#Dignitana – inför årsrapporten

Rapportdags imorgon. Det jag kommer leta efter i rapporten och som jag tror vi ska fokusera på är följande.

▪Bolaget meddelade i slutet av förra året att man kommer flytta över stora delar av verksamheten till USA: “För att tillvarata den marknadspotentialen som finns i USA avser Dignitana att ytterligare stärka organisationen med personal inom klinisk support, marknad och försäljning för att på så sätt skala upp verksamheten för fortsatt stark expansion.” En expansion av den befintliga organisationen i USA ska alltså sjösättas och vi har sett att bolaget rekryterar till sin säljorganisation i USA. Detta är en långsiktig strategiskt mycket viktig förändring. Jag förväntar mig inte att detta ska ge några större effekter i denna rapport eftersom det är en pågående process. Dock ser jag fram emot VDs kommentar kring hur detta fortlöper.

▪Bolaget har också satsat på ett omfattande integrationsprogram som för att ge omfattande och kontinuerlig utbildning och stöd till bolagets kliniska partners. Programmet startades under sommaren 2017. Bolaget har tidigare meddelat att detta program fått positiv respons. Jag skulle gärna höra mer om effekterna av detta program i kontexten av nya partners – har bolaget märkt av att dess attraktionskraft ökat både hos nuvarande och potentiella kunder, på grund av detta program?

▪Dignitana meddelade den 29 aug 2017 att bolaget avsåg att matcha produktionscykeln med den ökade efterfrågan på skalpkylning som uppstått efter det utvidgade FDA-godkännande (som Dignitana är ensamma om att ha i USA). Detta skulle jag gärna se att bolaget kommenterar och hur utvecklingen av efterfrågan sett ut sedan det utökade FDA-godkännandet.

▪Försäljningen är naturligtvis också ett intressant område. Jag förväntar mig inte några överväldigande siffror i denna rapport. Dock så vill jag se hur det har gått med det bortfall i försäljning som förra årets produktionsstopp (som löstes i augusti förra året) medförde och om de planerade försäljningarna och installationerna som försenades har återhämtats. Givetvis också intressant att få vägledning i hur efterfrågan ser ut och hur bolaget ser på försäljningen innevarande år. Bolaget har förmedlat att man når break-even vid 200 installerade system. Hur är prognosen? Vad förväntar sig bolaget att flytten till USA, samt expansionen av säljorganisationen i USA, kan ge för resultat?

▪Vägledning och planer för Europa och Asien är jag också nyfiken på, även om vi vet bolaget storsatsar och lägger mycket fokus på USA. Storbritannien är en marknad där 90 procent av klinikerna erbjuder skalpkylning. Konkurrenten Paxman är stora där. Har Dignitana för avsikt att på sikt konkurrera i Storbritannien? Till exempel.

▪Bolagets mediastrategi. Hur har bolaget för avsikt att utveckla sin närvaro och exponering i sedvanlig såväl som sociala medier? Jag hade gärna sett en ökad aktivitet och att bolaget bjuder in media. Även att bolaget tweetar om patienter som använt DigniCap och deras upplevelse.

▪Vetenskapliga studier och publikationer. Hur arbetar bolaget med kliniska studier? Detta är betydelsefullt inte bara för en ökad uppmärksamhet och försäljning, utan även för reimbursement.

▪Reimbursement förväntar jag mig inte att bolaget kommer ta upp i denna rapport. Detta eftersom man kommunicerat att break-even nås utan reimbursement och att det är det man utgår från. Klokt, eftersom det inte är något som företaget själv har full kontroll över.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments