Category Archives: hemCheck

hemCheck: Free Float & Uppköpsmöjligheter

Del 1 – Free Float Shares i hemCheck

Det har skrivits och spekulerats en del på olika forum (placera, redeye m.fl.) om två saker som jag nu följer upp.

 • att väldigt många av hemChecks aktier är låsta (inte köpbara)
 • att större industriella aktörer redan börjat visa intresse för bolaget

Fakta om hemChecks aktier – så här såg det ut inför noteringen

Informationen nedan är hämtad från hemChecks prospekt inför noteringen på First North.

 • Bolagets fyra största aktieägare äger cirka 72,1 procent av aktierna i Bolaget. Om dessa, inom ramen för lock-up-avtal, bestämmer sig för att avyttra sitt innehav i marknaden, eller om marknaden skulle uppfatta att en sådan avyttring kan komma att bli aktuell, kan det komma att påverka aktiekursen negativt (s. 12).

snip_20171009121522

 • Stockholm Karlstad Invest AB, Mathias Karlsson, Olcon Engineering AB, Almi Invest Norra Mellansverige AB, Annelie Brolinson, och Axelero AB tecknat så kallade lock-up-avtal som innebär att de förbinder sig, med vissa undantag såsom via avyttring utanför marknaden efter godkännande från Corpura, att inte avyttra någon del av sina respektive aktieinnehav i Bolaget under de närmaste tolv månaderna, räknat från första handelsdag på First North. Corpura har möjlighet att ge undantag från lock-up-åtagandena (s. 14).
 • Fredrik Sjövall, Hjalmar Didrikson, Måns Alfvén och Annelie Brolinson har förbundit sig, med vissa undantag såsom via avyttring utanför marknaden efter godkännande från Corpura, att inte avyttra någon del av sina respektive aktieinnehav i Bolaget under de närmaste tolv månaderna, räknat från första handelsdag på First North. Corpura har möjlighet att ge undantag från lock-up-åtagandena. Härutöver föreligger inga begränsningar för personer i styrelsen eller ledande befattningshavare att avyttra sina aktier i Bolaget (s. 54).
 • Efter genomförd IPO har det skett en ökning av antalet aktier i bolaget. Då ser den senaste publicerade ägarbilden ut så här:

Ägarlista 30 juni 2017

Slutsats

Ja, de flesta av aktierna i hemCheck var vid noteringen låsta till bolagets största aktieägare. Efter noteringen kan vi konstatera att det fortfarande rör sig om ett stort antal aktier som är låsta. Det rör sig alltså om cirka 60 % av aktierna. Vi kan också konstatera att det finns lock-up-avtal som kan hålla majoriteten av dessa låsta till mars 2018. 

Varför kan det vara av intresse att så många aktier i hemCheck är låsta?

Jag tror att det kan innebära att när lock-up tiden löpt ut, dvs i mars 2018, kommer det att finnas stora industriella aktörer som vill in i hemCheck (förutsatt att det går fortsatt bra för bolaget såklart). Detta kan naturligtvis ske på olika sätt. Over-The-Counter (OTC) där den nya aktören kommer överens om ett pris och genomför transaktionen OTC. Skulle detta köp inte OTC så kommer det sannolikt att leda till en relativt stor uppgång av aktiekursen eftersom både handeln och efterfrågan kommer öka. Jag tror att en sådan transaktion skulle trycka upp kursen en hel del, vilket är normalt när en stor industriell aktör gör stora köp av aktier. Ofta passar dessa stora aktörer på att få volym i första hand i samband med en kapitalanskaffning såsom en riktad emission. Därefter ökar typiskt sett dessa aktörer sitt innehav över börsen.

Det är ju också så att när större aktörer går in så börjar man först plocka åt sig volym och sedan nästan alltid ökar över börsen.

Del 2 – uppköp?

hemChecks enda konkurrent – hur gick det och kan man dra några paralleller?

Jag tyckte att informationen i mitt första blogginlägg om hemCheck var väldigt tunt gällande konkurrenterna. Inom bioteknikbranschen kan man ofta dra viktiga lärdomar och göra bedömningar av det egna bolagets framtid och framgång genom att studera hur det har fått för konkurrenterna. Det är väl snarare hyfsat allmängiltigt när det kommer till aktier.

Hur gick det hemChecks enda konkurrent HemoCue?

I hemChecks prospekt anges följande:

”Den produkt på marknaden som ligger närmast HELGE™ är HemoCue® Plasma/Low Hb. HemoCues® produkt är dock inte optimerad för att användas inom samma låga, men kliniskt relevanta, mätintervall som HELGE™ och nämnda system kräver att blodprovet centrifugeras innan mätningen sker för att få bort blodkropparna och därigenom kunna mäta på plasma. HemoCues® produkt kräver också kringutrustning och tar betydligt mer tid i anspråk än HELGE™.” (s. 33).

Läs mer om HemoCues Plasma/Low HB här. Läs mer om Helge här. Jag tänker inte göra någon analys av HemoCue utan nöjer mig med att HemoCues system kräver fler moment och kringutrustning och tar helt enkelt längre tid. hemChecks produktkoncept har också konkurrensfördelen att ha omgående patientnära detektion av hemolys, vilket gör bolaget unikt.

HemoCue förvärvas första gången av Quest Diagnostics för 3 miljarder SEK

2007 såldes EQT-ägda HemoCue till Quest Diagnostics för närmare 3 miljarder SEK.

Quest diagnostics

Koppling till hemCheck?

Hjalmar Didrikson är grundare och styrelseledamot i hemCheck. 2006-2010 arbetade han som Senior Director / Investment Professional på EQT. Det som är relevant för hemCheck är att det nämns på olika forum och på redeye att Hjalmar Didrikson var den som drev igenom den lyckade försäljningen. Det finns mycket att läsa om Hjalmar Didrikson och hans track record är imponerande och hans investeringsfilosofi att köpa upp bolag i utvecklingsfas och utveckla det, för att sedan sälja vidare med vinst. hemCheck passar bra in i denna filosofi, enligt min bedömning.

EQT.png

HemoCue förvärvas en andra gång – nu av Radiometer som ägs av Danaher

HemoCue såldes sedan en andra gång. Denna gång var det Radiometer, som ägs av Danaher.

Priset: 300 miljoner USD.

Radiometer och Danaher

Mina funderingar och spekulationer

Det hela kan väldigt förenklat uttryckas så här.

HemoCue hade en liknande produkt med den viktiga skillnaden att den förefaller vara sämre på så sätt att den kräver förbehandling av blodprovet (genom centrifugering), kräver kringutrustning och tar betydligt mer tid i anspråk. Helge används i samband med blodprovtagningen/omedelbart efter.

HemoCue har blivit uppköpta vid två tillfällen av stora globala aktörer, för stora summor.

Hjalmar Didrikson är en investerare av rang och har kopplingar till båda bolagen. Han var inblandad i försäljningen av HemoCue som kostade 3 miljarder SEK. Hjalmar Didrikson är medgrundare till hemCheck och förste investerare i bolaget. Han är också medgrundare till investmentbolaget Alfvén & Didrikson där han beskrivs bland annat som ”with a background from UBS and EQT, he is now crazy about A&D and its investee companies.” A & D står för Aquisition and Divestiture/Förvärv och avyttring. Det är ganska rimligt att fundera kring om han inte har liknande planer för hemCheck.

Det är välkänt att stora företag inom healtcare-sektorn har som uttalad strategi för tillväxt att bland annat förvärva mindre bolag. Sverige är i dessa sammanhang särskilt attraktivt, vilket framgår av bland annat denna artikel.

