Inhalation Sciences och PreciseInhale

​PreciseInhale och dess tillämpningsområden

*PreciseInhale möjliggör en snabbare och mer kostnadseffektiv utveckling av nya inhalationsläkemedel för lungrelaterade folksjukdomar som astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

Vissa läkemedel ska inhaleras, vilket betyder att man andas in dem genom munnen. De inhaleras med hjälp av speciella hjälpmedel, så kallade inhalatorer. När man andas in läkemedel har det verksamma ämnet effekt direkt i luftrören och lungorna. Läkemedlen används bland annat mot astma och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom.
https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Medicin-som-man-andas-in-genom-munnen/

Sjukdomar i andningsvägarna är en stor börda, både för patienter och för samhället. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är för närvarande den fjärde största orsaken till dödsfall globalt sett, och uppskattningsvis 300 miljoner människor lider av astma.

*PreciseInhale möjliggör utveckling av inhalationsläkemedel inom många fler terapiområden, t.ex. migrän, impotents, diabetes och influensa.

*Ett stort tillämpningsområde är även miljöforskning där PreciseInhale t.ex. används för att under kontrollerade former simulera hur olika dammtyper, nano-partiklar eller nya materialtyper påverkar våra lungor.


Så enkelt uttryckt är…

*PreciseInhale är det bästa laboratoriesystemet för att i laboratoriemiljö (d.v.s. inte test på människor) visa ett inhalationsläkemedels effekt på en sjukdom. PreciseInhale visar var i lungan läkemedlet hamnar, hur snabbt det löser sig och hur säkert det är. Alla dessa faktorer är nödvändiga och avgörande för forskare som tar fram nya läkemedel. Forskarna vill såklart veta detta så tidigt som möjligt – d.v.s. redan i laboratoriemiljö. Inte först efter flera år av utveckling och enorma investeringskostnader. Detta för att inte riskera att ha lagt ut 3 miljarder dollar (ja, det är genomsnittskostnaden för framtagandet av ett nytt läkemedel) på ett läkemedel som visar sig inte hålla måttet. Och risken för det är stor. Bara 1 av 10 läkemedel i utveckling hamnar på apotekens hyllor.

*PreciseInhale är också det bästa laboratoriesystemet för att visa hur olika luftburna partiklar påverkar våra kroppar.


CE-märkt


*PreciseInhale är CE märkt för pre-klinisk användning och används idag av världsledande aktörer inom såväl läkemedelsutveckling som miljörelaterad forskning.
Att en produkt är CE-märkt betyder att en tillverkare eller importör intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

Inhalation Sciences strategi

Strategin är att initialt satsa på KOL. Lite lustig förkortning i sammanhanget, men i detta avseende menar jag Key Opinion Leaders = Highly respected medical experts within their domain, by which their thoughts and actions have a greater (asymmetric) effect on their peers with regards to adopting a new idea, product or service. In other words, Key Opinion Leaders have an impact on the diffusion of innovation”.
http://www.pharmawisdom.com/Key-Opinion-Leaders-in-Pharmag.html
Strategin bygger på att sälja in produkten till de viktigaste och mest inflytelserika inom branscherna. När övriga aktörer ser att KOL använder produkten kommer de att vilja ha den. Enkelt uttryckt. Detta är en beprövad och väldigt framgångsrik strategi. Framför allt är det en strategi som alla företag önskar att de kunde realisera. Psykologin i det hela är ju självklar och lätt att förstå för alla. Här har Inhalation Sciences fått en fantastisk start och med den framgångsrika och patenterade tekniken är det min bedömning att resan bara börjat för Inhalation Sciences.

Denna bedömning styrks av den vetenskapliga artikeln som publicerats i välrenommerade Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, som visar att PreciseInhale levererar resultat med bättre precision än alternativa tekniker. Här är studien som ligger till grund för artikeln:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/articles/28768120/

Kunder

Tittar man på Inhalation Sciences kunder får man konstatera att de lyckats rätt bra med att sälja in PreciseInhale till Key Opinion Leaders. Bara att läsa på om dessa så förstår ni. Den senaste KOL är ingen mindre än AstraZeneca.

Slutsats

Inhalation Sciences laboratoriesystem PreciseInhale är det bästa på marknaden.

Bolaget har lyckats knyta till sig Key Opinion Leaders som kunder.

PreciseInhale kan användas oerhört tidigt i utvecklingen av nya läkemedel och spårar därför oerhörda summor.

I en publicerad vetenskaplig artikel visar Chiesi Farmaceutici S.p.A. att PreciseInhale levererar resultat med bättre precision än alternativa tekniker. Artikeln som är publicerad i Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, visar hur PreciseInhale generar kritiska farmakokinetiska data i tidig preklinisk utvecklingsfas.

Möjligheterna till en fortsatt bra utveckling av företaget och försäljning av produkterna förefaller enligt mig vara väldigt stora. På samma sätt tror jag därför på en fortsatt positiv utveckling för aktiekursen.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest