Vad signalerar Patriot One Technologies genom sitt senaste pressmeddelande?

https://patriot1tech.com/news/patriot-one-accelerates-expansion-development-plans-closing-11-5m-financing/

I detta inlägg presenterar jag en sammanfattning av vad bolaget förmedlade i sitt senaste pressmeddelande (se länk ovan) och mina tankar kring det. Jag vill gärna att ni noterar mina avslutande kommentarer och disclaimern längst ner i inlägget, som alltid.

Stort intresse och utökning av kassan

Enligt pressreleasen fanns det ett stort intresse från investerare i samband med den senaste kapitalanskaffningen.

“[…] terrific interest from the investment community,”

VD Martin Cronin, CEO.

Bolaget konstaterar också att kassan nu är $15M som ”möjliggör för oss att expandera produktionsinsatserna för att möta den globala efterfrågan av PATSCAN”.

Mina tankar

Bolaget är eftertraktat hos stora investerare. Canaccord är ett exempel. Detta är såklart alltid viktigt, inte minst för nystartade mindre bolag som står inför en expansion och kommersialisering av sin produkt. Här har vi alltså VD:n som är tydlig med att intresset varit väldigt stort bland investerare. Jag utgår från att det då även finns investerare som velat, men inte fått teckna. Jag tror att Martin Cronins tydliga poängtering av det stora intresset bland investerare är väldigt bra och viktigt, inte minst på grund av den gratis PR detta ger och att investerare pratar om Patriot1Tech – snacket går och sprider sig, så att säga.

15 miljoner dollar i kassan som ska gå till expansionen för att möta den globala efterfrågan av PATSCAN. Pengar finns. Global efterfrågan. Notera vilka ord som bolaget väljer att kommunicera. Man kunde valt många andra sätt att kommunicera detta på. Här väljer man att gå ut med att det finns en global efterfrågan. Detta mitt under pågående kommersialiseringsarbete. Att sticka ut hakan borde bekräfta att det fortfarande finns en stor global efterfrågan, något som bolaget tidigare också uttryckt.

Produktutveckling

Kapitalanskaffningen kommer också gå till den pågående utvecklingen av produkten. Efterfrågan av en mobil PATSCAN är hög bland polis och militär. Även mjukvaran kommer utvecklas för att utöka databasen över föremål systemet kan identifiera.

Mina tankar

Att bolaget redan är igång med produktutvecklingen och särskilt med utvecklingen av en mobil enhet till poliser och annan säkerhetspersonal tolkar jag som ett tecken på att bolaget ligger i framkant och är proaktiva. Det är viktigt att vara lyhörd inför vad marknaden efterfrågar. Att bolaget redan nu kan avsätta tid och resurser på ytterligare produkter såsom denna mobila enhet vittnar, enligt mig, om att bolaget redan har en stabil verksamhet gällande den nuvarande produkten.

Installation och utvärdering

Patriot1Tech bekräftar i pressreleasen att bolaget nu är i färd med utrullningen av installationer hos ”early adopter clients” för att testa mjukvaran under skarpa (verkliga) förhållanden. PATSCAN-systemet är i färd med att installeras i USA (Las Vegas) och i Kanada. Detta är i enlighet med vad som tidigare kommunicerats av ledningen och en bekräftelse på att detta går enligt plan. Enligt bolagets presentation av viktiga milstolpar anges under Q4 ”Initial delivery and installation at client locations.”

Här tycker jag att det är på sin plats att erinra vad VD Martin Cronin tidigare sagt:

“So, we’re having to identify some early adopter clients who we can work with who will be a key point of reference in the market and who have the level of sophistication to work with us to look at how best to deploy, make sure that we can learn any lessons from the field that we haven’t anticipated and that they as a client can really think about how they can deploy it.”

“So, the initial roll out is a relatively small number of sites with early adopter clients, so … they can learn how to implement the system. That will prepare us for a mass market roll out in 2018.”

https://robertveritas.wordpress.com/2017/10/27/patriot-one-technologies-analysis/

Patriot1Tech kommer att arrangera ett säkerhetsforum i Las Vegas

I december kommer Patriot1Tech att arrangera ett säkerhetsforum i Las Vegas på Westgate Las Vegas Resort & Casino, för säkerhetschefer inom olika branscher, bland annat underhållningsindustrin, fastighetsförvaltning och rättsvårdande myndigheter såsom polisen.

https://patriot1tech.com/2017-las-vegas-event/

Mina tankar

Strategiskt bra planerat. Att arrangera en konferens eller forum för cheferna inom säkerhet inom olika branscher ger bra PR för bolaget. Att det sker i Las Vegas tycker jag är riktigt bra. Dels på grund av masskjutningen nyligen, dels på grund av att det är där som bolaget kommer upprätta ett utvecklingscentrum (se nedan). Förhoppningsvis kommer detta generera nya kontakter, potentiella inköpare och kunder. Inte minst är det bra goodwillskapande verksamhet och PR för bolaget.

Det framgår tyvärr inte om bolaget kommer ha möjlighet att demonstrera produktsystemet. Men här vill jag påminna om att Patriot1Tech har tecknat ett avtal med just Westgate Las Vegas Resort & Casino om att testa teknologin och produkten med syftet att utvärdera integrationsmöjligheterna med existerande säkerhetslösningar.