HemoCue är en så nära konkurrent till hemCheck man kan komma. Så om jag får lov att spekulera (vilket jag tycker mig få eftersom det är min egen blogg) så skulle jag nog säga att möjligheten att hemCheck kan bli föremål för förvärv av en större aktör inte alls är långsökt. Jag har nämnt Danaher här.

SHL Group AB – kandidat till att förvärva hemCheck?

Anledningen till att jag bestämde mig för att följa upp antalet tillgängliga resp. låsta aktier är följande. Jag har läst in mig en del på SHL Group som alltså äger 4,6 % av hemCheck.

Varför väljer SHL Group AB att gå in i hemCheck?

Så här funderar jag. Varför väljer SHL Group AB överhuvudtaget att gå in i hemCheck med enbart 4.6 % av bolagets aktier?

Jag kan inte föreställa mig att SHL Group AB investerade i hemCheck för att göra en bra aktieaffär – dvs teckna aktier billigt och sälja dyrt när tillfälle ges. De är helt enkelt för stora för det och är inte en del av deras affärsstrategi. SHL Group AB är inte heller ett investmentbolag. Jag kan inte heller tänka mig att SHL Group AB går in i bolaget för att visa solidaritet med hemCheck för att man är bekant med och har gjort affärer med bolaget.

Jag skulle tro att SHL Group AB har gått in i hemCheck av någon/några av dessa anledningar.

 • SHL Group AB tänker sig ett kommande djupare samarbete med hemCheck vad gäller tillverkningen och distributionen av produktkonceptet Helge.
 • Ett annat scenario, som jag tror mer på, är att SHL Group har större planer än så. Jag tror att SHL Group AB mycket väl kan vara intresserade av att förvärva hemCheck. SHL Group AB är ett världsledande globalt bolag som designar, utvecklar och tillverkar sina egna produkter och system och har 80 % av världens 25 största läkemedels- och bioteknikföretag som kunder. Jag har oerhört svårt att se att en sådan aktör skulle gå in ett bolag som hemCheck om man inte hade stora planer.
 • Dessutom kan jag också spekulera kring anledningen till att SHL Group AB endast tecknade för motsvarande 4.6 % av aktierna (3 miljoner kronor). Kan det vara så att SHL Group ville teckna för betydligt mer initialt men att det av någon anledning inte var möjligt vid tidpunkten? Eller att det inte var strategiskt lämpligt varken för hemCheck eller för SHL Group AB vid tidpunkten för teckningen? Här ska man komma ihåg att Per Björkman (Managing Director, SHL Group AB) uppgett att han känner flera i hemChecks ledning och har ”haft att göra med hemCheck innan de gick in i bolaget”. Det kan vara så att SHL Group kommer köpa på sig rätt rejält när lock-up-avtalen löper ut. Jag kan som sagt inte se varför ett sådant världsledande bolag med egen utveckling, tillverkning och försäljning och med 80 % av världens 25 största läkemedels- och bioteknikföretag som kunder skulle gå in i hemCheck om det inte vore för att de har stora planer.

Vad kan vi hitta i den information som hemCheck själva har publicerat?

Nedan följer två utdrag ur hemChecks årsrapport 2016 och ett utdrag ur prospektet.

”Försäljningen av hemChecks produkter kommer att ske direkt alternativt indirekt genom att ingå avtal med samarbetspartners och distributörer på lokal och regional nivå. Affärsmodellen baseras också på en kostnadseffektiv organisation och starka relationer med kontraktstillverkare och distributörer.” (s. 7).

”2018-2019 Under perioden genomförs förberedande arbete inför en introduktion på den internationella marknaden genom att identifiera distributörer och kommersiella partners. Under perioden är även målsättningen att introducera hemChecks produktkoncept på utvalda internationella marknader. Dessutom kommer produktionskapaciteten kontinuerligt att skalas upp” (s. 12).

”I framtiden skulle de aktörer som förser marknaden med provtagningsmaterial kunna bli konkurrenter till Bolaget, om de väljer att utveckla ett eget koncept för patientnära detektion av hemolys. Bolaget känner dock inte till att det finns några sådana utvecklingsprojekt” (s. 33).

