Phase Holographic Imagings konkurrent uppköpt 2017 för 320 miljoner USD

Som ni redan känner till befinner sig Phase Holographic Imaging i långt gångna förhandlingar med minst två internationellt ledande branschaktörer (läs min tidigare blogg om ni missat detta). Med anledning av detta är det på sin plats att analysera vad en rimlig och trolig prisbild är för PHI.

2017 blev Phase Holographic Imagings (PHI) konkurrent uppköpt av tyska Sartorius för 320 miljoner USD. Vid det här laget skulle jag tro att alla läsare känner till att Phase Holographic Imagings (PHI) teknologi är unik på marknaden. PHI:s produkt HoloMonitor mäter enskilda cellers egenskaper både före, under och efter att cellerna behandlats med läkemedel – dessutom utan att cellerna behöver färgas in eller utsättas för annan påverkan som kan ha inverkan på testresultaten.

De många vetenskapliga publikationerna styrker tveklöst detta faktum.

PHI:s erkända unika teknologi ska alltså vägas in när man tittar på referensaffären (Essen).

Affären på 320 miljoner USD är ungefär 4 ggr högre än dagens börsvärde på PHI. Det är rimligt att marknadsvärdet på PHI ligger minst i paritet med denna summa. Jag personligen, likt flera välinformerade investerare som är mest inlästa i caset, bedömer det dock som både rimligt och troligt att marknadsvärdet på PHI ligger över 320 MUSD. Facebook-gruppen för aktieägare i PHI, där flera av de största och mest insatta aktieägarna är medlemmar, har låtit genomföra en enkät där frågeställningen gällde vem som köper upp PHI och till vilket marknadsvärde. Omröstningen blev enligt bilden nedan. Den absoluta majoriteten bedömer att marknadsvärdet ligger på mellan 350 och 500 MUSD.

PHI

Värt att notera är att den underliggande marknadens prognoser har ökat sedan 2017 då Essen-affären gick av stapeln. Det är också en prisfaktor som ska påverka prisbilden och vad en köpare av PHI som mest är beredd att betala.

PHI:s vd Peter Egelberg sa så här om affären.

– Affären talar för sig själv och visar vad som är möjligt även för oss. Essen ligger konceptuellt nära oss och är därför vår absolut närmsta konkurrent.

Sartorius är en förhållandevis liten aktör. Den verkliga jätten i branschen, Thermo Fisher, har nära 60 000 anställda.

De större bolagen expanderar in i nya marknader nästan uteslutande genom att förvärva mindre bolag. Det är så det sett ut sedan en tid tillbaka. Big Pharma skapar tillväxt genom att ingå partnerskap och/eller köpa upp mindre bolag som står för den banbrytande forskningen och utvecklingen.

2015 uppgick Big Pharma-avtalen till 59,3 miljarder dollar, en ökning med 94% jämfört med samma period 2014 och det högsta värdet sedan 2009.

Läs mer om detta här.

Jag väljer här att i sin helhet återge Biostocks intervju med Peter Egelberg angående referensaffären.

 


https://www.biostock.se/2017/03/phase-holographics-konkurrent-uppkopt-28-miljarder/

Häromdagen stod det klart att tyska Sartorius köper amerikanska Essen BioScience för 320 miljoner dollar. Essen säljer cellbaserade analyser och instrument som används för läkemedelsforskning och grundläggande forskningsansökningar, vilket stärker Sartorius position ytterligare inom området bioanalys efter förra årets förvärv av InelliCyt för 90 miljoner dollar. Detta är intressanta nyheter för svenska Phase Holographic Imaging som verkar inom samma område, men som enligt egen utsago har utvecklat ännu mer avancerade instrument för cellanalys med sikte på en global marknad. Vi kontaktade bolagets vd Peter Egelberg för få hans kommentar till denna nyckelaffär inom deras affärssegment.

Läkemedelsforskning och labbverksamhet i allmänhet kräver effektiva och noggranna cellanalyser. Till skillnad från konkurrenterna, kan Phase Holographic Imagings (PHI) produkt HoloMonitor mäta enskilda cellers egenskaper både före, under och efter att cellerna behandlats med läkemedel – dessutom utan att cellerna behöver färgas in eller utsättas för annan påverkan som kan ha inverkan på testresultaten.

Detta hoppas man kommer bli en avgörande konkurrensfördel.

Tyska pharma- och labbutrustningsjätten Sartorius, med 7000 anställda över hela världen, förvärvar PHI:s främsta konkurrent Essen BioScience för 320 miljoner dollar kontant, motsvarande ca 2,8 miljarder svenska kronor. Din spontana kommentar till detta?

– Affären talar för sig själv och visar vad som är möjligt även för oss. Essen ligger konceptuellt nära oss och är därför vår absolut närmsta konkurrent.

Essen har bland annat utvecklat IncuCyte, ett system för analys av levande celler som påminner om PHI:s HoloMonitor-teknologi. Hur skiljer sig era produkter åt?

– I likhet med HoloMonitor är IncuCyte en cellanalysator avsedd att placeras i en cellinkubator för att studera levande celler under längre tidsperioder. I motsats till HoloMonitor bygger IncuCyte på konventionell mikroskopteknik. Detta innebär att cellerna i de flesta fall behöver genmodifieras eller färgas med giftiga färgämnen, vilket ökar den experimentella komplexiteten och risken att införa experimentella artefakter.

Essen grundades 1996, har 150 anställda och räknar enligt bolagets egna prognoser med försäljningsintäkter för 2017 om runt 60 MUSD, enligt uppgift med god lönsamhet. Kan man trots de uppenbara skillnaderna dra några paralleller mellan Essen och PHI, utöver att ni är verksamma inom samma gebit?

– Bortsett från de nämnda tekniska skillnaderna är den enda skillnaden att Essen har varit verksamma längre än vi. Tack vare Essen vet vi vad som skall göras och inte göras, vilket är stor fördel som vi utnyttjar.

Vad anser du att den här branschaffären skickar för signaler rent allmänt om Sartorius och liknande stora aktörers intresse för er typ av teknologi för cellanalys, som underlättar utvecklingen av nya innovativa behandlingar inom t.ex. antikroppsbaserade cancerläkemedel och stamcellsterapier?

– Startskottet har nu gått för de än större aktörerna att genom förvärv positionera sig i denna växande marknad. Sartorius är en förhållandevis liten aktör. Den verkliga jätten i branschen, Thermo Fisher, har nära 60 000 anställda.

Så det är din uppfattning att affären mellan Essen och Sartorius kommer att följas av flera liknande förvärvstransaktioner eller samgåenden?

– Ja, definitivt. Det är så branschen fungerar. De större bolagen expanderar in i nya marknader nästan uteslutande genom att förvärva mindre bolag.

Avslutningsvis, har PHI också sett något förvärvsintresse från större bolag?

– Som du säkert förstår kan jag inte kommentera detta.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments