Kort analys av Toleranzias delårsrapport Q1 2018

Vid en första anblick tror jag att några drar slutsatsen att det inte är något intressant som lyfts fram som vi inte redan känner till. Jag är av den uppfattningen att man ska ta fasta på ett par detaljer.

Kassan/Burn-Rate

Den ena är kassan/burn-rate. I min tidigare analys av Toleranzia poängterade jag att bolaget har en väldigt låg burn-rate. Q1-rapporten bekräftar bolagets förmåga att hushålla med kassan.

Samarbeten

Den andra är de samarbeten Toleranzia redan nu knutit till sig i projektet för att ta läkemedelskandidaten TOL2 in i kliniska studier om ett drygt år, om allt slår väl ut.

Toleranzia är ett bolag som arbetar på som det bioteknikbolag det är och gör vad som krävs för att skapa förtroende från investerarmarknaden och även bygga marknadsvärde för projektet. Bolaget fokuserar tid och resurser på att nå kliniska studier och förbereder sig minutiöst och noggrant för detta.

All marknadskommunikation är transparent och VD Charlotte Fribert håller hellre tillbaka i diverse uttalanden för att istället överraska positivt när väl väsentlig marknadsinformation kommuniceras. Jag tycker det är helt rätt väg att gå, då många investerare under de senaste åren gått på många nitar där företrädare för diverse haussade bioteknik-bolag fått äta upp sina uttalanden på löpande band. Toleranzias fokus ligger i det första projektet på att få fram en framgångsrik tolerogenplattform som kommer kunna användas till flera olika sjukdomar, där Myasthenia Gravis är den första.

Tiden framåt

Genom rapporten får vi en klar bekräftelse på att Toleranzia befinner sig right on track och att tidsplanen följs till oss aktieägares glädje. Samarbetet med L2D och PX’ är riktigt stort och fortlöper enligt plan.

Vi är mitt uppe i en stor uppskalningsprocess för tillverkningen och reningen av TOL2 (bolagets läkemedelskandidat för Myasthenia Gravis). Tillsammans med samarbetspartners L2D och PX’ tar bolaget nu fram tillräckliga mängder för att inleda de viktiga toxikologi- och säkerhetsstudierna.

Parallellt fortsätter arbetet med att genomföra in vivo farmako­logiska studier i samarbete med Hellenic Pasteur Institutet i Aten. Närliggande mål i dessa studier är att fastställa den dos och det doseringsschema som ska ligga till grund för utformning av den toxikologiska studien och även för beräkning av dos för kommande kliniska studier.

Avslutande kommentarer

Toleranzia har väldigt goda förutsättningar att leverera. Kassan är välfylld och kommer räcka länge. Precis så som signalerat. Likaså fortskrider arbetet med att ta TOL2 in i kliniska studier helt enligt plan. Jag känner mig trygg i VD Charlotte Fribergs ord:

“Sammanfattningsvis fokuserar jag och hela teamet som arbetar i Toleranzia nu all kraft i verksamheten på att driva utvecklingsarbetet med att ta TOL2 fram till kliniska studier i människa.”

Ytterligare läsning

https://www.redeye.se/arena/posts/toleranzia-ett-unikt-svenskt-saerlaekemedelsbolag-med-en-egen-plattformsteknoligi-gedigna-kliniska-studier-och-en-tydlig-affaersmodell-som-tilltalar

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments