Dignitana – vad gör bolaget för att öka användningen av DigniCap?

Som vi känner till lägger Dignitana stor vikt vid att utbilda personal, patienter och marknaden (http://www.dignitana.se/wp-content/uploads/2017/12/Dignitana-prospekt-2017-12-06.pdf). Bolaget har idag anställda inom klinisk support som på plats utbildar personal på cancerkliniker i hur systemen ska användas. Då behandlingsmetoden är relativt ny i USA är det också av stor vikt att göra kliniker och patienter medvetna om behandlingsmetoden.

En artikel i the Clinical Journal of Oncology Nursing från 2017 identifierar att håravfall är den mest fruktade biverkningen av cellgiftsbehandling för så många som 75% av patienterna. Så många som 10 % överväger att avstå cellgiftsbehandling pga risken för håravfall. Artikeln lyfter också fram att i USA har acceptansen för användningen av skalpkylningsmössor varit låg* (se nedan).

Det är särskilt viktigt att göra onkologisjuksköterskor, som sköter cellgiftsbehandlingen, medvetna om möjligheten till att reducera håravfall. De står närmast patienterna, vilka alltså utgör Dignitanas potentiella kunder. Sköterskorna förstår den ångest som orsakas av håravfall. De kan påverka patienterna som genomgår cellgiftsbehandling genom att upplysa och informera (samt rekommendera) dem om möjligheten till skalpkylningsbehandling och dess vetenskapligt belagda effektivitet.

Dignitana gör precis detta. Genom satsningen på den amerikanska marknaden och dess medföljande organisationsförstärkning och omfattande integrationsprogram visar Dignitana att man är proaktiv, har analyserat marknaden och anpassat sin strategi utifrån det. Jag personligen kan inte nog understryka hur viktigt det är för mig att bolag jag investerar i uppvisar ett kontinuerligt strategiskt tänkande, och min personliga uppfattning är att Dignitana har visat vad man är kapabla till.

Förklaring till * i texten ovan

*Anledningarna till att acceptansen för användningen av skalpkylningsmössor varit låg i USA beskrivs vara avsaknad av tillförlitliga vetenskapliga studier och en sedan länge rådande farhåga för skalpmetastaser (att t ex bröstcancern skulle sprida sig till skalpen). Flera vetenskapliga studier visar att det inte finns belägg för att skalpkylning orsakar skalpmetastaser (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21431870/).

Dignitana har låtit sammanställa litteraturen kring detta. Bevisen för att detta är en teoretisk risk och inte en faktisk risk stärkts genom nya publikationer. FDA har också godkänt följande formulering kring skalpmetastaser i Dignitanas patientinformation; ”Baserat på den medicinska litteraturen så är skalpmetastaser ovanligt förekommande (skalpmetastas som första återfall sker hos 1 av 4 000 patienter, och hos 1 av 100 patienter som redan har andra metastaser). Risken för skalpmetastaser verkar inte skilja sig mellan patienter som använt och som inte använt skalpkylning.”

Chemotherapy-induced alopecia is a commonly feared chemotherapy side effect and can be prevented using scalp cooling. Scalp metastasis is a rare site of recurrence. There is a question about whether or not the risk might be increased with the use of scalp cooling. Two cases of breast cancer with scalp metastases as first metastatic site are presented. The first patient presented with a scalp metastasis as first metastatic site 9 years following breast cancer chemotherapy treatments; she used scalp cooling for the adjuvant treatment. Second case presented a scalp metastasis as first metastatic site 7 years following treatments for her first cancer; overall, she used scalp cooling in only one of her six adjuvant chemotherapy cycles. Scalp metastases as the first site of recurrence are very rare entities. Scalp cooling is unlikely to have contributed in the cases presented here (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21431870/).

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments