Phase Holographic Imaging – uppdaterad analys

Phase Holographic Imaging

För er som redan följer min blogg är det ingen överraskning att Phase Holographic Imaging är ett bolag som jag har i min portfölj och som jag tror starkt på. Jag har publicerat ett antal analyser av bolaget som ni kan läsa här på min blogg samt på redeye.se. Det har skett en hel del i bolaget sedan min senaste publikation så det är på sin plats med en kortare uppdatering.

Glädjande nog kan det konstateras att jag fick rätt i min prognos att bolagets försäljning skulle komma att öka. Phase Holographic Imaging har de två senaste kvartalen haft sin högsta omsättning någonsin.

Men mest glädjande är bolagets konsekventa agerande och att bolaget når de mål som sätts upp genom affärsstrategin. I min förra analys, med huvudfokus på försäljningen, återkommer jag flera gånger till just detta. Då bedömdes just detta som en av bolagets grundläggande styrkor. Phase Holographic Imaging har en uttalad strategi om en exit – att bli uppköpta. Det är ett styrkebesked att samtliga steg man tar handlar om att bygga alla de små och stora byggstenar som krävs, bit för bit. Ännu starkare är kanske bolagets förmåga att anpassa sig och göra justeringar längs vägen. Detta visar att bolaget gör saker och ting med eftertanke och besitter en god analytisk förmåga som förmår bolaget att göra korrigeringar för att stärka bolaget under resans gång. Försäljningen är ett tydligt sådant exempel. Jag blir än mer imponerad av Peter Egelbergs (karakteristiska) kaxiga uttalande nyligen, som vittnar om att bolaget inte bara har som mål att bli uppköpt. Det visar att bolaget ska sitta i förarsätet och få inte bara rätt köpare utan också att man själv ska diktera villkoren för en framtida försäljning.

“Ett bolag med en svag kassa är ett svagt bolag även i förhandling med potentiella köpare. Vi kan inte diktera villkoren för en framtida försäljning genom att sina kassan och vara passiva. Vi måste driva verksamheten framåt, utveckla den och vara väl förberedda när rätt köpare dyker upp.”
VD Peter Egelberg

Svd Börsplus publicerade den 1 november 2018 en analys av Phase Holographic Imaging. Med anledning av detta tycker jag att det är väl på sin plats att återuppliva min analys om bolagets försäljning, vilken jag publicerade den 3 januari 2018. Det finns flera beröringspunkter mellan de båda analyserna, vilket jag finner glädjande. Inte för att jag undervärderar min egen förmåga utan för att det åtminstone är en indikation på att andra analytiker delar flera av mina positiva slutsatser om bolaget.

Sammanfattning av mina skäl att fortsätta tro starkt på Phase Holographic Imaging

Jag ser starkt positivt på bolaget och har blivit mer stärkt i denna bedömning sett till årets händelser. Här följer en punktlista över händelser som jag anser att investerare bör ta fasta på. Listan är inte uttömmande, men det är inte heller avsikten i denna kortare publikation.

 • Phase Holographic Imaging har de två senaste kvartalen haft sin högsta omsättning någonsin.
 • Styrelsen godkände nyligen bolagets mest ambitiösa marknadsexpansion hittills. Genom den genomförda företrädesemissionen ska Phase Holographic Imaging utöka närvaron på nyckelmarknader, nå positivt kassaflöde och attrahera fler ledande branschaktörer.
 • Kassan är på över 40 MSEK. Ytterligare 18 MSEK som kan inkomma i maj 2019 genom inlösen av teckningsoptioner.
 • Den pågående satsningen på utökad direktnärvaro på nyckelmarknader. Bolaget etablerar på så sätt HoloMonitor som huvudprodukten i distributörens produktsortiment. Genom att på plats hjälpa distributören sälja de första HoloMonitor-instrumenten utbildar Phase Holographic Imaging distributörens säljare samtidigt som man visar att de på ett enkelt sätt kan tjäna pengar på HoloMonitor. Phase Holographic Imaging har med utmärkt resultat jobbat på detta sätt med bolagets australienska distributör.
 • Ett starkt ökande antal välrenommerade institutioner som publicerar banbrytande resultat med hjälp av HoloMonitor. Läs mer om varför detta är centralt i min första presentation av bolaget.
 • Genom utökat deltagande vid mässor och vetenskapliga konferenser ska marknadsföringen effektiviseras.
 • Institutionerna har oberoende av PHI publicerat ett 80-tal vetenskapliga publikationer som bygger på forskningsresultat från bolagets instrument. Dessa publikationer och omfattande feedback från kunder och samarbetspartners har lett till att bolaget nu har lagt den grund som är helt avgörande för att nå en snabbt växande och lönsam försäljning.
 • Efter att under våren blivit väl testad och mottagen av utvalda kunder släpptes bolagets nya mjukvaruramverk HoloMonitor App Suite planenligt för kundleverans i juli.
 • Samarbetsavtalet mellan Phase Holographic Imaging (PHI) och BioSpherix.
 • Kommande lansering av HoloMonitor App Suite 2.0 som innebär en utökning av App Suite till att även omfatta Software as a Service (SaaS). SaaS är ett licensieringsförfarande för mjukvara använt av bl.a. Microsoft Office, där användaren prenumererar på mjukvaran och får tillgång till denna genom att logga in på en central server.
 • Om möjligt ett än tydligare fokus på att bana väg för ett uppköp av bolaget.
 • BioStocks intervju med VD Peter Egelberg i juni 2018.
“Rekryteringen för att stärka marknadsorganisationen har inletts och färdigställandet av App Suite 2.0 är väl framme. Om inget oväntat inträffar ser vi att vi kommer att gå för full maskin efter nyår, då vi planerar att lansera App Suite 2.0 tillsammans med ett utökat sortiment av applikationsmoduler.”
Källa: https://phiab.se/reports/2019/Del%C3%A5rsrapport1-2018-19.pdf