Jag bedömer det som högst osannolikt att Patriot1tech skulle välja att förlägga forumet på platsen där deras produkt är installerad och används, om man inte är säker på att produkten fungerar bra. Här vill jag påminna om pressmeddelandet från den 23 mars 2017: “Patriot One announces evaluation and purchase agreement with iconic Las Vegas property, Westgate Las Vegas Resort & Casino, to install concealed weapons detection system” där det framgår att Westgate ska få produkten installerad och testa den på sin anläggning och integrera den med sitt befintliga  säkerhetssystem. Notera att Westgates ledning i samband härmed uttryckte att detta förhoppningsvis är den första av många installationer på deras anläggningar runtom i USA. Westgate Las Vegas Resort & Casino har länge varit ett ikoniskt landmärke och kedjan har anläggningar på 28 orter runtom i USA. Patriot1Techs VD Martin Cronin uttalade sig så här: ”As a first class showcase for our company, we thank the Westgate team for their vision and leadership in providing us the opportunity to deploy the installation in front of a key audience.”

https://patriot1tech.com/news/patriot-one-announces-evaluation-purchase-agreement-iconic-las-vegas-property/

Utvecklings-, tränings- och utställningscenter

Patriot1Tech har redan två utvecklingscenter i Ottawa och Burlington i Kanada. Under Q4 2017 kommer bolaget att upprätta ytterligare två utvecklingscenter i USA (Las Vegas) och Storbritannien (London). Planeringen av dessa center görs tillsammans med bolagets key strategic partners.

Patriot1Tech kommer också att öppna två utställningscentra (”showroom facility”) för PATSCAN. Ett i Burlington, Kanada och ett i British Columbia, Kanada. Här kommer investerare, potentiella kunder kunna se och testa PATSCAN och mjukvaran i flertalet olika miljöer och scenarier. Centret i British Columbia kommer även att vara en träningsanläggning där kunder kommer kunna utbildas i hur man använder produkten.

Mina tankar

Detta är enligt mig en mycket viktig milstolpe och ett stort steg i både utvecklings- och kommersialiseringsprocessen för Patriot1Tech. Bolaget kommer alltså att upprätta inte bara ett utan flera utvecklingscentra, varav ett kommer finnas i London, Storbritannien och ett i Las Vegas, USA. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att bolaget har goda grunder för detta beslut. Att lägga resurser och energi på att upprätta inte bara utvecklings- och utställningscentra, utan även och träningsanläggningar för kunder är enligt mig en viktig signal till marknaden och inte minst aktieägarna att bolaget är övertygade om att kundunderlaget finns och att man kommer att säkerställa flera stora ordrar och försäljningsavtal med key strategic partners, vilket är både en förutsättning och garanti för framgång. Så detta ser jag som starkt positivt.

Utökning av personalstyrkan med ledande globala experter

Patriot1Tech har anställt ytterligare två ingenjörer med expertis inom vapendetektering och cognitive microwave radar. Dessa ska leda utvecklingscentret i London. De besitter även mer än två dussin patent inom området. Detta innebär att bolaget nu har sex av världens ledande experter anställda, vilket är unikt inom branschen.

Mina tankar

Detta är svårt att göra en djupare analys av. Jag skulle vilja veta mer om vilka patent de för med sig såklart. Men att man väljer att upprätta ett utvecklingscentrum i London och anställa ytterligare två världsledande experter inom området är ett gott tecken och en bekräftelse på att bolaget kommer att etablera sig även i Storbritannien och att man har en key strategic partner där.

Avslutande kommentarer och disclaimer

Jag låter förmodligen oerhört positiv. Givetvis ska allt jag skriver läsas utifrån vad det är. Jag är aktieägare i bolaget och har självklart ett intresse i att det går bra för bolaget. Min målsättning är att alltid vara så neutral och objektiv som jag kan vara där jag försöker presentera de fakta som finns. Därefter försöker jag lägga till mina tankar och jag försöker göra en skiljelinje mellan vad vi faktiskt vet och vad som är mina tolkningar. Men jag är inte perfekt på något sätt så ibland kan detta såklart vara otydligt. Men jag vill gärna dela med mig av mina analyser och vilka bolag jag identifierar som intressanta. Det är hela syftet med min blogg och jag har förstått att det är många som uppskattar att läsa min blogg. Jag har sedan starten i slutet av augusti haft över 11 000 läsningar av mina artiklar, vilket gör mig oerhört glad.

Precis som vanligt vill jag klargöra att detta är ett inlägg byggt på information kring det nämnda bolaget och mina egna teorier och funderingar. Allt som presenteras i detta blogginlägg ska därför ses som mina egna åsikter. Jag räknar aldrig i mina publicerade analyser eller inlägg eftersom jag tycker att var och en borde göra detta själva och bilda sig en egen uppfattning. Jag vill understryka att inlägget är samlad information och mina teorier om vad som kan komma att hända i framtiden. Jag äger själv aktier i Patriot One Technologies. Detta ska inte ses som råd. Du har själv ansvar för dina investeringar och att göra din egen analys innan du investerar. Jag får aldrig betalt för att skriva någonting på bloggen. Alla tankar och åsikter är mina egna.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments