Patriot One Technologies – en glimrande pärla med lågt börsvärde i en marknad värd $117 miljarder

En investering i en tryggare värld och ett koncept som är lätt att ta till hjärtat

Vi har förmodligen alla på ett eller annat sätt blivit berörda av utvecklingen i världen de senaste åren. Nästan dagligen kan vi läsa i media om tragiska händelser som drabbar oskyldiga människor. Det är ett brett spektrum av både attentat och motiv. Religiösa, politiska, ekonomiska och/eller rent personliga motiv ligger oftast bakom.

För mig personligen känns det vemodigt och sorgligt och jag kan inte föreställa mig hur det känns för de som personligen blivit drabbade. Det är svårt att inte översköljas och överväldigas av medial rapportering om alla attentat som äger rum runtom i världen. Vi har själva blivit drabbade i Norden, en plats som länge var förskonad från terror. Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors har alla drabbats. I USA ser vi masskjutningar som vanligt förekommande, där Las Vegas drabbades senast. Våldet är urskillningslöst och drabbar barn som vuxna. Vi har sett flera skolskjutningar. Attentatsmän som beväpnade tagit sig in i konserthallar. Listan är alldeles för lång och jag vill inte nämna fler exempel eftersom jag tror att ni alla vet vad som händer i världen. Men de flesta av dessa attentat har en sak gemensamt: vapen. Utan vapen är det svårt att genomföra dem. En fråga som jag ofta diskuterar med mina vänner är: varför kan man inte upptäcka vapen och ha kontroller på flera platser i våra samhällen än vi har idag? Jag ska inte gå in på någon politisk diskussion. Vi kan bara konstatera att vi lever i öppna och fria samhällen och att vi önskar fortsätta med det.

Så finns det verkligen inte något sätt att undvika metalldetektorer, kontroller, kroppsvisitering m.m. utan att ge avkall på våra öppna och fria samhällen? Och utan att orsaka praktiska bekymmer såsom långa köer, intrång i vårt praktiska dagliga liv och inskränkningar i integriteten?

Jag skulle personligen önska att jag kunde bidra till att minska möjligheten för attentat att äga rum. Och jag vet att jag inte är ensam. Eftersom jag är en investerare och inte en politiker så tror jag mig ha funnit ett sätt att bidra. Sättet stavas Patriot One Technologies Inc.

Om Patriot One Technologies Inc.

Som inledning tycker jag att vi ska ta och titta på dessa videor – intervjuer med Vd:n Martin Cronin och inslag om Patriot One Technologies. De ger en bra bild av bolaget och dess produkter, strategi, försäljning, logistik, produktion och lite till.

 1. Intervju med VD Martin Cronin
 2. Presentation och demonstration av produkten. Discovery Channels inslag där flera ledande personer i bolaget intervjuas.
 3. Intervju med VD Martin Cronin
 4. Bolagsanalys

Bakgrund

Patriot One Technologies bildades med syftet att kommersialisera den teknologi som ursprungligen utvecklades för NATO av ett forskarlag vid McMaster University i Kanada. Teknologin togs fram för att lösa problemet med att upptäcka dolda vapen på individer på offentliga platser i god tid, för att tillåta myndigheterna att agera innan kriminella handlingar äger rum.

Forskargruppen, under ledning av Dr. Natalia Nikolova, utvecklade tekniken med ett bidrag på 2,5 miljoner dollar från Nato och NSERC (National Science and Engineering Research Council of Canada) för att skydda militära trupper från tidigare oupptäckbara hot.

Exklusiv licens

Patriots One Technologies har exklusiv licens att utveckla, licensera, tillverka och kommersialisera denna teknik globalt.

Patriot One Technologies produktsystem PATSCAN CMRTM

Patriot One Technologies är det första bolaget i världen som levererar ett produktsystem som scannar av en individ efter dolda vapen. Allt sker utan kännedom för den som blir granskad. Detta görs utan att inskränka integriteten och är fullt förenlig med lagstiftning runtom i världen. Teknologin möjliggör att vi kan leva våra liv som vanligt och behålla vår frihet och öppenhet.

Det finns idag inga andra produkter på marknaden som kan scanna av en person efter ett dolt vapen utan att den personen vet om det. Samtliga tekniker som idag finns på marknaden kräver mänsklig inblandning och att dessa människor bearbetar och analyserar information. Dessutom kräver teknikerna ingripande åtgärder, såsom att stoppa och kroppsvisitera individer. Åtgärder som inte bara tar tid utan också skapar köer och gör intrång i vårt praktiska dagliga liv. De flesta av oss har förmodligen varit med om detta. Dessutom visar dessa tekniker förhållandevis ofta falska varningar. Säkerhetskontroller på flygplatser är ett typiskt sådant exempel.

Självklart är det en klar fördel om man kan slippa allt det som nämns. Men det jag skulle vilja påstå utgör den största konkurrensfördelen med Patriot One Technologies produktsystem är följande. Jag antar att de flesta, precis som jag, någon gång reflekterat över avsaknaden av kontroller på flera platser ute i verkligheten? Framförallt efter de många terrorattentat och masskjutningar som ägt rum de senaste åren. Hur många har inte varit på en fotbollsmatch, konsert, universitet, tunnelbanor, tågstationer, myndigheter, köpcentrum, kända turistattraktioner och byggnader, kyrkor, museum, hotell (listan kan göras väldigt lång) där ni inte blivit genomsökta för vapen eller sprängämnen?

Jag har personligen så sent som i somras varit med om detta då jag var på två konserter i Köpenhamn. Metallica invigde nybyggda Royal Arena och Guns N’ Roses spelade på Parken (den bjuder jag på, min musiksmak är kanske inte den modernaste). Som ni minns, så riktade sig terrorattentatet i Paris bland annat mot ett rockband och konsertbesökarna. Royal Arena tar in 16 000 åskådare och Parken tar in över 50 000 åskådare. Det som slog mig vid båda tillfällena var att vi faktiskt aldrig passerade någon form av metalldetektor. Istället var det vid båda tillfällena en ung man som skämdes för att genomföra kroppsvisiteringen och som var stressad över det stora antalet människor som ville förbi kontrollen. Det resulterade i en väldigt snabb och lös ”visitation” där man kände längs med mina armar och i mina armhålor. Vid båda tillfällena hade jag en väska med mig. I Parken ville man inte titta i den. Då fick jag själv be dem att göra det för att markera att detta kanske är något som de borde göra.

Vad gör Patriot One Technologies system PATSCAN CMRTM unikt?

Smart system utan mänsklig inblandning

De system som finns idag, såsom metalldetektorer som människor måste gå igenom, använder en teknik som funnits länge. Dessa system är fasta och stora installationer som är synliga för potentiella förövare. Förövarna vet mycket väl var övervakningen sker.

Sådana installationer kräver alltid mänskliga operatörer.

En sak som sticker ut med dessa system, och som vi nog alla varit med om och som orsakar irritation och köer, är att de har många så kallade ”false positives”. De varnar helt enkelt ofta för föremål som inte är farliga.

Patriot One Technologies PATSCAN CMRTM kan döljas och tar väldigt lite utrymme (510.5mm x 363.2mm x 93.9mm). Se nedan. Den kan till exempel gömmas bakom väggar, skåp, receptioner och tak.

En uppenbar fördel med PATSCAN CMRTM är att den alltså flyttar ut platsen där hotidentifieringen sker till att vara långt ifrån platsen där förövarna kan göra störst skada.

PATSCAN CMRTM kräver inte heller något medgivande från oss individer som uppehåller oss på olika platser. Detta utgör normalt sett en begränsning och är en del av förklaringen till varför så många platser saknar system som kan upptäcka dolda vapen.

Hur upptäcker PATSCAN CMRTM dolda vapen?

Produktsystemet PATSCAN CMRTM bygger på vad som kallas för kognitiv mikrovågsradar (Cognitive Microwave Radar, CMR). Detta är den absolut senaste tekniken för att scanna av individer efter dolda vapen. Systemet kan scanna individer både öppet och i det fördolda, det vill säga utan att individen får kännedom om det. PATSCAN CMRTM kan till exempel scanna av en individ som är på väg in i en byggnad och upptäcka om hen bär på ett dolt vapen. Utan att personen vet om detta. Oavsett om vapnet är en pistol, kniv, handgranat, bombväst, bombbälte etc.

Patriot One Technologies produktsystem PATSCAN CMRTM använder alltså en ”smart” radar för att upptäcka dolda vapen. Allt sker alltså automatiskt av en smart maskin – PATSCAN CMRTM – i realtid och är helt och hållet datorstyrt. Människor behövs inte vid scanningen.

här går det till rent tekniskt. PATSCAN CMRTM skickar ut och får tillbaka en radarsignal. Signalen analyseras av den kognitiva mjukvaran. Men vad är det som analyseras av mjukvaran och hur går detta till? Allt sker i realtid och det går snabbt. Mjukvaran tar in ritningen av det dolda vapnet. Denna ritning skapas genom de tillbakastudsande radarvågorna. Mjukvaran gör sedan en snabb körning av ritningen i en stor databas över kända vapen av olika slag och kan med mycket hög säkerhet avgöra om någon bär en pistol, ett gevär, bombväst, bombbälte, knivar etc. Det hela styrs av avancerade algoritmer.

Men inte nog med det, den upptäcker och varnar även för dolda oregelbundna föremål. Detta gör att även nya okända potentiella vapen kommer att identifieras.

Till skillnad från de system som idag används är PATSCAN CMRTM inte bara betydligt billigare. Systemet behöver endast en scanning och kan användas dolt. Produktsystemet kan även användas från olika vinklar, till exempel framifrån, bakifrån, från sidan och underifrån.

PATSCAN CMRTM Data Sheet

Källa: https://patriot1tech.com/solutions/patscan-data-sheet/

Produktens storlek

Scanning-apparaten: 510.5mm x 363.2mm x 93.9mm (20.1” x 14.3” x 3.7”)

Antenn (x2): 510.5mm x 363.2mm x 93.9mm (20.1” x 14.3” x 3.7”)

Källa: https://patriot1tech.com/solutions/patscan-data-sheet/

Otaliga användningsområden

På grund av att PATSCAN CMRTM är bärbar och så liten ger den närmast oändliga möjligheter till placering. Den kan helt enkelt placeras på väldigt många ställen och erbjuder kunden en stor flexibilitet. På små utrymmen som en reception är en detektor tillräckligt. För större utrymmen kan flera detektorer användas. Varje detektor har en räckvidd på 2 meter och genom att använda flera detektorer kan avskanningsområdet i princip göras precis så stort som kunden önskar.

Produkten placeras oftast i s k accesspunkter, det vill säga i ingångar, passager, receptioner, entréer eller platser där människor måste passera. Tack vare det obegränsade antalet som kan placeras kan PATSCAN CMRTM täcka in större folksamlingar och passager där många människor passerar samtidigt. Detta sparar inte bara tid och personalresurser. Det undviker även köer, förseningar och irritation. Allt på ett tryggt, diskret och säkert sätt. Man kommer helt enkelt inte att märka av det. PATSCAN CMR:sTM sensorer scannar alltså regelbundet av människorna som passerar och kan diskret identifiera en individ som bär ett dolt vapen och varna säkerhetspersonal och/eller rättsvårdande myndigheter såsom polis, säkerhetstjänst och andra myndigheter.

PATSCAN CMRTM kan alltså placeras i ingången till flygplatser, till skillnad från metalldetektorerna som idag finns placerade långt in i flygplatsen vid säkerhetskontrollen.

Patriot One Technologies har en produkt som kan användas på oerhört många ställen.

Produktsystemet kopplas till datorer, mobiltelefoner (via app) och/eller till ett lokalt larm. Personal kan alltså på avstånd få omedelbara varningar om vapen skulle upptäckas.

En plats av särskilt intresse att använda PATSCAN CMRTM är vid ingångarna till skolbyggnader. På så sätt kan en potentiell förövare identifieras innan hen kan ta sig in på skolområdet och utföra sitt planerade attentat, och personal på skolan kan larma säkerhetspersonal eller polis.

Patriot One Technologies kommer som ett steg i produktutvecklingen att satsa på att göra PATSCAN CMRTM handhållen. För att till exempel kunna fästas på polisbilar eller rentav på poliserna själva för att scanna av närområdet och om en person bär ett vapen.

Unik inlärningsförmåga – Machine Learning och Artificiell Intelligens (AI)

Patriot One Technologies innovativa radarsystem har en unikt kognitiv förmåga. Systemet är designat och förberett före leverans såklart och är fullt fungerande. Men det som gör att produkten sticker ut ännu mer är systemets artificiella intelligens (AI) och förmåga till inlärning (Machine Learning Algorithms). PATSCAN CMRTM fortsätter att lära sig ute på plats när den väl är installerad. Den blir helt enkelt smartare av att arbeta. På så sätt utvecklar den sig själv. Precis som människor gör genom att få erfarenhet. PATSCAN CMRTM blir helt enkelt ännu bättre och smartare på att upptäcka dolda vapen för varje scanning det gör. PATSCAN CMRTM lär sig alltså från sina tidigare mätningar och utvecklar på så sätt kontinuerligt sin förmåga att upptäcka vapen och oregelbundna föremål.

Om kunderna dessutom har flera PATSCANs på olika platser så delas varje scanners inlärning till systemets alla enheter. Alla nya inlärningar och identifieringar av vapen skickas även vidare till den centrala vapendatabasen. Därmed kommer samtliga bolagets kunder ta del av detta.

Så här säger Vd:n Martin Cronin om vad som gör Patriot One Technologies teknik unik.

Q.) There are no shortage of security companies in today’s world. As your site correctly suggests, there is a rise in domestic active shooting incidents. How is your technology unique compared to other detection companies? Is it the ability to learn over time?

A.) That’s the key feature of it. It’s the fact it is using machine learning to make very accurate determinations for concealed weapons. But there are a number of aspects to it. The current technology space is occupied by technology we’ve seen for a very long time: hand held wands, metal detector arches, etc. These tend to be fixed and high visible pieces of equipment that require human operators. And they have a lot of false positives. Our equipme nt can be deployed covertly and has a very small space profile; it can be behind a wall. It allows you to push your security parameter way out, beyond the point people are expected to be searched. It doesn’t require subject compliance. It doesn’t require a human operator. We can network alarms and signals, and you can use your personal much more efficiently with that technology.

https://www.equities.com/news/equities-q-a-with-ceo-of-patriot-one-technologies-inc-pat-ca-otcqb-ptotf-martin-cronin

Machine Learning AI

Källa: https://patriot1tech.com/solutions/how-it-works/

Kan integreras med befintliga säkerhetssystem

PATSCAN kan också integreras i andra befintliga säkerhetssystem. Det kan till exempel röra sig om låssystem till dörrar. På så sätt kan systemet helt enkelt se till att dörrar, passager, entréer – antingen i nära anslutning till scanningen eller längre in i byggnaden där kanske fler människor uppehåller sig eller där känsliga uppgifter finns förvarade – låses. Därmed säkerställer man att förövaren inte kan göra sådan skada som hen hade för avsikt att göra och förhindrar att förövare med vapen kommer in i ett område.

Det är helt enkelt upp till vad kunderna önskar sig. Systemets integrationsmöjligheter med andra säkerhetslösningar är mycket stor. Kameraövervakning är ett annat område som många kunder redan använder sig av.

Så här säger Vd:n Martin Cronin:

” I think our technology allows for the more efficient deployment of human resources. We can get real time information on the presence of threats. They can be monitored or tracked if that’s what the client wants to do by integrating with CCTV and other systems. Or you can have that real-time information at the point of detection. By deploying smart technology like ours, police departments and security professionals can be much more efficient deploying human resources.”

https://www.equities.com/news/equities-q-a-with-ceo-of-patriot-one-technologies-inc-pat-ca-otcqb-ptotf-martin-cronin

Vapendatabas

Patriot One Technologies har ett omfattande och exklusivt nätverk inom rättsvårdande myndigheter som förser bolaget med reglerad tillgång till globala vapensamlingar. Detta gör att produktssystemets mjukvara, förutom att vara kognitiv och självlärande, ständigt är uppdaterat när det gäller vilka vapen som den ska känna igen och identifiera. Jämförelsedatabasen för vapen som systemet använder uppdateras kontinuerligt.

Noggrannhet

Patriot One Technologies system har genomgått omfattande tester ute i verkligheten. Resultatet från dessa tester är överväldigande. Testerna visar att systemet upptäckte dolda vapen med ”zero false negatives” och har en ”false positive rate” på mindre än 5 procent.

Zero false negatives betyder att systemet upptäckte alla vapen. False positive rate används för att tala om hur ofta systemet flaggade för icke-vapen som hot. Detta är vida överlägset befintliga system.

Utmärkelser

Patriot One Technologies vann Security Industry Associations prestigefyllda utmärkelse 2017 för bästa nya produkt inom kategorin counter terrorism/force protection. Vinnaren utses av säkerhetschefer för några av världens största säkerhetsorganisationer. Utmärkelsen utdelades under International Security Conference & Exposition som är den största konferensen i USA inom säkerhet.

Awards.png

Kunder och avtal

Här är en lista på signerade avtal som Patriot One Technologies har genomfört på en väldigt kort tid, något som styrker bolagets och produktsystemets attraktionskraft på marknaden.

 • 13 mars 2017 — Patriot One partners with prominent Jewish Community Center to deploy concealed weapons detection system.
 • 20 mars 2017 — Entry into its first overseas distributor agreement with Kinetic Six Ltd. (“Kinetic Six”) of Hereford, UK.
 • March 23, 2017 — Patriot One announces evaluation and purchase agreement with iconic Las Vegas property, Westgate Las Vegas Resort & Casino, to install concealed weapons detection system.
 • March 29, 2017 — Patriot One signs reseller agreement and purchase order with South African security firm, Mutual Safe and Security Group, to become latest reseller of concealed weapons detection system.
 • April 13, 2017 — Patriot One Announces Canadian Research Partnership Grant to advance concealed weapons detection PATSCAN 2.0. NSERC’s Idea to Innovation grant supports technological evolution.
 • April 26, 2017 — Entry into an agreement with a strategic industry partner aimed at significantly broadening its ongoing product commercialization activities. Patriot One explores strategic relationship with Tier 1 Integrator and advances concealed weapons detection opportunity with global partner.
 • May 10, 2017 — Entry into a reseller agreement with information technology communications contracting firm JJB Federal LLC and its specialty sales division UnitedEye Inc., based in the Washington, DC area.
 • May 25, 2017 — Entered into a reseller agreement with systems integration experts SENGEX of McLean, Virginia. Patriot One and SENGEX accelerate PATSCAN delivery to U.S. Government agencies.
 • June 29, 2017 — Entered into a reseller agreement with accredited national systems integration experts, Aotea Security (NZ) Ltd. of Dunedin, New Zealand.
 • September 6, 2017 — Gains Industry Canada Approval and initiates September installations of weapons detection system to law enforcement customers. Deployments to commence at covert urban locations in Canada.
 • October 2, 2017 — Patriot One Receives FCC Approval for PATSCAN CMRTM Paving Way for Commercial Roll-Out. Major Milestone Achieved in Less than a Year by Concealed Weapons Detection System Developer.

Före detta chefen för Department of Homeland Security som strategisk rådgivare och partner

Att bolaget har knutit till sig den före detta chefen för amerikanska Homeland Security innebär en så nära direkt kanal till den amerikanska regeringen man kan komma. Kunskapen, inflytandet, nätverket som han bär med sig är obetalbart när det gäller att skaffa kunder på den amerikanska marknaden generellt sett.

här säger bolagets VD Martin Cronin:

“This is a very proud day for our entire team at Patriot One Technologies. Gov. Ridge’s remarkable career has provided him with an extraordinary perspective into the many complex issues in the security industry today. His strategic insight and access throughout the sector are an immense asset to our efforts both at home and abroad. Without reserve, I am confident in stating that today’s appointment is a major milestone in our corporate growth, strategic planning ability, and depth of leadership. On behalf of our entire team I wish to welcome Gov. Ridge onboard, and personally look forward to working together to make Patriot One the leader in weapons detection technology around the globe.”

Parntered With Rigde Global

Pris och marginaler

Försäljningspris/enhet PATSCAN CMRTM: $10 000.

Kostnad per såld vara: $3 000. Denna kostnaden kommer att gå ner ännu mer i takt med att produktionsvolymen ökar.

Månadsabonnemang/enhet: $50 ($600/år)

Källa: http://levfive.com/assets/P1T_Reportfinal.pdf

Affärsmodell

Patriot One Technologies affärsmodell ser ut så här.

Intäkter genereras i huvudsak genom försäljning av:

 • Hårdvaran PATSCAN CMRTM
 • Månadsabonnemang för tillgång till uppdaterad mjukvara och vapendatabas

Genom månadsabonnemangen säkerställer Patriot One Technologies regelbundna intäkter under i princip hela den tid som kunderna använder sig av PATSCAN CMRTM. Detta är en beprövad och smart intäktskälla. Man tar ut ett fast pris för hårdvaran, men för att få tillgång till den nödvändiga mjukvaran måste köparna även abonnera på mjukvaran genom ett månadsabonnemang.

Patriot One Technologies strategi är att använda stora, etablerade och välrenommerade återförsäljarpartners som sköter försäljningen. Se listan ovan över ingångna avtal och partners. På sikt kommer även dessa partners att vara ansvariga för installationen. Detta för att ge Patriot One Technologies möjlighet att fokusera på kärnområdet och att skala upp verksamheten.

här säger Vd:n Martin Cronin om rollen som partnerskapen spelar:

“Working with major commercial partners exactly aligns with our business model, as it offers extraordinarily attractive opportunities to propel our product roll-out and holds the potential to drive significant awareness of our product’s ability to decrease the menace of random public violence. We are benefitting from a period of intensifying interest and have greatly appreciated inquiries from a number of leading integrators, major potential distributors and resellers from literally around the globe.”

Kassa

Bolaget har nyligen tagit in mer än $10 miljoner via emission. Bolagets intäkter genom försäljning har kommit igång och bolaget har redan sålt 300 enheter. Med en marginal på 70 procent har detta generat $2.1 miljoner. Notera här att försäljningen nu går in i ett intensifierat skede och alltså kommer att öka. Bolaget har redan tagit emot ordrar för 2018. Se mer nedan.

Försäljning

 • Redan efter tre månader (i mars 2017) hade bolaget fått in order motsvarande över 90 procent av försäljningsmålet för 2017. Fram till godkännandet i Kanada (6 september 2017) och USA (2 oktober 2017) har Patriot One Technologies inte fått kommersialisera sina produkter. Det är så lagen ser ut så inget konstigt med det.
 • Patriot One Technologies VD Martin Cronin förklarar detta pedagogiskt i två olika intervjuer den 21 augusti 2017 resp. 26 september 2017. Han förklarar också vad bolaget nu ska göra för att den storskaliga försäljning drar igång, vilket också är bolagets strategi. I korthet handlar det om att Patriot One Technologies har varit mycket selektiva i sitt urval av initiala kunder. Man har handplockat ett mindre antal early adopters/key customers som måste arbeta tillsammans med Patriot One Technologies gällande att testa och utvärdera produkten.

“So, we’re having to identify some early adopter clients who we can work with who will be a key point of reference in the market and who have the level of sophistication to work with us to look at how best to deploy, make sure that we can learn any lessons from the field that we haven’t anticipated and that they as a client can really think about how they can deploy it.”

“So, the initial roll out is a relatively small number of sites with early adopter clients, so … they can learn how to implement the system. That will prepare us for a mass market roll out in 2018.”

 • Patriot One Technologies uppnådde alltså försäljningsmålet redan i maj 2017. Även produktionsmålet 2017 (300 enheter) är uppnått och dessa är alltså redan beställda av kunder.
 • Bolaget har redan tagit emot ordrar för 2018 och befinner sig nu i milstolpen att intensifiera försäljningen för Q1 2018. Se ”mass market roll-out” nedan.
 • Bolaget har nyligen förmedlat att man just nu befinner sig i samtal med de största företagen inom säkerhetslösningar och kommer att genomföra pilotprojekt med dessa företag. Relationen med dessa företag kan se helt annorlunda ut jämfört med relationen med återförsäljarna. Det kan vara tal om försäljning på licens eller rentav ett OEM-arrangemang (Original Equipment Manufacturer – företag som tillverkar den slutliga produkten som kan säljas på den öppna marknaden).
 • Patriot One Technologies utmaning är enligt VD Martin Cronin vilka kunder de ska välja, inte att skaffa kunder. Intresset är överväldigande och bolaget blir uppvaktade dagligen från köpare runtom i världen.
 • Patriot One Technologies har en produktionskapacitet på 300 enheter i månaden just nu, men kommer inom kort att öka den till mellan 1000 och 2000 enheter per månad och Martin Cronin förmedlar att företagets produktionsbehov för de kommande 12 månaderna därmed är täckt.
 • 2018 ska en ”mass market roll out” äga rum.
 • Patriot One Technologies milstolpar:

Key Milestones Targeted by Patriot One UPDATED.png

 • Här är ett utdrag ur en intervju med Vd:n Martin Cronin som ger en bra bild över bolagets strategi och efterfrågan på deras produktsystem.

Q: So, you start with customer installs in the 4th quarter. What sort of customers are you seeing and what sort of customer traction are you getting initially?

Martin Cronin: Our challenge really is who do we choose. We’ve had such overwhelming interest. Clearly this is a technology whose time has come. We’re getting approaches. Literally on a daily basis from right across the world. So, we’re having to identify some early adopter clients who we can work with who will be a key point of reference in the market and who have the level of sophistication to work with us to look at how best to deploy, make sure that we can learn any lessons from the field that we haven’t anticipated and that they as a client can really think about how they can deploy it.

So, the sort of clients that we are talking to is of course in government federal departments, in mass transportation, in tourism & hospitality, casinos, the health sector, higher education, retail… the list is almost endless and we know that we can’t just do it all in a drop of a hat, we can’t turn on the shift and just ship units out tomorrow. That will be a recipe for some failures in the market. We can’t afford to do that. So, we’re picking them very carefully. We’ll have some key reference clients here in Canada, some key clients in the US, we’ll be doing an installation in London, and we’ll likely be doing one in South Africa.

Q: So, you talk about being sold out through the 4th quarter and possibly beyond. Can you talk a little bit about the production site, what the constraints and bottlenecks are and how you’re going at it from that standpoint?

Martin Cronin: Sure. Our supply chain is well locked down. We, in our business plan that we communicated to the market, said that we had a target of 300 units the end of this year. Those are all now pre-committed with clients. Our supply chain – the item with the longest lead time is the signal generator which is produced for us on a contract in the US. They can do currently 300 units a month which additional lead time with retooling. They can ramp that up to 1 000 or 2000 units a month. So, we have supply chain locked down for our immediate demands for the next 12 months and were already working on much higher volumes that we anticipate beyond that period.

Godkännande av amerikanska, kanadensiska och europeiska myndigheter

Patriot One Technologies erhöll godkännande för sitt produktsystem av Innovation, Science and Economic Development Canada i Kanada den 6 september 2017. Det amerikanska godkännandet kom när FCC godkände produkten den 2 oktober 2017.

Därutöver har bolaget erhållit CE-märkning för sina produkter av europeiska myndigheter, vilket innebär att produkterna uppfyller de krav som EU ställer på produkter och att den därmed får säljas på EU:s inre marknad.

Patent

“We have filed patents in multiple jurisdictions and we will vigorously defend them. Nevertheless, there are also significant technical barriers to a competitor emerging in any short time frame. There are many years of highly complex, world class development behind our solutions.”

“With the patents they have in place, Patriot One has a lock on the 500 megahertz to 4.8 gigahertz spectrum for detection. These are the wavelengths deemed, by third parties, to be the most effective in covert weapons detection systems.”

Marknad

Enligt marketsandmarkets värderas marknaden för hotdetekteringssystem till $48 miljarder 2015 och beräknas nå $119 miljarder 2022 med en genomsnittlig årlig tillväxt på 13.1 procent. Vidare säger man att ökande hot från terroristaktiviteter, ökat antal territoriella konflikter och geopolitisk instabilitet har lett till en ökning av efterfrågan av hotdetekteringssystem. Man ser också ett ökande behov av sådan utrustning på offentliga och kommersiella platser vilket kommer att driva efterfrågan.

Undermarknaden ”Security Screening Market” (X-Ray & Biometric Screening System, EDT, & Metal Detector at Airport, Government, Border Security, Education, and Private & Public Places) uppskattas vara värd $9.1 miljarder 2020 med en årlig tillväxttakt på 9.5 procent.

Smallcapnetwork uppskattar marknaden för anti-terrorism till 117 miljarder CAD.

Triggers

 • Installering hos key customers/early adopters och utvärdering under skarpa förhållanden (i de miljöer och omgivningar som produkten ska användas). Företagets planerade årsproduktion på 300 enheter har redan sålts till key customers/early adopters. Dessa har nu börjat installeras och kommer fortsätta installeras under Q4. Kunderna är s k early adopters och utvärderingen kommer att sätta nivån för framtida försäljning.
 • Intensifiering av marknadsföringen.
 • Uppskalning av produktionen. Patriot One Technologies har offentligt uttalat att efterfrågan på produkten är ofattbart hög.
 • Nya partnerskap och samarbeten inom återförsäljning, distribution, produktion, installering m.m.
 • Nya ordrar. Självklart en oerhört stark trigger när ordrarna ökar. Vi upprepar här att företaget redan i sommar hade fått in pre-orders motsvarande hela årets planerade produktion.
 • Penetration av marknader utanför Nordamerika.

Läs mer om detta här, där bland annat två intervjuer från Vd:n Martin Cronin återges.

Guidning till riktkurs

Jag har som princip att inte sätta riktkurser offentligt. Eftersom många läsare ändå har efterfrågat riktkurser kommer jag denna gång att länka till en sådan. Observera alltså att det inte är jag som räknat ut eller satt riktkursen som presenteras och att jag inte tar ansvar för hur ni agerar.

Avslutande ord

Jag tycker att alla som är det minsta intresserade av att investera i aktier ska titta närmare på Patriot One Technologies. Ta inte min information rakt av utan gör din egen insamling av information och läs på. Gör därefter din egen bedömning. Som alltid. Bara en dåre investerar i blindo. 😉

Som avslutande ord väljer jag att citera en av analyserna som det länkas till nedan.

“The Company has already announced that production for the balance of 2017 is sold out. They are taking orders for 2018 and are also partnering with major security systems integrators like Siemens and Tyco.

In my opinion, 2018 will be a blockbuster year for Patriot, with sales potentially reaching $25,000,000. This is just the tip of the iceberg as the potential areas of application for PATSCAN are too numerous to count. They include all public areas like subways, schools, movies, mall, hotels and casinos.