Några avlutande kommentarer om bolagsledningen, produkten och SvD Börsplus analys

Bolagsledning

Först och främst – Phase Holographic Imaging är ett starkt och målinriktat bolag med VD Peter Egelberg i spetsen. Peter grundade bolaget och driver det än idag med ett driv och engagemang som är svåra att överträffa. Som jag varit inne på tidigare har Peter Egelberg grundat inte mindre än tre andra bolag som sedermera blivit uppköpta. Han är med andra ord en stark värde- och bolagsbyggare.

Styrelsen består av starka profiler med bred kompetens. Några styrelseledamöter har en direkt koppling till några av de uppköpskandidater som det spekuleras kring, bland annat Thermo Fisher. Totalt är styrelsen sju man stark med kompetenser och erfarenheter som mer påminner om storbolag än småbolag. Här finns inget övrigt att önska.

Produkt

I min första publikation om Phase Holographic Imaging belystes att HoloMonitor är unik och varför. SvD Börsplus delar denna bedömning och skriver bland annat att nyttan med bolagets teknologi är bevisad med flera vetenskapliga publikationer och med många instrument i drift

“Det finns konkurrenter som till exempel Sartorius och Agilent. Dessa är också tänkbara distributörer och köpare av Phase Holographic Imaging. Dessa bolags produkter är baserade på konventionell teknik och är därför begränsade till att i hög hastighet analysera ett stort antal cellpopulationer. HoloMonitor möjliggör även analys av enskilda celler. På så sätt är teknikerna kompletterande. Att konkurrenter kommer att närma sig PHI tror vi bara är en tidsfråga. Dock ser vi det mer som ett kvitto på vart teknologin ska ta vägen än ett reellt hot mot PHI. PHI har flera beviljade patent och ytterligare pågående ansökningar ibland annat USA, Kina, Japan och Europa. Så gott vi kan bedöma ser patentportföljen stark ut.

Nyttan med PHI:s teknologi är bevisad med flera vetenskapliga publikationer och med många instrument i drift. Det finns konkurrenter som till exempel Sartorius och Agilent. Dessa är också tänkbara distributörer och köpare av PHI. Dessa bolags produkter är baserade på konventionell teknik och är därför begränsade till att i hög hastighet analysera ett stort antal cellpopulationer. HoloMonitor möjliggör även analys av enskilda celler. På så sätt är teknikerna kompletterande. Att konkurrenter kommer att närma sig PHI tror vi bara är en tidsfråga. Dock ser vi det mer som ett kvitto på vart teknologin ska ta vägen än ett reellt hot mot PHI. PHI har flera beviljade patent och ytterligare pågående ansökningar ibland annat USA, Kina, Japan och Europa. Så gott vi kan bedöma ser patentportföljen stark ut.”

Framtid

Jag har följt Phase Holographic Imaging en längre tid och spenderat åtskilliga timmar med att detaljstudera bolaget. Det har gett mig ett bra helhetsperspektiv och förmåga att se sammanhang och kopplingar som jag annars förmodligen skulle ha missat. Varje gång jag tittar tillbaka på mina analyser och läser ny information om bolaget så återkommer mina tankar alltid till en sak;

Bolagets ihärdighet och förmåga att bit för bit bygga alla de små och stora byggstenar som krävs för att nå framgång, vilket i Phase Holographic Imagings fall är att bli uppköpta. Det finns en långsiktighet. Det finns ett tydligt värdebyggande. I detta ligger även bolagets förmåga att anpassa sig och göra justeringar längs vägen. Detta visar att bolaget är ytterst självreflekterande och självrannsakande och skapar en stark förmåga att göra korrigeringar under resans gång. Vid en noggrann genomgång av bolagets kommunikation av den ständigt aktuella och omdebatterade försäljningen av produkterna framstår det med önskvärd tydlighet hur bolaget bit för bit lagt alla nödvändiga pusselbitar för att när tiden är mogen sätta in stora resurser för att kicka igång försäljningen. Den tiden är nu kommen. Nu börjar den centrala pusselbitens uppbyggnad och det är upp till bevis för Phase Holographic Imaging. Jag kan inte se någon anledning till att denna viktiga byggsten ska misslyckas. Viktigt att ha i åtanke är att man inte bygger en sådan byggsten på en dag. Men jag är övertygad om att Phase Holographic Imaging kommer att lyckas.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Bill
Bill
5 years ago

I enjoy your news Robert- can you publish in English? Thanks Bill