arbetat, varför och när en ökande försäljning kan förväntas. Bolaget har förmedlat att försäljningen kommer att ta fart när dessa bitar är på plats. Den förhållandevis långa införsäljningstiden kommer av att HoloMonitor är en ny typ av produkt som inte är på förhand känd av kunden.

Detta innebär att finansieringen är en del av införsäljningstiden, vilket i allmänhet inte är fallet för etablerade produkttyper då inköpet redan är planerat och budgeterat vid första kundkontakten. Detta innebär att finansieringen är en del av införsäljningstiden, vilket i allmänhet inte är fallet för etablerade produkttyper då inköpet redan är planerat och budgeterat vid första kundkontakten. Bolaget har alltså noggrannt byggt upp och säkerställt en välfungerande produkt, något som endast kan ske genom att testa produkten i verkliga milljöer, dvs i laboratorium. Detta lyckades bolaget med omkring årskiftet 2016/17. Därefter började man arbeta med att bygga upp en försäljningsorganisation och en utveckling av mjukvaruapplikationerna där man bland annat anställde en marknadschef, en säljare för nordiska marknaden och flera mjukvaruutvecklare. Detta lade grunden för och var startskottet för den intensifierade marknadsföringen och försäljningsprocessen. En process som på grund av att produkten är ny och inte på förhand känd av kunden tar cirka 6 månader i anspråk. Bolaget har efter halvårsskiftet 2017 kommunicerat en markant ökning i offertförfrågningar. Tidsmässigt kommer dessa att falla ut i fakturering (faktisk försäljning) i slutet av 2017 och fortsatt in i nästa år. Det intensifierade försäljningsarbetet börjar nu bära frukt, precis så som bolaget kommunicerat sedan slutet av 2016. Så allt går enligt plan. Detta är imponerande och förtroendeingivande. Bolaget uppvisar en förutsägbarhet och en välfungerande strategisk förmåga.

Jag kan också konstatera att bolaget fortsätter att ytterligare utöka HoloMonitor-teknikens användningsområden, utan de kostnader och risker som är förenade med att utveckla, testa och tillverka ny hårdvara. Detta genom att lyckas integrera den tilltänkta M5:ans nya användningsområden i befintliga instrument genom en utveckling av mjukvaran. Ytterligare ett bevis på bolagets förtroendeingivande arbete och lyckade strategi.

Därutöver konstaterar jag att bolaget har uppgett att man senast under 2018 avser att ha 300 instrument i drift hos kunder och opinionsledare. Detta har man inte reviderat och det sänder en tydlig signal om vad som komma skall. I dagsläget har Phase Holographic Imaging ca 100 instrument i drift, vilket nu avspeglas i mängden publikationer. Instrument är i drift i bl.a. Japan, Kina, Australien, Europa och i USA naturligtvis.

APPENDIX

22 augusti 2016: Årsredovisning 2015/16

PHI avser att

 • inleda ytterligare strategiska samarbeten genom att etablera allt fler Centers of Excellence,
 • etablera Bolagets teknik i USA för att synliggöra och stärka PHI:s position på den strategiskt viktiga amerikanska marknaden,
 • vidareutveckla HoloMonitor ­tekniken, tillhörande IT ­applikationer och engångsartiklar för att bredda teknikens användningsområde och skapa löpande intäkter från driftsatta instrument samt att
 • fortsätta produktionsutvecklingsarbetet för att genom avropstillverkning i större serier uppnå en bruttomarginal om 80 % mot slutkund respektive 65 – 70 % mot distributör.

30 november 2016: Delårsrapport 2 (2016-05-01 – 2016-10-31)

 • Produktionen har övergått i serieproduktion, vilket innebär en väsentligt högre produktionskapacitet och säkerställd tillgång på motoriserade HoloMonitor-instrument.
 • Nettoomsättning: 890 TSEK
 • Bruttomarginal: 47 %.
 • Ordervärdet för planerade leveranser uppgick till 790 TSEK vid rapportdagen.
 • Sedan januari 2016 har 13 vetenskapliga artiklar med HoloMonitor-baserade resultat publicerats
 • I andra kvartalet levererades ytterligare HoloMonitor-instrument till University of Aberdeen, University of Bordeaux (två enheter), Kina (två enheter) och till Tjeckien.
 • Försäljning av appar för cellanalys lanseras och som följd av detta förstärks organisationen för att utveckla och marknadsföra dessa appar.
 • HoloMonitor M4.5 övergår från produktutveckling till produkt­underhåll och extern avropstillverkning.
 • Produktionskapacitet att nå vårt reviderade mål om 300 driftsatta instrument 2018*.

*Notera att driftsatta inte är att likställa med sålda instrument.

13 mars 2017: Delårsrapport 3, maj 2016 – januari 2017

 • Förstärkning av mjukvaruavdelningen för att skapa serie av mjukvarumoduler (appar) som blir en värdefull och återkommande intäktskälla. En tredje mjukvaruutvecklare rekryterades dessutom i förra veckan för att stärka mjukvaru­avdelningen i utvecklingsarbetet av nämnda mjukvaruappar,
 • Marknadschef tillsätts,
 • Säljare för den nordiska marknaden tillsätts,
 • Full serieproduktion först i slutet av 2016, vilket fördröjde bolagets intensifierade försäljningsaktiviteter.

4 september 2017: Årsredovisning 2016/2017

 • Marknadsorganisationen förstärktes vid årsskiftet
 • Markant ökning av offertförfrågningar
 • Säljprocessen tar månader i anspråk
 • Marknads- och försäljningsarbetet begränsades avsiktligt till dess att produktkvalitet och leveransförmåga säkerställts, vilket nu alltså har skett.

Följande är en direkt återgivning av VD:s kommentar i årsredovisning 2016/2017 (maj 2016 – april 2017).

“I went in 1932 to the Zeiss* Works in Jena to demonstrate faskontrastmikroskopet].
It was not received with such enthusiasm as I had expected. Worst of all was one of the oldest scientific associates, who said: ‘If this had any practical value, we would ourselves have invented it long ago’.” Zeiss är fortfarande en världsledande leverantör av mikroskop.
Frits Zernike, Nobelföreläsningen 1953.
När väl Zernikes uppfinning,faskontrastmikroskopet, till slut lanserades kommersiellt i slutet av 40-talet revolutionerades cellbiologin.Faskontrastmikroskopet uppfanns i en tid då datoriserad bildbehandling ännu var ett okänt begrepp. Inte oväntat, är därför bilder skapade med ett faskontrastmikroskop dåligt anpassade för att datorbearbetas. PHI:s holografiska mikroskopteknik förbättrar och anpassar faskontrastmikroskopets grundläggande egenskaper till datoriserad bildbehandling. Detta var ursprungsidén som ledde till att PHI bildades 2004 och som oförändrat leder oss även idag. Sedan dess har holografisk mikroskopering utvecklats från att initialt bli bemött med samma bristande entusiasm som faskontrastmikroskopet till att snabbt bli allt mer etablerat inom forskningen. Beviset för detta kom den 19:e maj 2017 då International Society for Advancement of Cytometry publicerade en särskild utgåva här, helt ägnad åt att presentera holografisk mikroskopering och närliggande tekniker för en bredare vetenskaplig publik. I utgåvan bygger 3 av de 10 originalartiklarna på forskningsresultat skapade med HoloMonitor.
Jag får ofta frågan “Om HoloMonitor nu är så fantastisk, varför kastar inte forskare sig över den?”. Tveklöst fick Zernike samma fråga efter att han kommit hem från den dystra demonstrationen hos Zeiss. Vi människor uppskattar förändring, men om förändringen är för snabb och utanför vår “comfort zone” känner vi att vi tappar kontroll och reagerar instinktivt mot förändringen, på det sätt som medarbetarna vid Zeiss gjorde. Detta för mig till varför vetenskapliga artiklar är så viktiga. Oberoende experter granskar vetenskapliga artiklar anonymt. Därmed både marknadsför och bevisar artiklarna med hög trovärdighet för den breda majoriteten av framtida kunder att HoloMonitor och holografisk mikroskopering ger bättre forskningsresultat än deras gamla trotjänare, faskontrastmikroskopet. De vetenskapliga artiklarna gör vår bransch unik. Artiklarna är ett fantastiskt redskap för att på ett sakligt sätt förmedla kunskap om ny teknik, men även för att bedöma intresset för tekniken och framtida försäljning.
Kundnyttan för våra akademiska och industriella kunder är att skapa nya forskningsresultat. Den akademiska forskningen syftar till att publicera dessa nya forskningsresultat. Tillväxten av antalet publicerade artiklar där HoloMonitor har en framträdande roll är därför en tidig indikation på framtida försäljningstillväxt. Antal vetenskapliga artiklar, posters och doktorsavhandlingar har nu vuxit till ett 90-tal, fördelade över ett 60-tal forskare.
Många bolag med lovande produkter har fallit i ivern om en snabb försäljningsökning; en kostsam försäljningsorganisation rekryteras innan produkten kan tillverkas i volym med hög och jämn kvalité till en hållbar kostnad. Svårigheten ligger i produktveriieringen; varje kund hanterar produkten lite annorlunda.
I tidigare rapporter har vi nämnt att vårt omfattande kvalitetssäkringsarbete har medfört att vi först i inledningen av 2017 intensifierade vår marknadsbearbetning. Den sedan årsskiftet förstärkta marknadsorganisationen bedriver nu ett allt intensivare försäljningsarbete i samarbete med våra distributörer. Detta har resulterat i en markant ökning av antalet offertförfrågningar, ett betydelsefullt steg i en säljprocess som inte sällan tar månader i anspråk. Ökningen av offertförfrågningar i kombination med den våg av vetenskapliga artiklar som nyligen publicerats indikerar att årets försäljningsutveckling är en direkt följd av att marknads- och försäljningsarbetet avsiktligt begränsades tills dess att produktkvalitet och leveransförmåga säkerställts, vilket nu alltså har skett. Varken byggnader eller bolag utan grund lär bestå eller betinga ett högre värde. Grunden för lönsam och långsiktig volymförsäljning har nu lagts med förbättrad bruttomarginal, kvalitetssäkrade produkter, säkerställd produktion, allt mer etablerad teknik, bekräftad kundnytta och med en i nuläget begränsad konkurrens.

11 september 2017: Delårsrapport 1, maj – juli 2017

 • Bruttomarginal: 72 %.
 • Första assayn i en serie av mjukvaruassays lanseras under hösten.
 • Samtliga optionsinnehavare har begärt inlösen av samtliga optioner.
 • Det EU-finansierade cancerdiagnostikprojektet GlycoImaging har startat.
 • Ytterligare instrument har driftsatts vid Malmö högskola (2 enheter) och Umeå universitet.
 • 10 vetenskapliga artiklar publicerades.
 • Med säkerställd produktion och driftsäkerhet, ett växande antal offertförfrågningar och en våg av vetenskapliga publikationer ser vi med tillförsikt på kommande försäljning, även om trögheter i marknaden resulterade i att vi försäljningsmässigt inte riktigt nådde dit vi ville under bokslutsårets första kvartal maj – juli.
 • Assays skapar merförsäljning.
 • När man i laboratoriesammanhang talar om metoder avses oftast vad som på engelska kallas assay. En assay beskriver med ett protokoll hur ett visst test skall genomföras och tillhandahåller de tillbehör som är specifika för testet. Linas matkasse är en assay för att laga middag. Den innehåller protokollet (receptet) och de tillbehör (ingredienser) du inte förväntas ha hemma. Precis som Linas matkasse är en assay en förbrukningsvara. Med en assay kan endast ett begränsat antal tester genomföras. Detta ger bolag som tillhandahåller laboratorieinstrument två intäktskällor: dels själva instrumentförsäljningen, men även löpande merförsäljning genom att sälja assays.

18 december 2017: Delårsrapport 2, augusti – oktober 2017

 • Den självpåtaget återhållsamma marknadsföringen fram till inledningen av 2017, i kombination med en genomsnittlig införsäljningstid om cirka sex månader, är starkt bidragande till periodens låga försäljning.
 • Vårens offerter omvandlas först nu till order. Faktureringen i november och under inledningen av december uppgår till 831 TSEK.
 • Bruttomarginal: 61 % för andra kvartalet respektive 70 % ackumulerat.
 • Ursprungligen planerade vi att kombinationen fluorescens och holografi skulle kräva en full omkonstruktion av hårdvaran till vad vi har kallat HoloMonitor M5. Det står nu klart att marknadsbehovet kan tillgodoses genom att låta HoloMonitor-programvaran importera bilder från ett befintligt fluorescensmikroskop, varpå programvaran identifierar varje enskild cell i båda bildtyperna. Väsentlig information från båda mikroskopteknikerna kan då sammanställas för varje enskild cell. Detta betydelsefulla framsteg gör det möjligt för kunder att med befintlig HoloMonitor M4 kombinera avbildningsteknikerna genom att enbart köpa till ytterligare HoloMonitor-mjukvara.
 • Vi har tidigare nämnt att vårt omfattande kvalitetssäkringsarbete medförde att vi först i inledningen av 2017 intensifierade vår marknadsbearbetning. Den självpåtaget återhållsamma marknadsföringen fram tills dess, i kombination med en genomsnittlig införsäljningstid om cirka sex månader, är starkt bidragande till periodens låga försäljning. Lyckligtvis ser vi nu att den intensifierade marknadsföringen börjar ge resultat i form av att vårens offerter nu omvandlas till order. Faktureringen i november och under inledningen av december uppgår till 831 TSEK. Den förhållandevis långa införsäljningstiden kommer av att HoloMonitor är en ny typ av produkt som inte är på förhand känd av kunden. Detta innebär att finansieringen är en del av införsäljningstiden, vilket i allmänhet inte är fallet för etablerade produkttyper då inköpet redan är planerat och budgeterat vid första kundkontakten.
 • Vi fortsätter att ytterligare utöka HoloMonitor-teknikens användningsområden, utan de kostnader och risker som är förenade med att utveckla, testa och tillverka ny hårdvara.

Följ mig gärna på min blogg, Twitter, Facebook och LinkedIn

Blogg: https://robertveritas.wordpress.com

Twitter: @robertVERITAS: https://twitter.com/robertVERITAS?s=09

Facebookhttps://m.facebook.com/RobertVeritas-1698430126848323/

LinkedIn: www.linkedin.com/in/robert-veritas-387309151

 Lycka till!

/robertVERITAS

Toleranzia på plats under BIO-Europe 2018

Tydliga signaler från Toleranzia

Dagens PM är viktigt och positivt på några olika sätt. Dels är konferensen i sig av stor betydelse (se nedan). Dels bekräftar Toleranzias deltagande och kommunikation till oss aktieägare & marknaden att bolaget arbetar tydligt och systematiskt med att fullfölja sin affärsplan, vilket är ett utlicensieringsavtal efter avslutade fas 1/2a-studier (se nedan). Dessutom är detta det tredje (rätta mig om jag har fel!) pm:et på relativt kort tid, vilket signalerar att bolaget nu satsar på att utveckla Investor Relations. Något som faller sig naturligt med anställningen av en IR-ansvarig för inte så länge sedan.

Bakgrund

Dagens pm läses med fördel med att ha följande bakgrund i åtanke:

*Exit – kommersiella samarbetsavtal/utlicensiering

Om Toleranzia i kommande fas I/IIa-studie kan visa att TOL2 är ett säkert och effektivt läkemedel för myastenia gravis, har bolaget mycket goda möjligheter att träffa kommersiellt mycket attraktiva överenskommelser med ledande läkemedelsföretag.

Toleranzias affärsmöjligheter säkerställs genom att Toleranzia kontinuerligt marknadsför sina projekt och samarbetsmöjligheter via etablerade kanaler och nya externa kontakter.Toleranzias mål är att slutföra det prekliniska arbetet med TOL2 och genomföra en fas I/IIa-studie i myastenia gravis-patienter varefter bolaget avser att ingå ett kommersiellt samarbetsavtal med ett ledande läkemedelsbolag för finansiering av den senare kliniska utvecklingen och lanseringen av produkten.

Dagens PM

Med denna bakgrund blir dagens pm särskilt intressant och förtroendeingivande i mina ögon. Det visar på att bolaget arbetar parallellt och långsiktigt (proaktivt) med att uppnå sin uttalade affärsplan samtidigt som man lägger full kraft på det rent medicinska. Styrkebesked i mina ögon.

“BIO‐Europe är Europas största partneringkonferens för den globala bioteknikindustrin. Deltagare från i stort sett hela bioteknikens värdekedja kommer till konferensen för att identifiera investerings‐ och samarbetsmöjligheter och knyta strategiska relationer.”

Toleranzia rapporterar en framgångsrik distributionsstudie med TOL2

Toleranzia publicerar studier som överträffar högt ställda förväntningar

Ni som följer mig på Twitter, Facebook och här på min blogg känner redan till att Toleranzia är ett bolag som jag värderar högt och tror mest på. Jag har spenderat mycket tid på att göra efterforskningar om Toleranzia. Detta arbete mynnade ut i en omfattande analys av bolaget som publicerats i två delar. Toleranzia har själv republicerat dessa båda delar på sitt LinkedIn-konto, vilket torde betyda att bolaget delar de slutsatser som jag presenterar i min analys.

Inom läkemedelsforskningen har det länge funnits en önskan att kunna framkalla tolerans i immunsystemet som en väg mot att behandla autoimmuna sjukdomar. Toleranzia har utvecklat en metod för induktion av immunologisk tolerans hos patienter, och driver ett huvudprojekt inriktat specifikt mot den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis.
Med de prekliniska data som uppnåtts menar bolaget att myastenia gravis-tolerogenet har potential att bli den första verkligt sjukdomsmodifierande behandlingen för patienter med myastenia gravis. Till skillnad från befintliga alternativ har Toleranzias behandling potential att kunna bota eller ge långvarig terapeutisk effekt. Toleranzias läkemedelskandidat botar sjukdomen genom att återställa tolerans i immunsystemet. Därav namnet Toleranzia.

Dagens pm

Dagens pm är minst sagt efterlängtat. Många nya investerare har köpt aktier i bolaget efter att min analys publicerades. Därefter har det varit tyst från bolaget, med undantag från några mindre pm. Oavsett vilket bolag det gäller så är uppdateringar och kommunikation med marknaden viktig för att upprätthålla och skapa intresse för bolaget.

Dagens pm överträffar enligt mig redan högt ställda förväntningar.

Den genomförda studien visar att Toleranzias tolerogen TOL2 har sådan hög, målinriktad och snabb verkan, når de celler i kroppen som det är programmerat för och ansamlas inte i andra organ, att grunden nu är lagd för att kunna gå in i kliniska studier på människa. Bolaget väljer att använda uttryck som “tydliga resultat” och “vi har kunnat visa”. För er som inte är bekanta med vetenskaplig terminologi så betyder “visa” att något faktiskt är bevisat. Detta är i mina ögon starkt förtroendeingivande och positivt inför framtiden. Jag citerar ett utdrag från dagens pm som mycket väl illustrerar bolagets framgång med TOL2 (en av bolagets läkemedelskandidater):

“Vi är väldigt glada för att ha fått tydliga resultat som visar att TOL2, efter administration, både snabbt och specifikt når de organ som är viktigast när det gäller TOL2:s terapeutiska effekt och toleransinducerande verkningsmekanism. Samtidigt, och lika viktigt, är det mycket värdefullt att vi kunnat visa att TOL2 inte verkar ansamlas i andra organ som av säkerhetsskäl är viktiga att inte påverka, säger Toleranzias vd Charlotte Fribert.”

What Xbrane’s deal with STADA tells us

“An important milestone and a major recognition for Xbrane as a biosimilar developer and for our products.”
On July 12, 2018, Xbrane announced a co-development deal with STADA for their biosimilar Xlucane.

What STADA will bring to Xbrane BioPharma

First of all, deals like this are a big deal in the pharma industry. Companies such as STADA have as business strategy to grow and generate revenue by entering into licensing agreements with or acquisitions of companies such as Xbrane, which do not have the resources or the objective of commercializing and selling parts of their product portfolio on its own.

STADA´s organization has been carefully built up for that purpose. STADA is actively monitoring the drug market and forecasts the biosimilar product be an important source of income. Since 2008, STADA has taken steps to make biosimilars from high-profile partners part of its product portfolio. The purpose is of course to continue to expand its income source and not to miss out.

Furthermore, one of STADA’s important business areas is the production and sales of inexpensive medicines, i.e generics and biosimilars. The Company has several production sites across the globe. Their track record is impressive in both commercializing and producing drugs. Part of STADA´s business strategy is to purchase the production and distribution rights for drugs, including biosimilars.

So to summarize, STADA is one of the five leading companies in the generics industry and is represented in more than 30 countries. The Company brings expertise in the development and production of drugs, as well as in sales and commercializing the drugs. For Xbrane BioPharma, a company which focus mainly on developing and producing their own drugs, the partnership with STADA will bring expertise in the areas of distribution, commercialization and sales of the biosimilar Xlucane in Europe, the US and a variety of MENA (Middle East and North Africa) and APAC (Asia-Pacific Economic Cooperation) countries through STADA´s well established international sales and distribution network. STADA will also assist and advice Xbrane in the development of Xlucane through the process of aquiring EMA and FDA authorizations. STADA will bring its excellent international sales structures and comprehensive experience in the above mentioned markets.

Worldwide, STADA is one of the five leading companies in the generics industry and is represented in more than 30 countries with approximately 50 subsidiaries. So, Xbrane’s deal with one of the five leading companies in the generics industry is a big deal

STADA´s stated business strategy
 • Comprehensive generics portfolio including selected biosimilars from high-profile partners
 • Attractive margin branded products
 • Strong product development and well-filled pipeline
 • International sales network

The following statement from STADA on its agreement with Apotex, the largest Canadian-owned pharmaceutical company, is illustrating the significance and purpose of Xbrane’s deal with STADA.

“With Grastofil, we are consequently following our strategy of selectively in-licensing biosimilars from high-profile partners,” says Dr. Michael Mack, Vice President of Biotechnology at STADA. “The agreement with Apotex puts us in the position to expand our portfolio with a high-quality biosimilar at very favorable conditions. STADA brings its excellent international sales structures and comprehensive experience in the European market to the cooperation, which both partners will benefit from.”

“The deal will contribute significant funding and expertise […] and will help to accelerate the development of our pipeline of biosimilars”

Anders Tullgren, Chairman of the Board of Directors at Xbrane
“The co-development deal with STADA is a significant achievement and opportunity for Xbrane which confirms Xbrane’s unique capabilities and competencies in biosimilar development. The deal will contribute significant funding and expertise for the development and commercialization of Xlucane and will help to accelerate the development of our pipeline of biosimilars as well as the transformation of Xbrane into a major player in the fast-growing global biosimilars market.”
STADA CEO Dr. Claudio Albrecht
“The collaboration with Xbrane, with its team of very experienced development experts, is a great opportunity for STADA to accelerate the expansion of our biosimilar portfolio and to strengthen our market position in this segment.”

Take note of these words by Anders Tullgren, Chairman of the Board of Directors at Xbrane, in the press release on the deal with STADA.

“The deal will contribute significant funding and expertise […] and will help to accelerate the development of our pipeline of biosimilars”

This is stated under the headline “The road ahead”. I believe this is a strong indication that STADA and Xbrane will not only work together on Xlucane, but also for developing other drug candidates in Xbrane´s portfolio. I can not see any other reason for Anders Tullgren to make such a statement. So, the deal with STADA is definitely a major step for Xbrane. It will be interesting to follow exactly how this partnership will develop and what it will mean for Xbrane´s other lead drug candidates.

About STADA

STADA Arzneimittel AG is a publicly-listed company with headquarters in Bad Vilbel, Germany. STADA consistently focuses on a multi-pillar strategy of generics and branded products (OTC) with an increasingly international market orientation. The Group is the only independent generics producer in Germany. Worldwide, STADA is one of the five leading companies in the generics industry and is represented in more than 30 countries with approximately 50 subsidiaries. Branded products such as Mobilat, Grippostad and Ladival are among the highest selling in their product category in Germany. In financial year 2012, STADA achieved Group sales of Euro 1,837.5 million, adjusted earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) of Euro 367.5 million and adjusted net income of Euro 147.9 million. As of December 31, 2012, STADA employed 7,761 people worldwide.

