Category Archives: Inhalation Sciences

Inhalation Sciences – Produktionsavtal, Order och Forskningsrapport från BigPharma

Viktiga nyheter har presenterats sedan min förra post om Inhalation Sciences. Jag bedömer att de är så pass centrala att en uppföljning nu är på plats. Jag vill också på detta sätt bidra till att fler potentiella investerare kan få upp ögonen för detta bolag, som jag tror mycket på. Det är fortfarande ett relativt oupptäckt bolag för de allra flesta och jag hoppas kunna bidra till att detta starka svenska bolag blir mer tillgängligt för allmänheten. Men det är oerhört viktigt att du läser min disclaimer i slutet av texten. Detta för att du ska känna dig trygg i ditt beslut, oavsett om det blir att du investerar i bolaget eller inte.

Sammanfattning av Inhalation Sciences

 • Inhalation Sciences utvecklar och säljer laboratorieinstrument för forskning inom inhalation och för mätning av hur partiklar i inandningsluft påverkar vår hälsa.
 • Bolagets huvudprodukt, PreciseInhale har sålts och installerats hos 8 ledande företag och akademiska aktörer, bland annat Astra Zeneca och Chiesi. ISAB står inför en fas av ökad försäljning.
 • Bolaget har en bevisad produkt och affärsmodell (Proof of concept) med intäkter från pilotkunder och Key Opinion Leaders om totalt cirka 25 MSEK under de senaste tre åren.
 • Bolagets grundare Per Gerde är doktor och docent vid Karolinska Institutet. Per verkar internationellt som forskare inom inhalation och aerosolgenerering och är ofta inbjuden som talare vid internationella evenemang.
 • VD Fredrik Sjövall har mer än tio års erfarenhet som VD för bioteknikföretag och är även styrelseordförande i Hemcheck Sweden AB (publ) som är noterat på First North.
 • Koncernen erbjuder två separata CE-märkta produkter, PreciseInhale® (huvudprodukt) och LaminarPace™ som tagits fram i nära samarbete med branschledande företag och institut, bland annat GSK, Astra Zeneca och Karolinska Institutet.
 • PreciseInhale® säljs i dagsläget för pre-klinisk forskning men kommer att utvecklas för klinisk forskning och för att integreras som OEM-modul i andra produkter (dvs. kopplas samman med redan befintliga produkter och tekniker tillhörande andra företag eller institut).
 • Bland befintliga kunder finns
  • Chiesi farmaceutici (Italiens ledande läkemedelsbolag inom inhalation)
  • Dow Chemicals (en av världens största kemikoncerner)
  • King’s College (ett mycket välrenommerat universitet i London)
  • Fraunhofer (ett världsledande institut inom miljömedicin)
 • LaminarPace™ kommersialiseras genom dotterbolaget Ziccum AB. Inhalation Sciences avser att dela ut aktierna i Ziccum AB till sina aktieägare genom en s.k. spin-out, en särnotering, alternativt hitta en industriell köpare av bolagets aktier.
 • Utöver produktförsäljning bedriver Inhalation Sciences även kontraktsforskning inom Inhalation. Förutom det kommersiella värdet av forskningsuppdragen bidrar kontraktsforskningen till vidareutveckling av bolagets produkter och utgör en viktig kanal för att etablera kontakt med nya kunder.
 • Inhalation Sciences har 6 patentfamiljer, inklusive flera beviljade patent i EU, USA, Japan och Kina.
 • Genom den planerade kapitalanskaffningen kan Bolaget accelerera försäljningstakten och möjliggöra utveckling av ytterligare funktionalitet, t.ex. validering av PreciseInhale® för klinisk användning.

Vidare läsning

Analyser

https://robertveritas.wordpress.com/2017/10/02/kort-analys-preciseinhale/

https://www.redeye.se/arena/posts/inhalation-sciences-valet-naer-det-aer-dags-att-graeva-guld-paa-riktigt

https://www.redeye.se/arena/posts/inhalation-en-dold-ipo

Allmän information

http://news.cision.com/inhalation-sciences/r/inhalation-sciences-newsletter–the-latest-medical-and-business-news-from-inhalation-sciences,c2364205?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Prospektet

http://www.inhalation.se/investerare/ipo-2017/

http://www.inhalation.se/wp-content/uploads/2017/04/inhalation-noteringsmemorandum-2017-web.pdf

Marknadspotential

https://www.youtube.com/watch?v=dDYyu2gUM6U

Introduktion

https://www.youtube.com/watch?v=b6taVFYoJD0&t=18s

Kunder

https://www.youtube.com/watch?v=MDFxy_rJ4PY

Produktionsavtal tecknat

Den 5 oktober 2017 meddelade bolaget följande. Inhalation Sciences (ISAB) och AQ M-Tech i Uppsala har ingått ett avtal om produktion av ISABs produkter.

Avtalet är ett viktigt steg i ISABs kommersialiseringsprocess och skapar goda förutsättningar för att möta en ökad efterfrågan av bolagets produkter.

AQ M-Tech AB är en del av AQ Group AB. AQ M-Tech är ett företag som specialiserat sig på utveckling, konstruktion och tillverkning av kundanpassade tekniklösningar och produkter. Bolaget är ett medtech bolag inom AQ gruppen som specialiserat sig på medicintekniska produkter och dess krav.

Om AQ Group

AQ Group har sedan starten 1994 visat en stadig snabb tillväxt med god lönsamhet. Koncernen har totalt 5200 anställda, varav ca 75% i tillväxtländer utanför Sverige. Årsomsättningen uppgick 2016 till 3,3 miljarder SEK. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad och har AAA, högsta kreditvärdighet sedan 1999 och har därmed erhållit AAA Gulddiplom.

http://aqg.se/sv/aq-group/om-aq-group

Dotterbolaget AQ M-Tech AB

AQ M-techs affärsidé är att utveckla, tillverka och montera komponenter och system till krävande industrikunder. Att med vårt åtagande för total Kvalitet göra våra kunder till långsiktiga samarbetspartners.

Antal anställda: 45st
Omsättning: 80 MSEK

Exempel på kunder är: GE Healthcare, Fresenius Kabi, TermoFisher, Pall Corporation, Merck Serono, Biogen Idec, CSL, GEA Diessel, Novartis, Novo Nordisk.

http://aqg.se/sv/aqm-tech/aq-m-tech

ISAB VD Fredrik Sjövall: ”AQ M-Tech har varit delaktiga i produktionen av delar av våra produkter under en längre tid och vi har redan en mycket bra relation. Att utöka AQ M-Techs åtagande är ett viktigt steg i vårt arbete för ökad kommersialiseringstakt av PreciseInhale och förväntas leda till lägre produktionskostnad och ökade bruttomarginaler. AQ M-Tech besitter alla de kvalitéer som vi önskar av en produktionspartner och de har djup kompetens inom såväl mekanik, elektronik och avancerad montering.”

AQ M-Techs VD Tobias Hammar: ”Vi är mycket stolta och glada över att ISAB valt oss som leverantör av deras produkter. ISABs produkter stämmer väl in i AQ M-Techs strategi att vara en produktionspartner inom avancerade medtech produkter.”

http://www.inhalation.se/investerare/pressmeddelanden/?pressreleaseId=2690840

Order från AstraZeneca värd 3,2 MSEK

Denna order var känd redan när jag skrev min första text om bolaget. Men den är värd att upprepas eftersom den sätter den presenterade forskningsrapporten i sitt rätta sammanhang.

Den 27 september meddelades att Inhalation Sciences får order från AstraZeneca värd 3,2 miljoner kronor på ett komplett PreciseInhale system inkluderande plattformens samtliga moduler från AstraZeneca.

“Detta är självklart en genombrottsorder för oss och vi är mycket glada över att nu kunna fördjupa vårt samarbete med AstraZeneca. Vi har fortfarande bara sett början av vad PreciseInhale kan bidra med inom läkemedelsindustrin och jag är övertygad om att detta kommer att öka intresset för våra produkter på den globala arenan”, kommenterar Fredrik Sjövall, vd i Inhalation Sciencies.

https://www.aktiespararna.se/nyheter/inhalation-sciences-far-order-fran-astrazeneca-vard-32-miljoner-kronor

AstraZeneca presenterar en forskningsrapport på Association of Inhalation Toxicologists-konferensen i Köpenhamn: “PreciseInhale minskar risken vid utveckling av inhalerade läkemedel”

Den 26 oktober 2017 presenterar AstraZeneca sin forskningsrapport om Inhalation Sciences produkt PreciseInhale. Presentationen skedde på Association of Inhalation Toxicologists konferens i Köpenhamn. Temat för konferensen var “Looking into the lung: evaluating toxicity of inhaled therapeutics” .

https://www.aitoxicology.org/

Rapporten visar att PreciseInhale kan minska risken och påskynda läkemedelsutveckling: ”dosnivånivåer kan väljas med tillförsikt innan start av toxikologistudier, vilket minskar riskerna… förknippade med denna klass av läkemedel.”

Enligt rapporten levererade Inhalation Sciences labinstrument PreciseInhale resultat som gör det säkrare och snabbare för forskare att välja vilka läkemedelskandidater som ska fortsätta utvecklas: “Med hjälp av dessa data kan dosnivåer väljas med tillförsikt innan man går in i toxikologistudier, vilket minskar risken för toleransbegränsningar som är förknippade med denna klass av läkemedel.”

Rapporten konkluderar: “det visades att PreciseInhale var tillräckligt exakt för att utföra denna undersökning och erbjuder en unik möjlighet att ytterligare utforska inhalerad dosering … och avlägsnar en del av den möjliga variationen hos andra exponeringssystem.”

Resultaten presenteras i poster med titeln ”Inhaled particle size evaluation on PK profile using the PreciseInhale.”

ISAB:s grundare och forskningschef Per Gerde, uppfinnare av PreciseInhale: ”Vi är stolta över att Astra Zeneca har uppnått så positiva resultat. Detta är ett tydligt bevis på att precisionen och konsistensen hos de data som PreciseInhale levererar kan spara tid och minska kostnader och risker för läkemedelsindustrin vid utveckling av inhalerade läkemedel.

Enligt rapporten levererade PreciseInhale resultat som gör det säkrare och snabbare för forskare att välja vilka läkemedelskandidater som ska fortsätta utvecklas, uppger bolaget.

http://www.inhalation.se/investerare/pressmeddelanden/?pressreleaseId=2711689

https://www.avanza.se/placera/telegram/2017/10/26/inhalation-sciences-astrazeneca-rapport-visar-att-inhalation-sciences-labinstrument-preciseinhale-minskar-risken.html

Ett exempel på vad samarbete med AstraZeneca kan leda till

http://www.fiercebiotech.com/biotech/astrazeneca-helps-adct-to-200m-mega-round-to-push-anti-cancer-adcs-to-pivotal-data?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Ziccum

Spun out from ISAB in September 2017, Ziccum’s drug formulation technology air-dries drugs and vaccines into potent dry powders. It earned the interest of pharma developers looking to move beyond liquid vaccines, during the World Vaccine Congress, Barcelona October 10-12.

They’re fragile, delicate and difficult to transport—yet 80% of the world’s vaccines are still liquid solutions. As well as requiring costly global cold storage, they present challenges to drug developers too. Ziccum technology interested several pharma companies innovating in vaccines in Barcelona.

Ziccum AB CEO Göran Conradson: “Big pharma vaccine developers are well aware of the drawbacks of liquids and the advantages of dry powders,” he says. “Furthermore, there’s a lot of innovation in transdermal administration, via dry patches, for example, that’s come a long way. Because our technology dries substances at room temperature, so the active ingredient stays active, global big pharma companies developing vaccine treatments to be administered worldwide were interested in the logistics, storage and development benefits.”

 Ziccum AB’s standalone activities are gaining pace. This month Ziccum launched a new website – http://ziccum.com/ – and is carrying out a series of strategic meetings throughout autumn 2017 with developers and logistics companies. “Pharma companies see a strong, immediate benefit,” says Conradson.”

http://www.inhalation.se/en/ziccum-wins-big-pharma-interest-at-world-vaccine-congress-barcelona/

Affärsmodell, målsättning och milstolpar

Målsättning

Inhalation Sciences målsättning är att nå en ledande position som instrumentutvecklare och systemleverantör för inhalationsexperiment inom såväl miljörelaterad som läkemedelsrelaterad forskning och utveckling.

Milstolpar

 • Q4 2017

Ett tillverkningsavtal avseende uppskalning av PreciseInhale® har ingåtts, innebärande att antalet PreciseInhale® som tillverkas i varje serie kan ökas från nuvarande nivå om 1 system per serie till 5-10 system per serie.

 • Q4 2017

De första distributörs/samarbetsavtalen har ingåtts avseende PreciseInhale®

 • Q1 2018

Sammanlagt 10 PreciseInhale har sålts och levererats till kund sedan systemet introducerades på marknaden år 2014

 • Q3 2018

Ziccum AB har sålt minst ett LaminarPace™ samt finansierats för fortsatt drift i egen regi

 • Q1 2020

Bolaget är kassaflödespositivt på helårsbasis

 

Disclaimer

Jag vill klargöra att detta är ett inlägg byggt på information kring det nämnda bolaget och mina egna teorier och funderingar. Allt som presenteras i detta blogginlägg ska därför ses som mina egna åsikter. Jag räknar aldrig i mina publicerade analyser eller inlägg eftersom jag tycker att var och en borde göra detta själva och bilda sig en egen uppfattning. Jag vill understryka att inlägget är samlad information och mina teorier om vad som kan komma att hända i framtiden. Jag äger själv aktier i bolaget. Detta ska inte ses som råd. Du har själv ansvar för dina investeringar och att göra din egen analys innan du investerar. Jag får aldrig betalt för att skriva någonting på bloggen. Alla tankar och åsikter är mina egna.

 

Inhalation Sciences och PreciseInhale

​PreciseInhale och dess tillämpningsområden

*PreciseInhale möjliggör en snabbare och mer kostnadseffektiv utveckling av nya inhalationsläkemedel för lungrelaterade folksjukdomar som astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

Vissa läkemedel ska inhaleras, vilket betyder att man andas in dem genom munnen. De inhaleras med hjälp av speciella hjälpmedel, så kallade inhalatorer. När man andas in läkemedel har det verksamma ämnet effekt direkt i luftrören och lungorna. Läkemedlen används bland annat mot astma och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom.
https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Medicin-som-man-andas-in-genom-munnen/

Sjukdomar i andningsvägarna är en stor börda, både för patienter och för samhället. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är för närvarande den fjärde största orsaken till dödsfall globalt sett, och uppskattningsvis 300 miljoner människor lider av astma.

*PreciseInhale möjliggör utveckling av inhalationsläkemedel inom många fler terapiområden, t.ex. migrän, impotents, diabetes och influensa.

*Ett stort tillämpningsområde är även miljöforskning där PreciseInhale t.ex. används för att under kontrollerade former simulera hur olika dammtyper, nano-partiklar eller nya materialtyper påverkar våra lungor.


Så enkelt uttryckt är…

*PreciseInhale är det bästa laboratoriesystemet för att i laboratoriemiljö (d.v.s. inte test på människor) visa ett inhalationsläkemedels effekt på en sjukdom. PreciseInhale visar var i lungan läkemedlet hamnar, hur snabbt det löser sig och hur säkert det är. Alla dessa faktorer är nödvändiga och avgörande för forskare som tar fram nya läkemedel. Forskarna vill såklart veta detta så tidigt som möjligt – d.v.s. redan i laboratoriemiljö. Inte först efter flera år av utveckling och enorma investeringskostnader. Detta för att inte riskera att ha lagt ut 3 miljarder dollar (ja, det är genomsnittskostnaden för framtagandet av ett nytt läkemedel) på ett läkemedel som visar sig inte hålla måttet. Och risken för det är stor. Bara 1 av 10 läkemedel i utveckling hamnar på apotekens hyllor.

*PreciseInhale är också det bästa laboratoriesystemet för att visa hur olika luftburna partiklar påverkar våra kroppar.


CE-märkt


*PreciseInhale är CE märkt för pre-klinisk användning och används idag av världsledande aktörer inom såväl läkemedelsutveckling som miljörelaterad forskning.
Att en produkt är CE-märkt betyder att en tillverkare eller importör intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

Inhalation Sciences strategi

Strategin är att initialt satsa på KOL. Lite lustig förkortning i sammanhanget, men i detta avseende menar jag Key Opinion Leaders = Highly respected medical experts within their domain, by which their thoughts and actions have a greater (asymmetric) effect on their peers with regards to adopting a new idea, product or service. In other words, Key Opinion Leaders have an impact on the diffusion of innovation”.
http://www.pharmawisdom.com/Key-Opinion-Leaders-in-Pharmag.html
Strategin bygger på att sälja in produkten till de viktigaste och mest inflytelserika inom branscherna. När övriga aktörer ser att KOL använder produkten kommer de att vilja ha den. Enkelt uttryckt. Detta är en beprövad och väldigt framgångsrik strategi. Framför allt är det en strategi som alla företag önskar att de kunde realisera. Psykologin i det hela är ju självklar och lätt att förstå för alla. Här har Inhalation Sciences fått en fantastisk start och med den framgångsrika och patenterade tekniken är det min bedömning att resan bara börjat för Inhalation Sciences.

Denna bedömning styrks av den vetenskapliga artikeln som publicerats i välrenommerade Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, som visar att PreciseInhale levererar resultat med bättre precision än alternativa tekniker. Här är studien som ligger till grund för artikeln:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/articles/28768120/

Kunder

Tittar man på Inhalation Sciences kunder får man konstatera att de lyckats rätt bra med att sälja in PreciseInhale till Key Opinion Leaders. Bara att läsa på om dessa så förstår ni. Den senaste KOL är ingen mindre än AstraZeneca.

Slutsats

Inhalation Sciences laboratoriesystem PreciseInhale är det bästa på marknaden.

Bolaget har lyckats knyta till sig Key Opinion Leaders som kunder.

PreciseInhale kan användas oerhört tidigt i utvecklingen av nya läkemedel och spårar därför oerhörda summor.

I en publicerad vetenskaplig artikel visar Chiesi Farmaceutici S.p.A. att PreciseInhale levererar resultat med bättre precision än alternativa tekniker. Artikeln som är publicerad i Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, visar hur PreciseInhale generar kritiska farmakokinetiska data i tidig preklinisk utvecklingsfas.

Möjligheterna till en fortsatt bra utveckling av företaget och försäljning av produkterna förefaller enligt mig vara väldigt stora. På samma sätt tror jag därför på en fortsatt positiv utveckling för aktiekursen.