I believe that, for a disruptive technology like PATSCAN, the market could put a multiple on this of 10X revenue. If that were to happen, Patriot One would be between $4 and $5 per share US. That is the potential upside we are looking at.”

Disclaimer

Jag vill klargöra att detta är ett inlägg byggt på information kring det nämnda bolaget och mina egna teorier och funderingar. Allt som presenteras i detta blogginlägg ska därför ses som mina egna åsikter. Jag räknar aldrig i mina publicerade analyser eller inlägg eftersom jag tycker att var och en borde göra detta själva och bilda sig en egen uppfattning. Jag vill understryka att inlägget är samlad information och mina teorier om vad som kan komma att hända i framtiden. Jag äger själv aktier i Patriot One Technologies. Detta ska inte ses som råd. Du har själv ansvar för dina investeringar och att göra din egen analys innan du investerar. Jag får aldrig betalt för att skriva någonting på bloggen. Alla tankar och åsikter är mina egna.

Länksamling

Om produkten

https://patriot1tech.com/nforce-cmr1000-product-demonstrat…/

https://www.youtube.com/watch?v=jHH7sSDKVpY

https://www.youtube.com/watch?v=uwpMbxEQ4mE&t=3s

https://patriot1tech.com/company/about-us/

https://patriot1tech.com/solutions/overview/

https://www.youtube.com/watch?v=f2CS6XOofVg

Om försäljning

https://robertveritas.wordpress.com/2017/10/18/patriot-one-technologies-still-strong-case/

Intervju med VD:n

http://business.financialpost.com/…/podcast-patriot-one-tec…

http://tailwindsresearch.com/2017/08/patriot-one-ceo-interview/

https://investingnews.com/daily/tech-investing/cybersecurity-investing/martin-cronin-patriot-one-technologies-expects-fcc-approved-us-imminently/

https://www.youtube.com/watch?v=mriBdeexVH0

https://www.youtube.com/watch?v=tXZsyYJcusQ

Information och potential

https://www.wealthdaily.com/…/stop-mass-shootings-with…/8914

https://seekingalpha.com/…/4086132-patriot-one-technologies…

https://www.sourcesecurity.com/…/las-vegas-massacre-demands…

http://tailwindsresearch.com/…/this-patriot-missile-is-in-…/

http://concealednation.org/…/concealed-weapon-detection-sy…/

http://levfive.com/assets/P1T_Reportfinal.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=2mwE90JSi_M

Grundaren

http://underdog.nyc/dinesh-kandanchatha

Tom Ridge

https://patriot1tech.com/…/patriot-one-welcomes-governor-t…/

https://www.dhs.gov/thomas-j-ridge

Försäljning och expansion

https://finance.yahoo.com/…/patriot-one-receives-fcc-approv…

https://patriot1tech.com/…/patriot-one-receives-fcc-approv…/

https://patriot1tech.com/…/patriot-one-marks-3-months-glob…/

Kunder

https://patriot1tech.com/…/patriot-one-signs-reseller-agre…/

https://patriot1tech.com/…/patriot-one-obtains-purchase-ag…/

https://patriot1tech.com/…/patriot-one-sengex-accelerate-p…/

https://patriot1tech.com/…/patriot-one-initiates-pacific-r…/

https://patriot1tech.com/…/march-networks-patriot-one-anno…/

Analyser

https://www.youtube.com/watch?v=bJazCdIkkNQ&app=desktop

http://3aqx6p17ro1z1gp14zpeaxdg-wpengine.netdna-ssl.com/…/P…

http://tailwindsresearch.com/…/patriot-one-technologies-in…/

https://insiderfinancial.com/patriot-one-techno-com-npv-otc…

http://www.bnn.ca/…/michael-smedley-discusses-patriot-one-t…

http://www.bnn.ca/…/bruce-campbell-discusses-patriot-one-te…

http://tailwindsresearch.com/…/patriot-one-about-to-break-…/

http://tailwindsresearch.com/wp-content/uploads/2017/06/Patriot-One-Initiation-Report-1.pdf

Nyhetsbrev

https://patriot1tech.com/…/nforced-patriot-one-newsletter-…/

Följ mig gärna på Twitter, Facebook och LinkedIn

Twitter: @robertVERITAS: https://twitter.com/robertVERITAS?s=09

Facebook: https://m.facebook.com/RobertVeritas-1698430126848323/

LinkedIn: www.linkedin.com/in/robert-veritas-387309151

 

Lycka till!

/RobertVERITAS

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest