OM ROBERTVERITAS

cropped-robertveritas-3.png

AKTIEBLOGG

Kul att du hittat hit till min aktieblogg!

robertVERITAS är mitt varumärke. Veritas betyder sanning på latin. Begreppet härrör från den romerska mytologin, där Veritas var sanningens gudinna. Sanning och sanningsenlighet har länge värderats högt av oss människor.

Tanken om varumärket Veritas började växa  fram ganska kort efter att jag börajde investera. Det tog inte lång tid för mig att inse att när det kommer till aktier så gäller det att vara på sin vakt. Det finns oändligt med information och oändligt med kanaler genom dagens ständigt uppkopplade digitala samhälle. Lockelsen av snabba pengar och skräcken att missa den stora raketen skapar ett perfekt klimat för desinformation.

Ganska snabbt började aktieintresserade uppskatta mina analyser och texter. Det som samtliga uttryckte var att de själva kunde följa mina resonemang och informationen som resonemangen baserades på.  Det fanns en transparens i mina analyser och öppna och tydliga källhänvisningar. Genom mina år på universitet har jag skolats i informationssökning och analytiskt tänkande baserat på den vetenskapliga metoden. Detta har präglat mig som människa. Så jag hoppas att du också kommer uppskatta mina analyser och texter. Intersubjektivitet betyder inom vetenskapsteorin att ett resonemang i princip bedöms lika oavsett vem som undersöker dess riktighet. Intersubjektivitet anses ofta vara grundläggande för vetenskapligt arbete.

Med allt detta sagt vill jag understryka att jag enbart skriver om aktier som jag finner värda att investera i och själv har investerat i.


VIKTIG INFORMATION – FRISKRIVNING

Slutsatserna som analyserna på robertVERITAS kommer fram till är inte investeringsråd eller rekommendationer. Innan du köper eller säljer en aktie ska du alltid göra en egen analys. Du bör inte köpa och sälja aktier enbart baserat på analyser på bloggen. Använd informationen enbart som inspiration till att göra egna analyser.

robertVERITAS kan inte garantera att det material som finns på bloggen är fritt från fel. Jag försöker alltid att använda information från tillförlitliga källor men det kan komma med felaktig
information.

Du som läsare är ansvarig för dina egna handlingar och beslut. robertVERITAS tar inget ansvar för vilka aktier du väljer att köpa. robertVERITAS tar heller inget ansvar för konsekvenser
som följd av fel och missbedömningar i analyser som kan finnas.

Var och en har sina egna individuella förutsättningar vad gäller privatekonomi och risknivå för aktiehandel. Agera utifrån din egen risknivå och köp inte aktier för pengar som du inte
har råd att förlora.

robertVERITAS är inte en professionell analytiker och sysslar inte med investeringsrekommendationer.


Personal information

Investerare och Blockchain-entusiast.