“More focused and aggressive”

At a press conference on March 8, 2018 STADA CEO Dr. Claudio Albrecht presented his vision for STADA and the company’s new strategy. In this interview he discusses the three pillars of STADA’s business model, future markets and how STADA can become a learning company.

https://www.stada.com/press/press-releases/detail-view/news/detail/News/more-focused-and-aggressive.html

History of STADA – Highly attractive company

Acquisition by Bain Capital & Cinven

In late 2016 – through to 2017 – the company was approached by a number of potential acquiriers. In February 2017, Boston private equity outfit Advent International made the first public and binding bid for the drugmaker, with a €58 per share in cash ($3.7 billion in total), in addition to a 2016 dividend payment. In March 2017, it emerged that a number of other suitors had come to the fore; CVC Capital Partners – who helped the company dodge pressure from an activist investor in 2016 in tandem with either China’s Fosun Pharmaceuticals or Shanghai Pharmaceuticals Holding. It also emerged that Mylan and big pharma Merck & Co had been working with Credit Suisse on formulating a potential offer. In April 2017, it was reported that Bain Capital and Cinven tabled a bid valuing the company at about €5.3 billion (£4.5 billion). The private equity consortium offered €65.28 a share and a dividend of €0.72 per STADA share. On June 27, 2017, Reuters reported that the Bain-Cinven bid to acquire the company had failed after only gaining 65.52% of shares. This was below the 67.5% minimum threshold needed to secure the acquisition.

But in August 2017 Bain Capital and Cinven finally acquired Stada Arzneimittel. It was described as “Europe’s largest buyout in four years.”

STADA on the acquisition

On July 27, 2017 the board of German drug-maker Stada has recommended its shareholders accept a renewed takeover offer from Bain Capital and Cinven, paving the way for Europe’s largest private equity buyout in four years.

The executive board has reached the conclusion that the current offer appropriately reflects both the enterprise value and the growth potential of Stada.

Bain Capital and Cinven are two financially strong partners with extensive industry expertise who have committed themselves to our strategy and with whom the growth and profitability of Stada will be driven significantly forward in the coming years.

Bain Capital on the acqusition

Bain Capital said they will work on strengthening the company’s existing operations and its position as a global player. Stada is expected to grow organically but also through acquiring complementing business, they added.

Cinven on the acquisition

Supraj Rajagopalan and Bruno Schick, Partners at Cinven, said: “Following the successful closing of the transaction, we look forward to strengthening further STADA’s existing operations as well as growing the Company’s position as a global pharmaceutical business. Bain Capital and Cinven are committed to adding significant value to STADA including investment in organic growth and expansion through acquisitions. Building on STADA’s highly qualified employees, strong brands and market opportunities, we look forward to initiating the next phase of the Company’s development.”

Executive history

The acquisition by Bain Capital and Cinven has entailed an even more successful path for STADA. Among other things, a plan for the future leadership of STADA was early announced. Claudio Albrecht became CEO in September 2017, shortly after the company’s acquisition by Bain Capital and it was also announced that the head of Sandoz North America, Peter Goldschmidt, will succeed Albrecht as CEO in September 2018, while Albrecht will remain with the company in a non-executive position. This is a prestigious recruitment since Sandoz is a subsidiary of Novartis and specializing in generic and biosimilars. Novartis is one of the largest pharmaceutical companies by both market capitalization and sales. Novartis and Genentech has signed an agreement under which the former has gained an exclusive license to develop and commercialize Lucentis. Xlucane is a biosimilar to the Lucentis.

About Bain Capital

Bain Capital Private Equity’s primary objective is to be the partner of choice for great companies as they grow. Our team works with companies to achieve their full potential, and our track record has included many successful start-ups, turnarounds and carve-outs from larger corporate partners.

We help companies improve their competitive position by expanding into new products and markets, growing productivity and strengthening their operations. Ultimately, we believe our growth-oriented model results in stronger companies that employ the best people, are socially responsible, and deliver strong returns over the long-term.

Building and Growing Great Companies

Bain Capital Private Equity pioneered the value-added approach to private equity investing. We were among the first private equity firms to establish a dedicated global portfolio group staffed with operating and strategy professionals who partner with management teams. Our portfolio group, in conjunction with our investment professionals – most of whom come from strategic consulting backgrounds, form a collaborative team that enables us to create lasting impact for our portfolio companies and helps them reach their full potential.

Current and former portfolio companies managed by Bain Capital Private Equity.

https://www.baincapitalprivateequity.com/portfolio/current-and-former-portfolio-companies