Patriot One Technologies Summary of the Quarterly Update 31/05/2018

Key Partnership Announcements

The Company is in advanced discussions regarding key strategic partnerships, and consulting with leaders in the threat detection space.

It is a fact that several of these ongoing conversations could positively impact our efforts in three specific threat detection arenas: product integration, development and implementation. Furthermore, these potential opportunities include additional threat detection technologies that could augment and enhance our solution across diverse environments.

PATSCAN CMR Development Progress

Our PATSCAN CMR hardware team, led by radar expert Dr. Paul Rice, has instituted an antenna update program, which includes additional testing at our Las Vegas development center.

While we had hoped to have the product development farther along by now, we are pleased with the advances made to-date and strongly believe our ongoing updates will deliver the performance characteristics required for the system’s intended commercial application.

PATSCAN CMR Development Center Expansion

As stated in earlier announcements over the quarter, our management and engineers have begun preparations to roll out two additional development centers. We expect that working in these additional real-world environments, including applying recent advances in our antenna design, will further propel our hardware and software development and move our PATSCAN CMR solution further towards commercialization.

Public Policy Efforts

Of particular note, we met the Executive Director for the National Association of School Resource Officers (NASRO). As a result, we are now in discussions about a roll out of Patriot One information to schools and resource officers across the nation.

Patriot One participated in the Hoover Security Summit near Birmingham, Alabama. The team met with major law enforcement agencies representing several counties, municipalities and the University of Alabama, an institution that hosts over 120,000 visitors each week in its football stadium for their 8 home games for NCAA College Football.

My thoughts

  • SHORT TERM

Exciting and bullish
*progress with key strategic partners
*update of the radar
*potential nationwide info roll out to schools

Slightly disappointing
*Product development expected to have come farther along by now

  • LONG TERM

Still a very solid and bullish case indeed.

Have a look at my previous articles on #patriot1tech.

https://robertveritas.wordpress.com/?s=Patriot+one+technologies

 

 

Kort analys av Toleranzias delårsrapport Q1 2018

Vid en första anblick tror jag att några drar slutsatsen att det inte är något intressant som lyfts fram som vi inte redan känner till. Jag är av den uppfattningen att man ska ta fasta på ett par detaljer.

Kassan/Burn-Rate

Den ena är kassan/burn-rate. I min tidigare analys av Toleranzia poängterade jag att bolaget har en väldigt låg burn-rate. Q1-rapporten bekräftar bolagets förmåga att hushålla med kassan.

Samarbeten

Den andra är de samarbeten Toleranzia redan nu knutit till sig i projektet för att ta läkemedelskandidaten TOL2 in i kliniska studier om ett drygt år, om allt slår väl ut.

Toleranzia är ett bolag som arbetar på som det bioteknikbolag det är och gör vad som krävs för att skapa förtroende från investerarmarknaden och även bygga marknadsvärde för projektet. Bolaget fokuserar tid och resurser på att nå kliniska studier och förbereder sig minutiöst och noggrant för detta.

All marknadskommunikation är transparent och VD Charlotte Fribert håller hellre tillbaka i diverse uttalanden för att istället överraska positivt när väl väsentlig marknadsinformation kommuniceras. Jag tycker det är helt rätt väg att gå, då många investerare under de senaste åren gått på många nitar där företrädare för diverse haussade bioteknik-bolag fått äta upp sina uttalanden på löpande band. Toleranzias fokus ligger i det första projektet på att få fram en framgångsrik tolerogenplattform som kommer kunna användas till flera olika sjukdomar, där Myasthenia Gravis är den första.

Tiden framåt

Genom rapporten får vi en klar bekräftelse på att Toleranzia befinner sig right on track och att tidsplanen följs till oss aktieägares glädje. Samarbetet med L2D och PX’ är riktigt stort och fortlöper enligt plan.

Vi är mitt uppe i en stor uppskalningsprocess för tillverkningen och reningen av TOL2 (bolagets läkemedelskandidat för Myasthenia Gravis). Tillsammans med samarbetspartners L2D och PX’ tar bolaget nu fram tillräckliga mängder för att inleda de viktiga toxikologi- och säkerhetsstudierna.

Parallellt fortsätter arbetet med att genomföra in vivo farmako­logiska studier i samarbete med Hellenic Pasteur Institutet i Aten. Närliggande mål i dessa studier är att fastställa den dos och det doseringsschema som ska ligga till grund för utformning av den toxikologiska studien och även för beräkning av dos för kommande kliniska studier.

Avslutande kommentarer

Toleranzia har väldigt goda förutsättningar att leverera. Kassan är välfylld och kommer räcka länge. Precis så som signalerat. Likaså fortskrider arbetet med att ta TOL2 in i kliniska studier helt enligt plan. Jag känner mig trygg i VD Charlotte Fribergs ord:

“Sammanfattningsvis fokuserar jag och hela teamet som arbetar i Toleranzia nu all kraft i verksamheten på att driva utvecklingsarbetet med att ta TOL2 fram till kliniska studier i människa.”

Ytterligare läsning

https://www.redeye.se/arena/posts/toleranzia-ett-unikt-svenskt-saerlaekemedelsbolag-med-en-egen-plattformsteknoligi-gedigna-kliniska-studier-och-en-tydlig-affaersmodell-som-tilltalar