Mina tankar om SHL Group AB

Utifrån de två första utdragen tycker jag att SHL Group AB passar väl in i den affärsvision som hemCheck presenterar i sin årsredovisning om försäljning, samarbetspartners, distributörer, starka relationer med kontrakterade tillverkare och kommersiella partners. Dessutom har SHL Group AB tillverkningsanläggningar även i USA och många av deras kunder är just amerikanska företag. Även om detta naturligtvis är ren spekulation så ser jag det som ett realistiskt scenario att med ett förvärv av hemCheck av SHL Group AB.

Becton Dickinson (BD) – kandidat till att förvärva hemCheck?

Gällande det tredje och sista stycket från hemChecks prospekt kan man först och främst konstatera att de aktörer som förser marknaden med provtagningsmaterial är Becton Dickinson (BD). Läs mer om bolaget i inforutan nedan. BD:s tillväxtstrategi är bland annat att göra strategiska förvärv och expandera företagets produktportfölj. Läs mer om deras förvärv genom att klicka på ”tillväxtstrategi”. BD har förvärvat flera mindre bolag där irländska GenCell är ett exempel på förvärv av mindre bolag med hög potential där man ser uppskalning och utveckling för bolaget framöver. Utifrån BD:s profil och affärsidé ser jag att även det är ett realistiskt scenario att man skulle kunna vara intresserade av ett förvärv av hemCheck, även om hemCheck skriver att BD skulle kunna välja att utveckla ett eget koncept.

BD

Generell information om förvärv

För generell information om hur ett förvärv/uppköp går till, olika motiv till uppköp och mycket mer intressant kan ni klicka här. Jag klipper dock in två stycken som kan vara relevanta i hemChecks fall.

 • Acquisitions are often made as part of a company’s growth strategy when it is more beneficial to take over an existing firm’s operations than it is to expanding on its own. Large companies eventually find it difficult to keep growing without losing efficiency. Whether because the company is becoming too bureaucratic or it runs into physical or logistical resource constraints, eventually its marginal productivity peaks. To find higher growth and new profits, the large firm may look for promising young companies to acquire and incorporate into its revenue stream.
 • If a new technology emerges that could increase productivity, a company may decide that it is most cost-efficient to purchase a competitor that already has the technology. Research and development may be too difficult or take too much time, so the company offers to buy the existing assets of a company that has already gone through that process.

Disclaimer

Jag vill förtydliga att detta är ett inlägg byggt på information kring de nämnda bolagen och mina egna teorier och funderingar. Allt som presenteras i detta blogginlägg ska därför ses som mina egna åsikter. Jag räknar aldrig i mina publicerade analyser eller inlägg eftersom jag tycker att var och en borde göra detta själva och bilda sig en egen uppfattning. Jag vill understryka att inlägget är samlad information och mina teorier om vad som kan komma att hända i framtiden. Jag äger själv aktier i hemCheck. Detta ska inte ses som råd. Du har själv ansvar för dina investeringar och att göra din egen analys innan du investerar. Jag får aldrig betalt för att skriva någonting på bloggen. Alla tankar och åsikter är mina egna.

hemCheck och kalium-blodprov

Låt mig inleda med en kort sammanfatrning av vad hemCheck gör.

Hemolys är alltså när röda blodkroppar går sönder i samband blodprovtagning inom sjukvården. När detta händer så kan man inte analysera blodprovet. hemCheck levererar lösningen på detta stora problem inom sjukvården globalt.

Jag har hittat en äldre artikel som belyser problemen med hemolys när man tar blodprov för att kontrollera mängden kalium i blodet. Av artikeln framgår bland annat följande.

Av alla rutinmässiga blodprov är mätning av Kalium en av de mest känsliga för effekten av hemolys. Hemolys i blodprovet gör att resultatet av blodprovet blir felaktigt.

Blodprover som lämnats för mätning av kalium avvisas ofta för analys eftersom de visar signifikanssignalen för hemolys.

https://acutecaretesting.org/en/journal-scans/correcting-potassium-concentration-of-hemolyzed-samples

Hur kommer hemCheck in i bilden?

Utifrån det som skrivits ovan kommer läkaren att antingen missa eller ställa en felaktig diagnos. Såvida man inte testar blidprovet för hemolys. Det är här hemCheck kommer in i bilden.

Som framgått av texten ovan kan vi konstatera att det är oerhört viktigt att blodprover som testar mängden kalium är oerhört viktigt för människors liv och hälsa. Det är ytterst avgörande att dessa prov visar ett korrekt resultat.

hemChecks produktkoncept Helge upptäcker hemolyserade blodprover på några sekunder direkt i samband med själva blodprovtagningen. Detta sker naturligtvis INNAN blodprovet sänds till laboratoriet. Hemolyserade blodprover kan därmed omedelbart tas om, tills ett korrekt prov erhålls och kan sändas till laboratoriet.

Vad säger då vår svenska sjukvård om vikten av blodprov som testar kaliumhalten? Och hur ofta tas sådana blodprov?

För att förstå omfattningen och vikten av kalium-blodprov tar vi en titt på vad kalium är, hur det påverkar kroppen och när testet tas.

Blodprov som visar halten kalium i blodet är ett av de allra vanligaste proven. Det finns flera anledningar till att provet tas. Det är särskilt vanligt att du får lämna provet om läkaren misstänker att du har någon njursjukdom eller att du behandlas med vissa blodtrycksläkemedel.

Kaliumprovet är känsligt. Det innebär att det är viktigt att provtagningen går till på rätt sätt och att provet hanteras på rätt sätt efter provtagningen. Om något har gått fel vid provtagningen eller om provet har hanterats fel kan du få ett högre kaliumvärde än vad du egentligen har.

Ett kaliumprov ingår bland de prover som ofta tas vid olika slags läkarundersökningar både vid akuta sjukdomar och om en behandling ska följas upp. Provet tas till exempel om läkaren misstänker att du har någon njursjukdom eller högt blodtryck.

Kaliumhalten i blodet kontrolleras också regelbundet om du använder vissa läkemedel. Framför allt gäller det läkemedel som används vid hjärtsjukdom eller högt blodtryck. En del sådana läkemedel kan sänka halten av kalium i blodet, medan andra kan höja den.

Ditt kaliumvärde mäts regelbundet om du behandlas på sjukhus och får vätska och salter direkt i blodet med dropp.

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Undersokningar/Kalium/

Avslutande kommentar

Min bedömning att hemCheck har alla möjligheter att bli globalt framgångsrika med sitt produktkoncept Helge.

Det tas cirka 1,5 miljarder blodprover årligen som är relevanta för hemCheck, det vill säga där blodanalysen påverkas av om blodet har hemolyserats.

Men låt oss inte bli giriga. Vi kan nöja oss med att hemCheck riktar in sig på akutmottagningar inom EU och USA, som enligt bolaget självt utgör hemChecks kärnmarknad. Där tas ca 65 miljoner blodprover årligen som är relevanta för Helge. Jag nöjer mig med detta. Nåväl, åtminstone initialt.

hemCheck – en introduktion

Här presenterar jag en övergripande introduktion till bolaget hemCheck. Ett intressant och spännande bolag som jag nyligen har investerat i.

Kommentar: På vissa ställen i texten är jag något raljerande över sjukvården. Detta ska dock läsas med glimten i ögat i kombination med en dos av allvar.

Vad är hemCheck?

Effektiv blodprovstagning

hemCheck utvecklar och kommersialiserar det unika produktkonceptet, Helge.

Helge används för att upptäcka (detektion) hemolys. Hemolys är helt enkelt när röda blodkroppar går sönder i samband blodprovtagning inom sjukvården. När detta händer så kan man inte analysera blodprovet.

Varför spelar hemolys någon roll?

Vi har förmodligen alla varit med om att det första sjukvården gör efter att ha träffat en läkare är att ta blodprov.  Nästan oavsett vad det är för besvär man säger sig lida av. Sedan får man sitta och vänta flera timmar i avvaktan på att laboratoriet ska analysera blodprovet. Det har också hänt att man snällt fått masa sig tillbaka in till provtagningen för ny provtagning eftersom det första tydligen inte gick att använda…

Det finns dock en anledning till att sjukvården inte gör något innan man har ett resultat från blodprovet. Faktum är att en stor del av alla medicinska beslut som tas inom sjukvården grundar sig på dessa laboratorieanalyser av våra blodprover.  Felaktiga eller uteblivna provsvar kan leda till felaktiga medicinska beslut med stora konsekvenser för patienter och i värsta fall stort lidande eller död. Detta leder självklart till sämre vård, risker för patienter och höga kostnader för sjukvården.

Är då hemolys vanligt förekommande?

Varje år uteblir cirka 45 miljoner provsvar globalt på grund av hemolys.

Hur bidrar hemChecks produktkoncept Helge till att göra sjukvården för oss patienter bättre?

Den vanligaste orsaken till att provsvar från blodtagning inte kan ges till läkare runt om i världen är att det har hemolyserats. Detta leder till förseningar på mellan 30-60 minuter – tid som kan vara helt avgörande för din hälsa.

I dagsläget upptäcks inte hemolys förrän blodprovet är på laboratoriet. Detta leder till förseningar av olika slag. Bara att du får sitta och vänta i det mysiga väntrummet längre kan man tycka är illa nog. Men det medför att läkaren inte kan ställa rätt diagnos i ett tidigt läge. Vi kan alltså få en försening i att ställa korrekt diagnos. Och att ställa en diagnos inte bara korrekt utan också snabbt kan vara avgörande för vår hälsa.

Vi vet ju också att stora neddragningar har gjorts inom vården sedan en längre tid tillbaka och personalen, inklusive läkarna, är pressade att snabbt ställa diagnoser för att hinna med nästa patient. Dessa förseningar leder naturligtvis också till ökade kostnader för sjukvården. Blodprovtagning är inte gratis.

Helge är en användarvänlig produkt som upptäcker hemolyserade blodprover på några sekunder direkt i samband med själva blodprovtagningen. Så direkt när du sitter där med sjuksköterskan och blir stucken kan hen nästan direkt se om blodprovet måste tas om eller inte. Detta sker naturligtvis INNAN blodprovet sänds till laboratoriet. Hemolyserade blodprover kan därmed omedelbart tas om, tills ett korrekt prov erhålls och kan sändas till laboratoriet. Och du som patient slipper vänta i det trevliga väntrummet bara för att konstatera att du ändå måste börja om från noll när det visar sig att ditt blodprov inte dög.

Marknaden

Det tas cirka 1,5 miljarder blodprover årligen som är relevanta för hemCheck, det vill säga där blodanalysen påverkas av om blodet har hemolyserats.
Förekomsten är högst på akutmottagningar där behovet av snabba provsvar är högt. Hemolyserade blodprover kan där överstiga 10% av alla blodprov.

Marknadsundersökning

Hemolys uppfattas som ett stort problem både på akutmottagningar och hos laboratorier eftersom det försenar resultatet av blodprovstagningen med 30-60 min, försämrar patientflödet, leder till onödigt lidande för patienter och ökade kostnader för sjukvården. Detta enligt hemChecks egna marknadsundersökningar (jag skulle nog säga att dessa är hyfsat tillförlitliga eftersom hemCheck såklart baserat viktiga strategiska beslut, såsom att satsa på detta affärsområde, på dessa siffror och velat kolla av huruvida det finns en efterfrågan för deras produkt och hur stor den i så fall är.)

Även om det finns mer sofistikerade analyser som ligger till grund för behovet av att upptäcka Hemolys så kan vi här konstatera att det går att förstå med enkelt sunt förnuft.

Konkurrenter?

I dagsläget finns inga kända kommersiella tekniker eller produkter för omgående patientnära detektion av hemolys. Studier har också visat att olika utbildningsinsatser för att minska hemolysfrekvensen mister sin effekt över tid, särskilt på akutmottagningar där personalomsättningen är relativt hög.

Vilka marknader satsar hemCheck på?

Akutmottagningar inom EU och USA utgör hemChecks kärnmarknad. Där tas ca 65 miljoner blodprover årligen som är relevanta för Helge.

Övriga avdelningar inom slutenvården och öppenvårdsenheter som skickar blodprover till centrala laboratorier för analys samt blodbanker och kliniska studiesituationer är andra kundsegment som kan bli viktiga för hemCheck. Särskilt i de fall där korrekta svar behövs snabbt, analyserna som ska genomföras är särskilt kostsamma
och/eller risken för hemolys bedöms hög.

Kostnaden för ett hemolyserat (förstört) blodprov

Kostnader för ett felaktigt/uteblivet blodprov har uppskattats till 100 EUR per styck.

Kostnaden för ett hemolyserat blodprov beror framförallt på vårdkostnaderna som uppstår på grund av den fördröjda behandlingen som det orsakar.

Jag har varit inne på detta redan. Det kan exempelvis röra sig om en längre sjukhusvistelse, ett sämre patientflöde som gör att läkaren inte kan genomföra alla dagens arbetsuppgifter, kostnaderna för ett nytt blodprov etc.

Vinsterna som användandet av Helge innebär

Om 5% av alla blodprover blir förstörda kommer användandet av Helge att sänka sjukvårdskostnaderna med 160 miljoner EUR per år, inom EU och USA.

Detta genom att, som vi redan varit inne på, förbättra patientflödena och därmed sänka sjukvårdskostnaderna vid akutmottagningar inom EU och USA.

Feedback från sjukvårdens egna tester av Helge

HemCheck har fått mycket positiv respons från de vårdgivare som testat eller hört talas om Helge och intresset för produkten är högt.

hemCheck planerar att ingå samarbetsavtal med lokala och regionala distributörer för att på ett enkelt sätt nå ut till så många kunder som möjligt med det färdiga produktkonceptet.

Avslutande kommentar

Av den information jag ovan angett tycker jag att det är väl värt att spendera en del av sitt kapital i aktier i hemCheck. Jag gillar att besparingarna som användningen av Helge medför är så pass stora. Sjukvården brottas med stora problem inte bara i Sverige. En besparing på 1.6 miljarder kronor årligen för den europeiska och amerikanska sjukvården är ganska stor summa. Framför allt när vi vet att sjukvården tvingas vrida och vända på varenda krona, antingen för att hålla sig inom budgetens ramar eller för att maximera vinsterna för ägarna. Detta ger incitament för sjukvårdsledningen att investera i produkter som inte bara medför ekonomiska besparingar utan även skapar ett mervärde för patienterna och personalen.

65 miljoner blodprov årligen. Det är den globala marknaden som hemCheck satsar på. I dagsläget saknas konkurrerande produkter och tekniker som är på ett kommersiellt stadie. Detta torde innebära ett ganska rejält försprång för hemCheck.

Efterfrågan på produkten inom sjukvården är av allt att döma hög och det finns både ett behov och efterfrågan för den. Det är lätt att förstå varför utifrån det som presenterats i denna text.

Som avslutning länkar jag till Fisher BioServices instruktion för hur personal inom sjukvården kan göra för att undvika hemolys vid blodprovstagning.

http://blog.fisherbioservices.com/avoiding-hemolysis-in-blood-sample-collection-and-processing

Det är en blogg som är publicerad på Fisher BioServices hemsida, skriven av Abdul Ally, Area Director of Laboratory and Operations Science vid Fisher BioServices. Det är alltså en välinsatt person som författat texten. Texten gör att man inser att ett undvikande av hemolys är en komplicerad process som tar lång tid och att det är väldigt svårt att alltid göra rätt – således kommer sjukvården att fortsätta få felaktiga blodprov. Se exemplen nedan. I varje fall så länge det saknas alternativ, vilket det gör.. Detta gör det lättare att förstå varför Helge kan komma att bli en riktig global succé – det skulle spara väldigt mycket tid i en redan tidskrävande process.

Här är instruktionen i sin helhet. Ganska lång.

Preventing hemolysis during Specimen Collection

Use a 20-22 gauge needle for routine collection; too small a needle results in excess vacuum force, while too large a needle can cause shear stress on the cell walls. 

Draw the sample from the antecubital region of the arm; drawing from other sites—sometimes a necessity in the emergency room—has been shown to result in a higher degree of hemolysis.

Warm up the puncture site; warming increases the blood flow and prevents the need to “milk” the site, a significant cause of hemolysis.

Do not leave the tourniquet on for longer than one minute; prolonged tourniquet time causes the interstitial fluid to leak into the tissue, promoting hemolysis.

Alcohol damages cell walls; allow the venipuncture site to completely air dry after cleaning it with alcohol.

Place the needle correctly in the vein; if the bevel of the needle is crowded by the inner wall of the vein, the partial occlusion exerts a dramatic shear force on the cells. This is typically indicated by too slow a blood flow.

When using a syringe, pull the plunger gently; pulling too quickly exerts excess pressure—well beyond that of a standardized evacuated tube—and will shear the cell walls.

Similarly, pushing hard on the syringe plunger while transferring blood to another tube exerts a destructive level of pressure, and can also cause loss of the sample if the stopper comes off.

Avoid drawing from catheters and lines; these are designed to deliver fluids to the patient, not drawn from the patient. Drawing blood samples from these systems involve shear forces and turbulence that makes hemolysis unavoidable.

Fill tubes to correct volume; under-filling of tubes containing anticoagulant results in a higher than recommended concentration of the additive, which promotes hemolysis. Use a smaller tube for difficult draws.  

Hemolysis and Specimen Handling

Mix additives with the specimens gently; vigorous mixing or shaking can break the cells.

For tubes with a clot activator, gently invert the specimen five times to ensure complete mixing, and allow the activator to work for a full 30 minutes with the tube in a vertical position.

For serum tubes without a clot activator, don’t invert—just allow the sample to clot for 60 minutes with the tube in a vertical position.

Sodium citrate tubes for coagulation testing should be inverted only three or four times.

All other anticoagulant tubes should be gently inverted eight to 10 times.

Clotting time cannot be rushed; centrifugation of the sample too soon will result in hemolysis.

Don’t centrifuge specimens at a higher speed or for longer than necessary.

Protect the specimens during shipping; exposure to inappropriate temperatures and significant jarring will cause hemolysis in transit.

Om Fisher BioServices

Fisher BioServices is a brand of Thermo Fisher Scientific, the world leader in serving science, and member of the BioPharma Services Division.
Specialistområden:

Biorepository & Biobanking, Laboratory Services, Clinical Trial Sample Management, Sample Collection Kit, Cold-Chain Logistics, Cellular Therapy Solutions, Biologic-API Management, Cryogenic Transport Solutions, Biorepository Relocation, Sample Back-up Storage

Källa: https://www.linkedin.com/company/fisher-bioservices

Jag kommer naturligtvis att publicera mer information om och analyser av hemCheck framöver. Jag har som sagt själv köpt in mig i hemCheck nyligen. Jag tror att detta kan vara början på en mycket spännande resa.

 

Disclaimer:
Som vanligt är detta min egen bedömning. Det är inget råd eller uppmuntran. Läsaren måste själv göra sin egen bedömning och själv ta ansvar för sina eventuella investeringsbeslut.